Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Στόχοι πάλης της ΕΑΚΠ

Share

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η

των

ΣΤΟΧΩΝ ΠΑΛΗΣ

της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών

για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία

Σας κοινοποιούμε του « Στόχους πάλης για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία » , που παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν στην ΗΜΕΡΙΔΑ που διοργάνωσε η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Α.Κ.Π. την Πέμπτη 29 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη στο Ξενοδοχείο KINISSI PALACE .

Την ημερίδα παρακολούθησαν εργαζόμενοι του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων του Ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΛΗΣ

Λήψη όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και επαγγελματικών ασθενειών.

Ενδεικτικά:

 • Αύξηση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του.

 • Λήψη μέτρων για τη διαμόρφωση ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος, σε όλες τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του Π.Σ.

 • Παροχή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας και σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού.

 • Ουσιαστική εκπαίδευση του προσωπικού για την ασφαλή χρήση και αξιοποίηση όλων των υποστηρικτών μηχανημάτων και υποδομών που έχουν σχέση με την πλήρωση και τον έλεγχο αναπνευστικών συσκευών, τον έλεγχο και τη συντήρηση των εξειδικευμένων στολών αντιμετώπισης χημικών κ.λπ. συμβάντων.

 • Δημιουργία εγκαταστάσεων για την ασφαλή απολύμανση- αποστείρωση, ατομικού εξοπλισμού – στολών – συσκευών – εργαλείων – διασωστικών σειρών μετά από επέμβαση σε περιοχές συμβάντων με αυξημένους μολυσματικούς παράγοντες (τροχαία ατυχήματα – χημικές πυρκαγιές – χωματερές – ανάσυρση από χώρους ατυχημάτων και μεταφορά νεκρών ανθρώπων ή ζώων σε προχωρημένη σήψη κ.λπ.).

 • Άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας σε όλες τις Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις.

 • Προμήθεια και αξιοποίηση του απαιτούμενου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, εργαλείων, μέσων πυρόσβεσης, ανιχνευτών επικίνδυνων ουσιών, συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. Ετήσιος τεχνικός έλεγχος από τα κρατικά Κ.Τ.Ε.Ο. όλων των οχημάτων του Π.Σ.

 • Συστηματική πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζόμενων εντός του ωραρίου εργασίας, για το περιεχόμενο της επικινδυνότητας κάθε επαγγελματικού κινδύνου και βλαπτικού παράγοντα, καθώς και για τα μέτρα πρόληψης, προστασίας και αντιμετώπισής τους, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο.

 • Στελέχωση υπηρεσιών στο ΠΣ για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία με τεχνικούς ασφαλείας, γιατρούς εργασίας και όλο το απαραίτητο προσωπικό. Συστηματική και εξειδικευμένη παρακολούθηση της υγείας των πυροσβεστών και όλων εργαζομένων ανάλογα με τον επαγγελματικό κίνδυνο, με δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ιδιαίτερη φροντίδα στις εγκύους και γενικότερα στις εργαζόμενες γυναίκες.

 • Ανάπαυση των πυροσβεστών, κατά την απασχόλησή τους σε επιχειρησιακά συμβάντα μακριά από την έδρα τους, με πλήρη διατροφή, σε καταλύματα που θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ηρεμία, την ξεκούραση και την ατομική τους καθαριότητα, ως βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να επανέλθουν στα καθήκοντά τους. Ανώτατο χρονικό όριο απομάκρυνσης πυροσβεστικού υπαλλήλου από την έδρα του, προς ενίσχυση άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης οι 48 ώρες. Κατάργηση όλων των σχετικών διαταγών περί επιφυλακών, που εφαρμόζονται για να καλυφθούν τα οργανικά κενά και οι πάγιες ανάγκες του Π.Σ. Άμεση κατάργηση των Π.Δ. 55/2010 και 25/2013, που προβλέπουν την καθιέρωση της 12ωρης και 16ωρης ημερήσιας εργασίας για το μάχιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

 • Καμία ανοχή στα συνεχόμενα εξαντλητικά ωράρια που φθείρουν την υγεία μας, μας εκθέτουν σε πολλαπλάσιους κινδύνους εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικών ασθενειών. Ικανός χρόνος ανάπαυσης από βάρδια σε βάρδια και με διαμόρφωση του προγράμματος με τρόπο που να προστατεύεται η υγεία μας και οι βιολογικοί ρυθμοί του ανθρώπου. Κάλυψη των πραγματικών κενών και των ελλείψεων σε μόνιμους πυροσβέστες, ώστε να διασφαλίζεται στην πράξη ότι δεν θα απαιτείται υπερωριακή εργασία. Όταν η εξέλιξη του συμβάντος υφίστανται σε συνθήκες καύσωνα, επιβάλλεται η άμεση αλλαγή του εμπλεκόμενου προσωπικού πριν την λήξη του ωραρίου. Μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας για όλους τους πενταετείς και εποχικούς πυροσβέστες για την κάλυψη των αναγκών του Π.Σ, της δασικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας

 • Μέριμνα για κατάλληλες εγκαταστάσεις στέγασης των πυροσβεστικών περιπολικών που επιτηρούν δασικές περιοχές και άλση, με σκοπό την προστασία του προσωπικού από την έκθεση στην ηλιακή θερμότητα και ακτινοβολία.

 • Σύσταση ανά έδρα Νομών ειδικού τμήματος για τη χορήγηση δωρεάν διοικητικής μέριμνας (τροφή σε επίπεδο γευμάτων, πόσιμου νερού και ειδών κυλικείου) και υποστήριξης κατά τη διάρκεια επέμβασης σε μεσαίας και ευρείας κλίμακας συμβάντα.

 • Ουσιαστικός επιχειρησιακός σχεδιασμός κατά την επέμβαση σε μεγάλα αστικά και αγροτοδασικά συμβάντα με στόχο την επαρκή ύπαρξη προσωπικού και την ασφαλή κατανομή των οχημάτων εντός των ορίων που επιτρέπουν, την άμεση επιτήρηση ασφάλειας και την άμεση συνδρομή ενίσχυσης, σε περίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο του προσωπικού ή λόγω αιφνίδιας έντασης του συμβάντος. Οι επιβαίνοντες πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τα πυροσβεστικά οχήματα να είναι αυστηρά όσοι προβλέπονται από την καθορισμένη επάρκεια καθισμάτων της κατασκευάστριας εταιρίας. Οι πυροσβεστικοί έξοδοι όλων των τύπων να καλύπτονται με το απαραίτητο προσωπικό που επιβάλλουν οι κανόνες ασφαλούς πυροσβεστικής τακτικής. Η μετακίνηση του πυροσβεστικού προσωπικού προς και από τον τόπο των επιχειρησιακών συμβάντων, να γίνεται μόνο με κατάλληλα μεταφορικά μέσα του πυροσβεστικού σώματος.

 • Συμβολή σε κάθε μεγάλο αστικό και δασικό συμβάν του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού (Μηχανικοί, χημικοί, δασολόγοι, δασοπόνοι κ.λπ.) για τον έλεγχο και καθορισμό των κριτηρίων ασφαλούς επέμβασης.

 • Διενέργεια κρατικών ελέγχων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με προσανατολισμό στην εργοδοτική ευθύνη. Αποφασιστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των Επιθεωρήσεων Υγείας και Ασφάλειας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Σαφή και διακριτά καθήκοντα στη δράση των Επιθεωρήσεων Ασφάλειας και Υγείας, συνδυασμένη με τις Επιθεωρήσεις Εργασιακών Σχέσεων, για την αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.

 • Ουσιαστική καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και μελέτη των αιτιών για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου. Θεσμοθέτηση μεθοδολογιών και προδιαγραφών, επιστημονική έρευνα με κριτήριο την εγγενή ασφάλεια και την προσαρμογή του εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος στις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού.

 • Πλήρη κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κεφαλαίου. Πλήρης, δωρεάν κάλυψη της νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της ιατρικής αποκατάστασης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Πλήρεις αποδοχές για τους εργαζόμενους για όλο το διάστημα απουσίας από την εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας (όπως εάν δούλευαν). Πλήρη σύνταξη γι’ αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν ή στις οικογένειές τους σε περίπτωση θανάτου.

 • Αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου και των εργοδοτικών εισφορών, μείωση της φορολογίας των εργαζομένων, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο σύνταξης, στην κατεύθυνση της κατάργησής τους, και άμεση κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας.

 • Υπεράσπιση και διεύρυνση του θεσμού των Βαρέων – Ανθυγιεινών και Επικίνδυνων επαγγελμάτων σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων και ειδικοτήτων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που δουλεύουν σε ομοιογενείς συνθήκες με χαρακτηριστικά βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας. Άμεση ένταξη του μάχιμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στο θεσμό και άμεση επανένταξη των κλάδων που εξαιρέθηκαν με την Υπουργική Απόφαση του 2011. Σύνταξη στα 50 έτη για τις γυναίκες και στα 55 για τους άντρες. Όσοι εργαζόμενοι αλλάζουν θέση εργασίας για λόγους υγείας με την εκτίμηση καταλληλότητας για εργασία, να διατηρούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και να παραμένουν στον κλάδο των ΒΑΕ. Καθιέρωση επιδόματος Βαριάς Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας. Καταβολή του ασφάλιστρου των ΒΑΕ από τους εργοδότες και το κράτος, απαλλαγή των εργαζομένων από τις εισφορές.

 • Μείωση του εργάσιμου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους με σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας 7ωρο 5ήμερο 35ωρο. Μείωση του χρόνου εργασίας για τα ΒΑΕ 6ωρο/5ήμερο/30ωρο και αύξηση των ημερών αδείας.

 • Δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφαλείας και Γιατρών Εργασίας και υπηρεσιών ΥΑΕ ενταγμένων στο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, κατάργηση των ΕΞΥΠΠ και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της ΥΑΕ. Παροχή των υπηρεσιών αυτών σε όλους τους εργασιακούς χώρους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Η Εκτελεστική Γραμματεί

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο

https://google.com/