Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Share

                    Προς: Κύριο Υπουργό Εσωτερικών Σκουρλέτη Παναγιώτη

               Κοιν/ση: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Τόσκα Νικόλαο

                                 Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Καπάκη Ιωάννη

                                 Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Καπέλιο Βασίλειο

                               Κα Πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο Χαρώνη Παναγιώτα  

Κο Διευθυντή Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

                                                                        Πύραρχο Τσαλοκώστα Ευάγγελο  & όλα τα μέλη του Δ.Σ.

                                       Νομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος

                                       Πολιτικά Κόμματα – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Εργαζόμενους στο Π.Σ. – Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 

Κύριε Υπουργέ

Στις 24 Απριλίου 2017, σας είχαμε κοινοποιήσει παρέμβασή μας σχετικά με τη μη ικανοποίηση έγγραφου αιτήματος χορήγησης δανείου σε συνάδελφό μας, από το ασφαλιστικό ταμείο των πυροσβεστών και των αστυνομικών (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), με την αιτιολογία ότι έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη – υπερχρεωμένα νοικοκυριά).

Ο συνάδελφος πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου (έτη ασφάλισης,  κατώτατο όριο μηνιαίων καθαρών αποδοχών). Η συγκεκριμένη αίτηση απορρίφθηκε, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το ταμείο ζήτησε από τον συνάδελφο να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, περί μη συμπερίληψης του επίμαχου δανείου που αιτήθηκε από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., στην αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, αλλά και να αποστείλει σχετικά έγγραφα και αποφάσεις δικαστηρίου. Επίσης με απόφαση του το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καταλογίζει στον συνάδελφο ότι η αίτησή του ήταν ελλιπής, γεγονός το οποίο δεν υφίσταται, αν λάβουμε υπόψη μας την προβλεπόμενη διαδικασία και τα κριτήρια χορήγησης των δανείων.

Σε συνεδρίαση στις 22 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. απέρριψε όλες τις αιτήσεις δανείων των συναδέλφων μας, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη, αφού πρώτα όμως φρόντισε να δημιουργήσει, και με την από 15/5/2017 απόφαση του, τεχνητά εμπόδια ως προς το ζήτημα αυτό, ενσωματώνοντας στο  Χρεωστικό Ομόλογο –  Απόδειξη Χρέους,  ρητή διατύπωση  ο μέτοχος να μην έχει ενταχθεί στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου.  

Η απορριπτική απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία, με τη διαφωνία των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των πυροσβεστών (εν ενεργεία και αποστράτων). Εντύπωση μας προκάλεσε και το γεγονός ότι οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αστυνομικών, συμφώνησαν με την πλειοψηφία του Δ.Σ., δηλαδή να απορριφθούν οι αιτήσεις, παρότι υπήρχαν αρκετές αντίστοιχες περιπτώσεις αστυνομικών που δεν έτυχαν έγκρισης οι αιτήσεις των δανείων τους.

Κύριε Υπουργέ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Α.Π.: 167542/O 830/13-3-2017 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που ενημερώνει για τη διαδικασία χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών στους ασφαλισμένους, καθώς και τον ορισμό των δικαιολογητικών, πουθενά δεν αναφέρονται κωλύματα και περιορισμοί στη χορήγηση δανείων, λόγω της υπαγωγής των πυροσβεστών και των αστυνομικών στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) ή σε άλλες δικαστικές ή εξωδικαστικές ρυθμίσεις. Το ίδιο απορρέει και από την ισχύουσα νομοθεσία που γνωρίζουμε.

Η αιτιολογία που προβάλλεται ως εμπόδιο και απορρίπτονται οι συγκεκριμένες αιτήσεις δανείων, αφενός δεν συνάδει με ανάλογη ρητή σχετική πρόβλεψη στο κύριο σώμα της Εγκυκλίου καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία από όσο γνωρίζουμε, αφετέρου είναι άδικο να αποτελεί κριτήριο όταν οι αιτούντες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Εγκυκλίου και είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.

Με βάση τα όσα αναφέρουμε προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι συνάδελφοι δικαιούνται τη χορήγηση δανείου.   

Έχουν απόλυτο δίκιο να διαμαρτύρονται και πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα όλα τα αιτήματα των συναδέλφων μας που απορρίφθηκαν με βάση το συγκεκριμένο αιτιολογικό, ενώ πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία που έχουμε υπόψη μας, αλλά και η υπ. αριθμ. Α.Π. : 167542/O 830/13-3-2017 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Κύριε Υπουργέ

Τα αποθεματικά των τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. είναι τα χρήματα των πυροσβεστών και των αστυνομικών που καταβάλλουν ανελλιπώς με τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Παρ όλα αυτά όμως έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις όπως και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, από την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων που επέβαλαν την επένδυση μέρους των αποθεματικών των ταμείων σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα. Έχουν υποστεί μεγάλο  «κούρεμα» μέσω  του PSI και έχουν πληγεί από την υποχρηματοδότηση  που έχουν επιβάλει  όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις.

Αλήθεια, ποιες εγγυήσεις ελάμβαναν οι διοικήσεις των ταμείων των αστυνομικών και των πυροσβεστών για την «μελλοντική» διασφάλιση των αποθεματικών τους, όταν αποφάσιζαν διαχρονικά αυτού του είδους τις επενδύσεις που κατέληξαν σε απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ;

Θα είχε ένα ενδιαφέρον να δοθούν τα ανάλογα στοιχεία για τα  αποτελέσματα όλων των αντιασφαλιστικών πολιτικών σε βάρος των ταμείων μας, που όχι μόνο μένουν σε ισχύ και επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης, αλλά συνεχώς διευρύνονται.

Κύριε  Υπουργέ

Είναι παράλογο το ασφαλιστικό μας ταμείο, να λειτουργεί αποκλειστικά με όρους χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και να επενδύει αποθεματικά, χωρίς καμία εγγύηση για την διασφάλιση του, αλλά να επικαλείται την επισφάλεια των δανείων, από τους ίδιους τους υπαλλήλους – μετόχους του, που όχι μόνο αποτελούν τους αιμοδότες του, αλλά  εργάζονται αρκετά χρόνια στην υπηρεσία και θα συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι τα βαθιά γεράματα εξαιτίας των αντιασφαλιστικών νόμων που ισχύουν.

Αποτελεί λοιπόν αδιαπραγμάτευτο, δικαίωμα των συνάδελφών μας, να λαμβάνουν τις όποιες παροχές χορηγεί το ταμείο τους και σε αυτήν την κατεύθυνση ζητάμε να δοθεί άμεση   λύση σε όλους τους αιτούντες μετόχους, που καλύπτουν τους όρους χορήγησης δανείων όπως προβλέπουν οι σχετικές προαναφερόμενες διατάξεις.  

Για  την  Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 Βλάχος  Δημήτρης

Σας επισυνάπτουμε και την από 24 – 4 – 2017 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ ΓΙΑ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ 2017 όπου αναφερόμαστε αναλυτικά, καθώς και την ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΠΡΟΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ που είχαμε λάβει από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο