Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Νέα παρέμβαση ΕΑΚΠ για την απαξιωτική στάση της κυβέρνησης στα δίκαια αιτήματα των πυροσβεστών

Share

Προς: Κα Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γεροβασίλη Όλγα

Κοιν.: Κα Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Παπακώστα Κατερίνα

Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Ματθαιόπουλο Βασίλειο

Κο Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος

Αναγνωστάκη Δημοσθένη

Κο Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών του Α.Π.Σ.

Αγγελόπουλο Επαμεινώνδα

Πολιτικά Κόμματα – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Πρωτοβάθμιες – Ενώσεις – Εργαζόμενους στο Π.Σ. – Μ.Μ.Ε.

Θέμα: « Καταγγελία για την απαξιωτική στάση της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. απέναντι στα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας »

Κυρία Υπουργέ

Στις 2-11-2018 δώσατε απάντηση στη Βουλή, σε ερώτηση Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. που πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεχόμενες παρεμβάσεις της Ε.Α.Κ.Π. ( 3-10-2018, 4-6-2018, 19-5-2018, 13-6-2017, 2-10-2015 ), οι οποίες αφορούσαν: Τη μειωμένη χορήγηση εκπαιδευτικών αποζημιώσεων σε συναδέλφους μας σε αντίθεση με ότι προβλέπει η νομοθεσία. Τις προσαυξήσεις ασφαλιστικής εισφοράς που επέφεραν περαιτέρω μείωση στους μισθούς των πυροσβεστών. Την προκαταβολή των οδοιπορικών εξόδων.

Από την έγγραφη απάντηση που δώσατε προκύπτουν τα εξής:

 • Σε ότι αφορά τις αισθητά μειωμένες εκπαιδευτικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν σε αρκετούς συναδέλφους από διάφορες περιοχές της χώρας που συμμετείχαν τον Ιούνιο του 2017 σε 11ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αθήνα, λόγω υπολογισμού τους με τον βασικό μισθό του προηγούμενου μισθολογίου και όχι του ισχύοντος. Στην απάντησή σας αναφέρετε ότι οι εκπαιδευτικές αποζημιώσεις των συγκεκριμένων υπαλλήλων προϋπολογίστηκαν και ενταλματοποιήθηκαν με βάση τον βασικό μισθό του κάθε υπαλλήλου εκείνο το χρονικό διάστημα, καθώς η εφαρμογή του νέου μισθολογίου ( νόμος 4472/2017 ) έγινε από 1-1-2018 με αναδρομική ισχύ την 1-1-2017.

Κυρία Υπουργέ, στο άρθρο 162 του νόμου 4472/2017 αναφέρεται ότι η ισχύς των διατάξεων του νέου μισθολογίου αρχίζει αναδρομικά από 1-1-2017. Η αναδρομικότητα των διατάξεων αφορά το σύνολο των αποδοχών και κατά συνέπεια και όλων των αποζημιώσεων των υπαλλήλων.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε, με αναδρομική ισχύ, από την 1η Ιανουαρίου του 2017:

 • Επιβλήθηκαν οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές μας κρατήσεις για κύρια και επικουρική σύνταξη, που επέφεραν μεγάλες μειώσεις στους μισθούς μας.

 • Ζητήθηκε η επιστροφή επιδομάτων που εισέπρατταν οι πυροσβέστες με το παλιό μισθολόγιο ( όπως το επίδομα Διοίκησης – Διεύθυνσης ).

 • Καταβλήθηκαν νέα επιδόματα που θεσπίστηκαν με το νέο μισθολόγιο ( όπως το επίδομα τύπου παραμεθορίου ).

Επίσης, κάνετε παραπομπή σε έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αναφέρουν ότι για τον υπολογισμό εκπαιδευτικών αποζημιώσεων και γενικά αποζημιώσεων για μετακινήσεις εσωτερικού των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέχρι να εκδοθεί το νέο προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31-12-2015.

Σας ενημερώνουμε ότι μεταξύ των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι 31-12-2015 όπως αναφέρετε στην απάντησή σας, διατηρείται σε ισχύ και η υπ. αριθμ. 2/83158/0022/31-12-1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( Φ.Ε.Κ. Β΄ 2279 ), όπου στο άρθρο 1 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: στο πυροσβεστικό προσωπικό που εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται σε οποιεσδήποτε Σχολές ή Κέντρα Εκπαίδευσης της χώρας, χορηγείται μηνιαία εκπαιδευτική αποζημίωση, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό στον εκάστοτε βασικό μισθό και συγκεκριμένα σε ποσοστό 50% για έγγαμους ή άγαμους ή σε χηρεία ή διαζευγμένους με παιδιά, σε ποσοστό 40% για έγγαμους χωρίς παιδιά και σε ποσοστό 30% για τους άγαμους ή σε χηρεία ή σε διάζευξη χωρίς παιδιά. Οπότε και με βάση την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση και σε συνδυασμό με όσα αναφέρουμε παραπάνω, οι εκπαιδευτικές αποζημιώσεις των συναδέλφων έπρεπε να υπολογιστούν με τους βασικούς μισθούς του νέου και όχι του παλιού μισθολογίου.

Κυρία Υπουργέ, με τις συγκεκριμένες ενέργειές σας, στερείτε από τους συναδέλφους μας ποσά που ανέρχονται σε εκατοντάδες ευρώ και τα οποία κατέβαλλαν οι ίδιοι για την μετακίνηση, την πολυήμερη διαμονή, την διατροφή και την διανυκτέρευση τους, κατά την διάρκεια των εκπαιδεύσεων.

 • Σε ότι αφορά την περαιτέρω μείωση στους μισθούς των πυροσβεστών με την αναδρομική αύξηση (από 1-1-2017) της ασφαλιστικής εισφοράς για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), από 1% σε 2% επί της αποζημίωσης για τη νυχτερινή απασχόληση: Στην απάντησή σας αναφέρετε ότι σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 77088/3-10-2017 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, η κράτηση υπέρ αυτού που αντιστοιχεί στην ειδική αποζημίωση για την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, ορίζεται από 1-1-2017 σε ποσοστό 2%.

Από την ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας σε συνδυασμό με τα περιεχόμενα στο έγγραφο του Μ.Τ.Π.Υ. που επικαλείστε, προκύπτει ότι: Το έγγραφο του Μ.Τ.Π.Υ. εκδόθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2017 και ενώ μέχρι τότε δεν είχε εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου Δ του άρθρου 127 του νόμου 4472/2017. Οπότε εξακολουθούσαμε να λαμβάνουμε το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, ως αμοιβή για τη νυχτερινή εργασία μας. Αρκετούς μήνες αργότερα στις 2 Απριλίου 2018, εκδόθηκε από την κυβέρνησή σας σε εφαρμογή του νόμου 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο, η υπ. αριθμ. 80423 Φ. 501.34/2-4-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1198). Με την Κοινή Υπουργική Απόφασή σας, υλοποιείτε και αυτή τη διάταξη του νέου μισθολογίου που αλλάζει το χαρακτήρα της αμοιβής που δικαιούνται οι πυροσβέστες για τη νυχτερινή εργασία, από «επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας» σε «ειδική αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση από 1% σε 2% της κράτησης επί της νυχτερινής εργασίας μας, γιατί εντάσσει τη νυχτερινή εργασία σε άλλη κατηγορία αποδοχών του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν συντελεστή κρατήσεων 2%.

Κυρία Υπουργέ, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, η κράτηση που μας επιβαλλόταν από όλες τις κυβερνήσεις επί της νυχτερινής μας εργασίας ήταν 1%. Έρχεται τώρα η δική σας κυβέρνηση να την ανεβάσει σε 2%, με βάση το νέο μισθολόγιο που ψήφισε. Είναι βέβαιο πλέον, ότι με αντίστοιχο τρόπο, θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις στις κρατήσεις που θα μειώνουν τους μισθούς μας.

 • Σε ότι αφορά τη χορήγηση προκαταβολής για οδοιπορικά έξοδα ( δαπάνες μετακίνησης – διανυκτέρευσης ): Αναφέρετε στην απάντησή σας ότι η χορήγηση της προκαταβολής, προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 30107/27-06-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( η Απόφαση αφορά το ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος ).

Με τις ανακοινώσεις – παρεμβάσεις μας προς το Υπουργείο, είχαμε ζητήσει να προκαταβάλλονται τα δικαιούμενα οδοιπορικά έξοδα σε συναδέλφους μας που συμμετέχουν σε πολυήμερες εκπαιδευτικές ή άλλες αντίστοιχες υπηρεσιακές διαδικασίες, που διεξάγονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την έδρα τους. Αρκετοί συνάδελφοί μας αδυνατούν να διαθέσουν τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για μετακίνηση, διαμονή και διανυκτέρευση τους, κατά τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσιακές δραστηριότητες. Δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους και επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο, με νέα οικονομικά βάρη, εξαιτίας της υπηρεσίας τους.

Κυρία Υπουργέ, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα, όσοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει με σχετική αναφορά από τις Διοικήσεις τους, την προκαταβολή μέρους των οδοιπορικών εξόδων για τη μετακίνηση και διανυκτέρευσή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών δράσεων, έχουν λάβει αρνητική απάντηση. Άρα και η συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση που επικαλείστε, δεν εφαρμόζεται και μένει στα χαρτιά.

Οι διαχρονικές μειώσεις των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα, που συνεχίζονται και διευρύνονται και από την κυβέρνησή σας, επηρεάζουν και τη δυνατότητα χορήγησης της προκαταβολής των οδοιπορικών εξόδων στους συναδέλφους μας.

Κυρία Υπουργέ

Με τη σημερινή καταγγελία μας εκφράζουμε τη διαμαρτυρία και τη δικαιολογημένη αγανάκτηση χιλιάδων συναδέλφων μας. Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ήταν αναμενόμενη η συγκεκριμένη στάση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των πυροσβεστών, από μια κυβέρνηση η οποία:

 • Μειώνει συνεχώς τον μισθό και το εισόδημά μας. Επέβαλλε τις μεγαλύτερες και τις περισσότερες αυξήσεις στις εισφορές των πυροσβεστών για την ασφάλιση, την περίθαλψη και για τα δικά τους επικουρικά και προνοιακά ταμεία και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2017, κάτι το οποίο δεν έπραξαν ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Χιλιάδες συνάδελφοι αναγκάζονται να καταβάλλουν αναδρομικά ποσά χιλιάδων ευρώ.

 • Μειώνει συνεχώς το εισόδημά μας με τη φορολογία. Φορολόγησε ακόμα και τα αναπηρικά επιδόματα των ένστολων και επέβαλε και σε αυτά αναδρομικές ασφαλιστικές κρατήσεις από 1-1-2017.

 • Αρνείται να αυξήσει τις αποδοχές των συναδέλφων μας πυροσβεστών αλλά και αστυνομικών, λιμενικών, στρατιωτικών, που βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας με ποσοστά αναπηρίας 80% και άνω, λόγω σοβαρών τραυματισμών, παθήσεων και προβλημάτων υγείας, που υπέστησαν σε ώρα υπηρεσίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις παράνομα δεν χορηγεί τις θεσμοθετημένες προσαυξήσεις, όπως με τους συναδέλφους αστυνομικούς με τα παραπάνω ποσοστά αναπηρίας, σε αντίθεση με όλους τους συνταξιούχους του δημοσίου.

Απαξιώνει ανθρώπους που υπέστησαν σημαντικές βλάβες στην υγεία τους. Αρκετοί από αυτούς έχουν ακρωτηριαστεί, έχουν πάθει πολλαπλά σοβαρά εγκαύματα, έχουν χάσει την όρασή τους, για να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία του ελληνικού λαού και του κράτους. Στερεί από αυτούς τους ανθρώπους ( που είναι ζήτημα εάν υπερβαίνουν τους 100 ), ακόμα και αυτά τα ελάχιστα ποσά των 1.000 ευρώ ( μικτά ), σε ετήσια βάση.

Αγνοεί την προσφορά τους και συντελεί μια κατάφωρη αδικία και διάκριση σε βάρος τους.

 • Περικόπτει και καταργεί συντάξεις, πετάει στο δρόμο τις χήρες συζύγους των συνταξιούχων ( και των ένστολων συναδέλφων μας ), που δεν μπορούν να επιβιώσουν.

 • Δημιούργησε ένα μισθολόγιο που αδικεί την πλειοψηφία των υπαλλήλων στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις και δεν προβλέπει καμία αμοιβή για βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα μας, όπως η υπερωριακή εργασία και η επικινδυνότητα.

 • Δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την αποκατάσταση των μισθών στο ύψος που βρίσκονταν το 2012.

 • Προσπαθεί να μας ρίξει « στάχτη στα μάτια » με τα ψίχουλα που μας μοιράζει, με τα αναδρομικά από τις μισθολογικές περικοπές του νόμου 4093/2012. Τα ποσά αυτά δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις μεγάλες απώλειες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τις νέες απώλειες που θα προκύψουν από τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί για να εφαρμοστούν την επόμενη περίοδο.

 • Επιμένει να μην αναγνωρίζει το επάγγελμα μας ως βαρύ επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

 • Εξαιρεί πυροσβέστες, αστυνομικούς και λιμενικούς που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, από την επέκταση της χορήγησης του ανάλογου επιδόματος.

 • Δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μας στους χώρους εργασίας και δεν θεσμοθετεί το απαραίτητο Π.Δ. για την προστασία μας στα επιχειρησιακά συμβάντα.

 • Επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό εκατοντάδων πυροσβεστών που υποχρεώνονται να εξασφαλίζουν με δικές τους δαπάνες τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, λόγω της μη διάθεσης των σχετικών κονδυλίων για την προμήθεια τους.

 • Προσπαθεί να εξοικονομήσει δαπάνες ακόμη και από την διατροφή των πυροσβεστών κατά την επέμβαση τους σε μεγάλα δασικά συμβάντα, μετατοπίζοντας την υποχρέωση του κράτους για το ζήτημα αυτό, στην διακριτική ευχέρεια ιδιωτών και των φορέων της τοπικής διοίκησης. Δημιουργεί μάλιστα και προϋποθέσεις πειθαρχικών διώξεων μέσω Ε.Δ.Ε., για να περιορίσει τη δικαιολογημένη αντίδραση των εργαζομένων.

 • Ξεσπιτώνει πυροσβέστες με μεταθέσεις και μετακινήσεις. Τους επιβαρύνει με νέα μεγάλα έξοδα, τους αναγκάζει να διαβιώνουν σε δυσμενείς, αντίξοες συνθήκες και τους ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό.

 • Διατηρεί και διευρύνει τους περιορισμούς που υπάρχουν στη νομοθεσία για τη συνυπηρέτηση των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, με σύζυγο τους δημόσιο υπάλληλο ή και στρατιωτικό.

 • Βάζει άνισους και άδικους διαχωρισμούς σε βάρος των πυροσβεστών σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, όσον αφορά στην χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου, αφού επιβάλει την διακοπή της από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου.

 • Διατηρεί σε ισχύ όλο το νομικό αντεργατικό και αντιασφαλιστικό οπλοστάσιο, με μία σειρά μνημονιακούς νόμους από το 2010 μέχρι και σήμερα

Για την επιβολή της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, υποβοηθούν και βάζουν πλάτη τα συμβιβασμένα προεδρεία και οι πλειοψηφίες του Δ.Σ. της πανελλήνιας Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων των πυροσβεστών. Δεν έχουν αναφερθεί ποτέ στα περισσότερα σοβαρά προβλήματα των συναδέλφων, που τα αναδεικνύει μόνο η Ε.Α.Κ.Π. Με την αδιαφορία τους και τη συνειδητή τους αγωνιστική αδράνεια, σαμποτάρουν τις διεκδικήσεις των πυροσβεστών.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να κοροϊδεύει και να εμπαίζει τους πυροσβέστες και τους συναδέλφους στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Να αποδώσει άμεσα όλες τις αποδοχές που δικαιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Για εμάς, είναι μονόδρομος η συνέχιση του αγώνα μαζί με όλους τους εργαζόμενους και το λαό, για την επαναφορά και την κάλυψη όλων των οικονομικών απωλειών και των δικαιωμάτων, που έχουμε υποστεί την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Την αναβάθμιση της υπηρεσίας μας σε όλα τα επίπεδα, με την απαιτούμενη αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Είναι η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνησή σας. Στην πολιτική που καταργεί τα δικαιώματά μας, δεν υπολογίζει τις ανάγκες μας και διαλύει τη ζωή μας για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών και μονοπωλιακών ομίλων και των κάθε λογής επενδυτών.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης

( Στην ιστοσελίδα μας www.eakp.gr βρίσκονται αναρτημένες όλες οι προαναφερόμενες παρεμβάσεις και ανακοινώσεις )

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο