Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΚΠ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Share

Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου

Κοιν/ση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου υποβάλλει τις παρακάτω προτάσεις, για να συμπεριληφθούν ως θέματα προ ημερήσιας διάταξης, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

1η Πρόταση: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΕΊ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΡΕΠΟ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Οκτωβρίου, αναδείξαμε ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι της περιφέρειάς μας και που αφορά ακόμα μια καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων. Αρκετές διοικήσεις πυροσβεστικών υπηρεσιών και στην περιφέρειά μας για το χρονικό διάστημα που οι υπηρεσίες τους βρισκόταν σε Γενική Επιφυλακή, δεν έχουν προσμετρήσει στα οφειλόμενα ρεπό των μόνιμων συναδέλφων το σύνολο των ωρών των επιφυλακών αυτών. Δεν προσμέτρησαν τις ώρες που οι συνάδελφοι βρισκόταν σε επιφυλακή κατ’ οίκον.

Η Ε.Α.Κ.Π. με ανακοίνωσή της στις 4-10-2019 παρουσίασε όλα τα στοιχεία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 210/1992 – άρθρο 24), τη Διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (υπ. αριθμ. 20185 Φ.105.9/4-6-1999 – παράγραφος 4Α), τη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Ανώτατου Δικαστηρίου (υπ. αριθμ. 14/18/21-2-2018) και τις σχετικές διατάξεις κοινοτικής οδηγίας (της 4ης Νοεμβρίου 2003). Τα στοιχεία που παραθέσαμε καταδεικνύουν ότι ο χρόνος της κατ’ οίκον ετοιμότητας κατά τη διάρκεια Γενικής Επιφυλακής των πυροσβεστών είναι χρόνος εργασίας και σαν τέτοιος πρέπει να υπολογιστεί. Πρέπει να προστεθεί στα οφειλόμενα ρεπό μας, το σύνολο των ωρών για όλη τη διάρκεια εφαρμογής της Γενικής Επιφυλακής (πλην όσων βρισκόταν σε άδεια ή ρεπό κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα).

Στη βάση αυτή είχαμε προτείνει προς το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου, στα Διοικητικά Συμβούλια του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου:

 • Να απαιτήσει εγγράφως από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου και από Διοικήσεις της περιφέρειας, να προσμετρηθεί το σύνολο των ρεπό των Γενικών Επιφυλακών (και των κατ’ οίκον) που δικαιούμαστε και για τους 5ετείς και εποχικούς συναδέλφους την προβλεπόμενη αμοιβή τους, σε περίπτωση που τέθηκαν σε ανάλογη κατάσταση.

 • Εάν αρνηθούν οι Διοικήσεις να εφαρμόσουν τη νομοθεσία, τότε να καταγγελθεί άμεσα το γεγονός και παράλληλα να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες νομικές και δικαστικές ενέργειες, με τη συνδρομή της νομικού συμβούλου του σωματείου μας.

 • Να οργανωθεί αγώνας με διαμαρτυρίες σε τοπικό επίπεδο, στη βάση όλων των εργασιακών προβλημάτων, των προβλημάτων που υπάρχουν στην υπηρεσία μας, στην οργάνωση της πυρασφάλειας και της δασοπροστασίας της περιοχής μας.

Μέχρι σήμερα το προεδρείο δεν έχει αποστείλει έγγραφο προς την ΠΕ.ΠΥ.Δ. και τις Διοικήσεις, μέσα από το οποίο να απαιτεί να προσμετρηθεί το σύνολο των δικαιούμενων ωρών και να ζητάει μια ξεκάθαρη απάντηση από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. και τις Διοικήσεις, για το αν θα υπάρξει ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Το προεδρείο εξέδωσε μόνο μια ανακοίνωση προς τους συναδέλφους και τους ζητάει να ενημερώσουν το σωματείο και μάλιστα εγγράφως, αν τους έχει υπολογιστεί το σύνολο των ρεπό που δικαιούνται.

Τα μέλη της Ε.Α.Κ.Π. που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνουν το προεδρείο ότι στις υπηρεσίες που υπηρετούν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα οφειλόμενα ρεπό των μόνιμων συναδέλφων δεν έχουν προσμετρηθεί όπως προβλέπεται. Το ίδιο συμβαίνει και σε αρκετές υπηρεσίες της περιφέρειας.

Επίσης ενημερώνουμε το προεδρείο, ότι υπάρχει και η σχετική με το συγκεκριμένο θέμα υπ. αριθμ.70418 Φ.109.1/21-12-2007 απάντηση Αρχηγού του Π.Σ. προς το σωματείο πυροσβεστών της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου, την περίοδο που η συγκεκριμένη Ένωση είχε αγωνιστικό προσανατολισμό με την συμμετοχή στελεχών της Ε.Α.Κ.Π. στο προεδρείο της (βλέπε στην ιστοσελίδα eakp.gr ). Στην απάντηση του Αρχηγού Π.Σ., στην ενότητα Γ παράγραφος 4 αναφέρονται τα εξής: «Σε έκτακτες περιπτώσεις συμβάντων που, εξαιτίας της φύσης αυτών, το πυρ/κο προσωπικό απασχολείται υπερωριακά είτε με τη θέση του σε κατάσταση επιφυλακής, είτε με την κλήση του για παροχή εργασίας πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου, είτε με την υποχρεωτική παραμονή του στην οικεία του, οι ώρες της υπερωριακής του εργασίας καταγράφονται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 49667 Φ. 106.6/1-10-01 Δ/γη Α.Π.Σ. και χορηγούνται οι αντίστοιχες ημερήσιες αναπαύσεις προγραμματισμένα». Τη συγκεκριμένη απάντηση του Αρχηγού Π.Σ. θα την προσκομίσουμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Διοικήσεις αρκετών πυροσβεστικών υπηρεσιών παρανομούν κατάφορα εναντίον των δικαιωμάτων μας, έχοντας πλήρη κάλυψη από την Πολιτική και τη Φυσική Ηγεσία. Εκμεταλλεύονται τον ελεύθερο χρόνο μας με την απλήρωτη ανεξάντλητη υπερεργασία μέσω των επιφυλακών, κυρίως για κάλυψη πάγιων και όχι έκτακτων αναγκών, καθώς και μέσω των συχνών μετακινήσεων σε απομακρυσμένες περιοχές, χωρίς κανένα πλαίσιο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς μας κατά την διάρκεια των επιχειρησιακών συμβάντων. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτουν τις τεράστιες ελλείψεις του Π.Σ. σε προσωπικό.

Με βάση όλα τα παραπάνω καλούμε το προεδρείο του σωματείου της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου:

 • Να προχωρήσει άμεσα σε έγγραφη καταγγελία προς την Πολιτική και τη Φυσική Ηγεσία, για την υπεξαίρεση των οφειλόμενων ρεπό που δικαιούνται οι πυροσβέστες της Ηπείρου. Η καταγγελία να κοινοποιηθεί προς την κυβέρνηση, τους πολιτικούς φορείς, τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, την Ομοσπονδία των πυροσβεστών (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τα Μ.Μ.Ε. Όλη η Ελλάδα πρέπει να μάθει για τη νέα παράνομη και άδικη μεταχείριση που υφίστανται οι πυροσβέστες.

 • Να προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου, με βάση τα πλήρως αδιάσειστα και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία παραθέτει η Ε.Α.Κ.Π. Για να μην περάσει η χρονική προθεσμία που ορίζεται από τη νομοθεσία, για την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς. Για να μην επαναληφθεί το περσινό φιάσκο της Γενικής Συνέλευσης, όπου το προεδρείο διακήρυττε ότι δήθεν θα υποβάλλει μηνύσεις για παράνομες επιφυλακές της αντιπυρικής περιόδου 2018 και μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει και η προθεσμία έχει παρέλθει. Δηλαδή όλα αυτά που έλεγε στη Γενική Συνέλευση και διέδιδε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί μηνύσεων, αποδείχτηκαν παραμύθια προς τους συναδέλφους, για τη δημιουργία εντυπώσεων.

2η Πρόταση: ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Από τις 23 Οκτωβρίου κατά τη συνάντηση μελών του Δ.Σ. του σωματείου με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στα Ιωάννινα, ακούσαμε τις νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αλλαγή του Κανονισμού Μεταθέσεων που θα ξεσπιτώνει πυροσβέστες υποχρεώνοντάς τους να υπηρετήσουν μακριά από τις πόλεις συμφερόντων τους, όπως ακριβώς σχεδίαζε να εφαρμόσει και η προηγούμενη κυβέρνηση με μεταθέσεις και μετακινήσεις σε όλη τη χώρα για την πλειοψηφία των πυροσβεστών. Η Ε.Α.Κ.Π. με ανακοίνωσή της την 1η του Νοέμβρη, κατήγγειλε τις προωθούμενες ρυθμίσεις.

Τα ίδια και χειρότερα μαντάτα, αναφέρονται και σε ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης «Δημιουργική Συμμαχία Πυροσβεστών» του σωματείου της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, στις 13 του Νοέμβρη, που περιλαμβάνει ανάλογες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφέρεται, ότι με τη θέσπιση του βαθμολογίου που προωθεί η κυβέρνηση για τους πυροσβέστες, προβλέπεται και «η υποχρεωτική εκτέλεση των καθηκόντων τους σε Υπηρεσίες εκτός Νομού συμφερόντων τους».

Καμία αντίδραση δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα από το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου, για όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα σχετικά με τις μεταθέσεις. Όπως και καμία πρόταση δεν έχει καταθέσει επίσημα μέχρι σήμερα το προεδρείο, για τον Κανονισμό Μεταθέσεων των πυροσβεστών.

Η Ε.Α.Κ.Π. από το 2010 έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση σε μορφή Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, για έναν πραγματικά αξιοκρατικό και δίκαιο Κανονισμό Μεταθέσεων που δεν θα ξεσπιτώνει πυροσβέστες για να καλύπτει υποτυπωδώς τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Έναν Κανονισμό που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες των συναδέλφων και τις ανάγκες της υπηρεσίας, γιατί έχει ως βασική προϋπόθεση την επαρκή χρηματοδότηση του Π.Σ. και την κάλυψη των κενών θέσεων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των 5ετών και εποχικών συναδέλφων.

Καλούμε το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου, να πάρει θέση και να καταγγείλει τη συγκεκριμένη σοβαρή αρνητική εξέλιξη στα εργασιακά μας που προωθεί η κυβέρνηση και που αν εφαρμοστεί, θα διαλύσει την προσωπική και οικογενειακή ζωή της πλειοψηφίας των πυροσβεστών. Να γνωστοποιήσει επιτέλους, ολοκληρωμένη πρόταση για τον Κανονισμό Μεταθέσεων. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα χρόνια να αδιαφορεί και να μην παίρνει θέση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Εάν το προεδρείο δεν κάνει πράξη τα παραπάνω, τότε αυτό σημαίνει ότι συμφωνεί απόλυτα με την κυβέρνηση, για το ξεσπίτωμα των πυροσβεστών.

Σημαίνει επίσης ότι συμφωνεί και με την πρόταση που έχει καταθέσει το προεδρείο της πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πυροσβεστών (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), το οποίο στηρίζεται από το προεδρείο του σωματείου της Ηπείρου που συμμετέχει στην παράταξη της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. Η πρόταση του προεδρείου της Ομοσπονδίας, προτείνει έτσι απλά και ξεδιάντροπα, ξεσπίτωμα πυροσβεστών με μεταθέσεις. Μεγάλο μέρος αυτής της πρότασης υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. το 2017, με τη θέσπιση και εφαρμογή του Π.Δ. 13.

3η Πρόταση: ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Η επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων μας, κλιμακώνεται με μεγαλύτερη ένταση. Είναι έτοιμα τα νέα μέτρα που θα διαλύσουν τον οικογενειακό μας προγραμματισμό (όπως ο Κανονισμός Μεταθέσεων), καθώς και άλλοι σχεδιασμοί που θα παρατείνουν την αγωνία και την αβεβαιότητα που υπάρχει για το εργασιακό μέλλον των πενταετών και εποχικών συναδέλφων.

Καλούμε το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου να αναλάβει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους πυροσβέστες. Να οργανώσει άμεσα διαμαρτυρία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην περιφέρειά μας.

Να απαιτήσει από το προεδρείο της Ομοσπονδίας να οργανωθεί άμεσα συνεχής αγώνας με κινητοποιήσεις – διαμαρτυρίες και σταδιακή κλιμάκωση των μορφών πάλης σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο για τη διεκδίκηση βασικών θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων μας, όπως:

 • Αναβάθμιση της υπηρεσίας μας, της πυρασφάλειας και της Πολιτικής Προστασίας, με επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό Προϋπολογισμό.

 • Κάλυψη όλων των πραγματικών κατά τόπους κενών θέσεων του Π.Σ. με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των πενταετών και συμβασιούχων συναδέλφων.

 • Ένταξη του επαγγέλματός μας στα Β.Α.Ε., θεσμοθέτηση και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μας, χορήγηση των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας, ανθρώπινα ωράρια στη δουλειά μας.

 • Δημιουργία αξιοκρατικού Κανονισμού Μεταθέσεων που δεν θα ξεσπιτώνει πυροσβέστες.

 • Καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων για την υπερωριακή εργασία, για τα νυχτερινά, τα εξαιρέσιμα και τις αργίες, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου των επιφυλακών, όπως χορηγείτε σε όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Πληρωμή των οφειλόμενων ρεπό.

 • Κατάργηση των ανεξέλεγκτων – καταχρηστικών επιφυλακών που γίνονται χωρίς να υπάρχουν συμβάντα σε εξέλιξη, καθώς και αυτών που γίνονται για να καλύψουν πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες του Π.Σ. (στάδια, προληπτικές επιφυλακές, κάλυψη με στελέχωση προσωπικού σε Π.Υ. και Π.Κ. λόγω των μεγάλων ελλείψεων κατά τη διάρκεια συμβάντων).

 • Θεσμοθέτηση νέου μισθολογίου με ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη για όλους τους πυροσβέστες, ανεξαρτήτως βαθμίδας και πρόβλεψη αμοιβής για επικινδυνότητα, τίτλους σπουδών, παραμεθορίου, στεγαστικό για μετατιθέμενους κ.λ.π.

 • Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Ενιαίο, δημόσιο, καθολικό και υποχρεωτικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αξιοπρεπείς συντάξεις και ανθρώπινη περίθαλψη και παροχές, που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες όλων των εργαζόμενων και των συνταξιούχων.

Ο ρόλος των συνδικαλιστικών μας οργάνων είναι να αγωνίζονται, να διεκδικούν και να στέκονται απέναντι σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης των πυροσβεστών. Να μην αφήνουν τους συναδέλφους απροστάτευτους, στο χτύπημα των δικαιωμάτων τους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.

Βλάχος Δημήτριος – Καλούδης Βασίλειος – Κορτσινόγλου Ααρών

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο