Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΕΑΚΠ Βορείου Αιγαίου – 2η παρέμβαση προς υπουργό Προστασίας Πολίτη για μέτρα προστασίας

Share

Προς: Κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Χρυσοχοΐδη Μιχαήλ

Κοιν.: Κο Υπουργό Υγείας Κικίλια Βασίλειο

Κο Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Χατζηδάκη Κωνσταντίνο

Ko Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

Χαρδαλιά Νικόλαο

Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Παπαγεωργίου Βασίλειο

Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Κολοκούρη Στέφανο

Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

(Δ9) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Κο Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου- Νοτίου

Αιγαίου και Κρήτης Υποστράτηγο Σταμούλη Ιωάννη

Κο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

Αρχιπύραρχο Μπόκα Χριστόφορο

Πολιτικούς Φορείς – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Εργαζόμενους Π.Σ.

Μ.Μ.Ε. – Μέλη Ε.Υ.Π.Σ.Π. Βορείου Αιγαίου

Θέμα: « Μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου »

Κύριε Υπουργέ

Σχεδόν ένα χρόνο μετά από την 25/04/2020 παρέμβασή μας σχετικά με τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό και τις σοβαρές ελλείψεις στην καθαριότητα στις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υποχρεούμαστε να επανέλθουμε αφού οι υπηρεσίες καθαριότητας και οι απολυμάνσεις παραμένουν ελλιπείς, με αποτέλεσμα το περιβάλλον εργασίας μας να είναι ιδιαίτερα επισφαλές.

Συγκεκριμένα, από τις εννέα ( 9 ) υπηρεσίες και κλιμάκια των νήσων Μυτιλήνης, Λήμνου Σάμου και Ικαρίας μόνο σε μία ( 1 ) υπηρεσία ( Π.Υ. Μυτιλήνης ) παρέχεται σε καθημερινή βάση καθαριότητα και σε δύο ( 2 ) υπηρεσίες ( Π.Υ. Μύρινας, Π.Υ. Σάμου ) τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Στα πυροσβεστικά κλιμάκια σε τρία ( 3 ) από αυτά ( Π.Κ. Αγιάσου, Π.Κ. Καλλονής, Π.Κ. Πλωμαρίου ) οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι υποτυπώδεις δηλαδή από μια μέχρι τρεις φορές την εβδομάδα ενώ στα υπόλοιπα τρία ( 3 ) ( Π.Κ. Καρλοβάσου, Π.Κ. Αγίου Κηρύκου, Π.Κ. Ραχών ) δεν έχει παρασχεθεί ποτέ από την ίδρυση τους.

Όσο αφορά τις απολυμάνσεις σε δυο ( 2 ) κλιμάκια ( Π.Κ. Αγίου Κηρύκου, Π.Κ. Ραχών ) δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ και όπου γίνεται δεν είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επίσης ακόμη ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο συνδέεται με την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών είναι η χρήση, η κατάσταση και η συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών και συγκεκριμένα:

 • Οι προσωπίδες παραμένουν ακόμη και επί των ημερών της πανδημίας κοινόχρηστες,.

 • Η διαδικασία αναπλήρωσης των φιαλών και γενικότερα η συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών δεν είναι εφικτό να εναρμονιστεί πλήρως με τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου διαταγής 117 περί μέσων ατομικής προστασίας, για τον λόγο ότι δεν υπάρχουν στην πλειοψηφία των Π.Υ. και των Π.Κ. οι κατάλληλες υποδομές και προδιαγραφές, καθώς και το κατά αποκλειστικότητα ορισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Τα παραπάνω μας προκαλούν έντονη ανησυχία σχετικά με το πόσο ασφαλής είναι η χρήση των αναπνευστικών συσκευών για την υγεία των συναδέλφων σε περίπτωση που δεν έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την πλήρωση ή την εκκένωση των φιαλών και από τυχόν ελλιπή συντήρηση τους.

Υπενθυμίζουμε ότι, κατά το πρόσφατο παρελθόν στην περιφέρεια μας υπήρξε πολύ σοβαρός τραυματισμός συναδέλφου μετά από χρήση αναπνευστικής συσκευής, με μόνιμες σοβαρές βλάβες στην υγεία του. Συνέπεια αυτού του σοβαρού περιστατικού διενεργήθηκε άπαξ γενικευμένος έλεγχος των αναπνευστικών συσκευών του Π.Σ., που είχε ως αποτέλεσμα την απόσυρση ενός μέρους αυτού λόγω ακαταλληλότητας.

Κύριε υπουργέ

Με δεδομένο ότι το πυροσβεστικό επάγγελμα είναι από τη φύση του επισφαλές αφού οι πυροσβέστες αναπόφευκτα έρχονται σε επαφή με επικίνδυνους, βλαπτικούς και απρόβλεπτους παράγοντες, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι πρώτιστο μέλημα της πολιτείας η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού. Δυστυχώς όμως ούτε τώρα, σε συνθήκες πανδημίας, όπου έχει προστεθεί ένας ακόμα επικίνδυνος παράγοντας, που δεν μεταδίδεται μόνο κατά την άσκηση του πυροσβεστικού έργου, δεν έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας που ισχύουν σε άλλους φορείς του δημοσίου καθώς και μέτρα πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία ( ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ).

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας για:

 • Πλήρη εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για τα μέτρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους.

 • Επαρκείς και σε καθημερινή βάση υπηρεσίες καθαριότητας σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας.

 • Να πραγματοποιείται απολύμανση των εγκαταστάσεων όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα ( κάθε 15 ημέρες κατά την αλλαγή των βαρδιών της ενεργής με την εφεδρική φυλακή ).

 • Να εξασφαλιστεί η επαρκή χορήγηση των απαραίτητων μέσων προστασίας σε γάντια, μάσκες, στολές και γυαλιά μιας χρήσης, αντισηπτικά διαλύματα για την προστασία των πυροσβεστών για όσο χρόνο θα διαρκέσει η κατάσταση της πανδημίας.

 • Να γίνει χορήγηση όλων των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού ( Μονίμων, Π.Π.Υ και εποχικών ) και για τα επιχειρησιακά συμβάντα ( ατομικές προσωπίδες για τις αναπνευστικές συσκευές και σύγχρονες προσωπίδες για τις δασικές πυρκαγιές ).

 • Να πραγματοποιείται ο καθαρισμός και η απολύμανση του κοινόχρηστου εξοπλισμού μας, σύμφωνα και με τις οδηγίες των κατασκευαστών.

 • Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η συντήρηση, η αναπλήρωση και η εκκένωση των αναπνευστικών φιαλών, να εναρμονίζονται πλήρως με τις προϋποθέσεις και τις ενέργειες που καθορίζει για τον σκοπό αυτό η εγκύκλιος διαταγή 117 και αυτές να γίνονται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και σε κατάλληλους χώρους με τις ανάλογες υποδομές.

 • Δημιουργία υποδομών μέσα στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών με ανάλογο εξοπλισμό ( Πλυντήρια – Στεγνωτήρια ) για τον καθαρισμό και απολύμανση των επιχειρησιακών στολών μας μετά από κάθε συμβάν, προς αποφυγή μεταφοράς οποιωνδήποτε παθογόνων μικροοργανισμών στο οικογενειακό – κοινωνικό μας περιβάλλον.

 • Ενίσχυση και επέκταση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ. και σε περιφερειακό επίπεδο. Καθιέρωση προληπτικών ιατρικών ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα για τους υπαλλήλους του και μόνιμη παρουσία κινητής υγειονομικής μονάδας πλήρως στελεχωμένης κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω οι προσλήψεις του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο