Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Πρόταση της ΕΑΚΠ Στερεάς Ελλάδας για συζήτηση στο ΔΣ της Ένωση στις 21-01-2020

Share

Προς: Προεδρείο Δ.Σ. Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας

Κοιν/ση: Μέλη Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδος

Θέμα: « Πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. προς τα μέλη του Προεδρείου ώστε στο Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 21 / 01 / 2020 να προετοιμαστούν για συζήτηση πάνω στο 20 ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ. της Ένωση « Ενημέρωση για τρέχουσες εξελίξεις (νομοσχέδιο αναδιοργάνωσης Π.Σ.) ».

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

H Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς Ελλάδος, καλεί τα μέλη του προεδρείου να μελετήσουν τις πρόσφατες παρεμβάσεις μας, τόσο με την Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου όσο και με το Ενημερωτικό Σημείωμα, όπου γίνεται αναλυτική τοποθέτηση πάνω στο Νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση. Παρά τις πολλές ασάφειες και παραλείψεις που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, καταδεικνύεται ξεκάθαρα η ουσία, ο στόχος και οι σχεδιασμοί για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου όχι μόνο δεν θα προσφέρει απολύτως τίποτε θετικό, αλλά θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που καλούνται να προσφέρουν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει ελλιπή χρηματοδότηση, με την ιδιωτικοποίηση και την παραχώρηση κρατικών δομών και υπηρεσιών, το κράτος απαλλάσσεται από βασικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, που αφορούν την προστασία της ζωής και των περιουσιών των συνανθρώπων μας, των υποδομών της χώρας και του φυσικού περιβάλλοντος. Συνέχεια των προηγούμενων περιβόητων « αναδιοργανώσεων » και « αναδιαρθρώσεων » της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με τους νόμους 4249/2014 και 3511/2006.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών αντιστάθηκε και αγωνίστηκε και πρότεινε άμεσα κινητοποιήσεις, για να μην περάσει και να μην εφαρμοστεί και ο συγκεκριμένος νόμος. Όπως και τότε μετά την ψήφιση και την εφαρμογή αυτών των νόμων, έτσι και τώρα, που προωθείται μια παρόμοια « αναδιοργάνωση », τα ίδια αποτελέσματα θα υπάρξουν, μεγάλες καταστροφές στην πατρίδα μας, με τον κίνδυνο να θρηνήσουμε και πάλι νέα θύματα. Για τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα, η προώθηση του νομοσχεδίου, θα καταργήσει τα τελευταία βασικά και στοιχειώδη δικαιώματα που έχουν απομείνει.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ:

  • Το άρθρο 75, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων η αντισταθμιστική παροχή υπηρεσιών του Π.Σ. προς τρίτους, φορείς δημοσίου και επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν την εκμετάλλευση των αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων, λιμανιών, δικτύων και ειδικών εγκαταστάσεων με καταβολή ανταλλάγματος ή παροχής σε είδος.

Επίσης στο ίδιο άρθρο εμφανίζεται η καινοτόμος διάταξη: « Οι αρμοδιότητες του Π.Σ. καθορίζονται και αφαιρούνται με αποφάσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ». Αφαίρεση και πρόσθεση λοιπόν αρμοδιοτήτων με υπουργική απόφαση. Τέλος οι ιδρυτικοί κ.λ.π. νόμοι που προσδιόριζαν τις αρμοδιότητες.

  • Η συνέχεια των ανατροπών του νόμου 4249/2014 ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα, αντί να έχει κοινωνικό χαρακτήρα και αποστολή, με στελέχη μόνιμους πολιτικούς δημόσιους υπάλληλους, να διατηρηθεί ως « ιδιαίτερο » Σώμα Ασφαλείας ( άρθρα 74,76 ), παρά τις διακηρύξεις, σχετικά με την κατάργηση διατάξεων του αντιδραστικού Α.Ν 360/1968. Στη βάση αυτή ενισχύεται η στρατιωτικοποιημένη δομή του Π.Σ. και καθιερώνεται ως υφιστάμενη και όχι ως δυνητική κατάσταση η οπλοφορία των πυροσβεστικών ανακριτικών υπαλλήλων.

  • Η συνεργασία της υπηρεσίας μας με τη EUROPOL ( Ευρωπαϊκή Αστυνομία ), η διασύνδεσή της με το ΝΑΤΟ ( μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ) και άλλους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς. Στο άρθρο 53 νομοθετούνται και δαπάνες « απόρρητων αναγκών » σε ζητήματα ασφάλειας. Τι « απόρρητο » υπάρχει και ποιά είναι η σχέση της πολιτικής Προστασίας με διεθνείς οργανισμούς τύπου ΝΑΤΟ όπου η Πολιτική Προστασία χρειάζεται και ιδιαίτερο γραφείο στη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων; ( άρθρο 33 παρ.4 ).

  • Η σύσταση πολλών θέσεων ανωτάτων αξιωματικών, σε πλήρη αντίθεση με τη συνολική οργανική δύναμη του μόνιμου προσωπικού, που διατηρείται αισθητά μειωμένη ( από το 2001 μέχρι σήμερα, η συνολική οργανική δύναμη του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, έχει μειωθεί κατά 900 περίπου θέσεις ). Χαρακτηριστικά στο άρθρο 82 επεκτείνονται οι Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος σε έξι ( 6 ). Φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου, υπάγονται στον Υπαρχηγό, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν, επιθεωρούν και ελέγχουν για θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και οργανωτικής λειτουργίας, το έργο των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων που υπάγονται στην τοπική τους δικαιοδοσία και υποβάλλουν στην Ηγεσία προτάσεις και σχέδια για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Ποια είναι η αναγκαιότητα των έξι ( 6 ) νέων Υποστρατήγων ως συντονιστών επιχειρήσεων, στη στιγμή που υφίστανται οι 13 περιφερειακοί Διοικητές και που κάλλιστα μπορούν να έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες;

  • Τα πρότυπα αξιολογήσεων που είναι « πρόχειρα », « κακά » και « πονηρά » διατυπωμένα, σε πολλά σημεία βρίθουν αοριστιών και καθίστανται έτσι ως μη μετρήσιμες αντικειμενικά αξιολογήσεις και οπωσδήποτε πολύ μακράν των σύγχρονων αναγκών για αντικειμενικότητα, μετρήσιμους όρους αξιολόγησης και αξιοκρατική εξέλιξη των στελεχών του Π.Σ. Περιλαμβάνονται επίσης και έκτακτες αξιολογήσεις, οποτεδήποτε, με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. Χαρακτηριστική είναι και η διάταξη που αναφέρει, ότι όσοι αξιωματικοί κρίνονται ως παραμένοντες στον βαθμό τους, για 3 φορές σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, παραπέμπονται στο αρμόδιο Συμβούλιο με το ερώτημα της αποστρατείας. Ανάλογο σύστημα αξιολόγησης, προωθείται να ισχύσει προοδευτικά και για τους πυρονόμους, αρχιπυροσβέστες και τους πυροσβέστες. Προβλέπεται επίσης, για τους ανώτερους αξιωματικούς που τίθενται σε κατάσταση Εκτός Οργανικών Θέσεων να εκτελούν διοικητικά καθήκοντα και όχι μάχιμη υπηρεσία και να μπορούν με αίτησή τους και με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, να τοποθετούνται σε Φορείς της λεγόμενης « Τοπικής Αυτοδιοίκησης » ( Δήμους και Περιφέρειες ).

Μεθοδεύεται μέσω οικειοθελών ή υποχρεωτικών μετατάξεων και ενός αδιαφανούς και αναξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, όταν πλέον θα έχει εδραιωθεί όλο το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με παραχώρηση αρμοδιοτήτων πυρασφάλειας σε ιδιώτες, Ο.Τ.Α , Εθελοντικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο. η σταδιακή « αποσυμφόρηση » του « πλεονάζοντος » προσωπικού του Π.Σ.

  • Το ξεσπίτωμα με μόρια! Καταργείται το αμετάθετο από την πόλη συμφερόντων. Καταργείται το αποκλειστικό κριτήριο της σειράς αρχαιότητας που ισχύει μέχρι σήμερα για όσους πυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες, πυρονόμους είχαν προσληφθεί από το 1996 και που εφαρμοζόταν μόνο για τις περιπτώσεις που επιθυμούσαν οι ίδιοι να μετατεθούν. Αναμένεται ξεσπίτωμα με μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, για τη συντριπτική πλειοψηφία των μόνιμων συναδέλφων, για να μπαλώνονται και με αυτόν τον τρόπο, τα κενά, οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και οι υπηρεσιακές ανάγκες γενικότερα.

Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 21/01/2020, θα πρέπει η απόφαση που θα πάρουμε να έχει αγωνιστική κατεύθυνσή για να υλοποιηθούν άμεσες κινητοποιήσεις ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα, για να βάλουμε από κοινού εμπόδια στην ψήφιση και εφαρμογή των διατάξεων που ανατρέπουν την ζωή και τα εργασιακά μας δικαιώματα.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο