Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Απάντηση σε ερώτημα συναδέλφου σχετικά με την μετακίνηση του

Share

Ερώτημα συναδέλφουΧρόνια πολλά,

Βαθμός (Α.Μ.) Ονοματεπώνυμο

μετκινήθηκα χωρίς αίτηση μου από την «Υπηρεσία 1» στην «Υπηρεσία 2» για το διάστημα από ….……. έως ……….., την τάδε ημερομηνία δόθηκε παράταση ……………..

Στον Ν. 4662/2020 άρθρο 161 Μετακινήσεις

παρ. 4. Η μετακίνηση υπαλλήλου πραγματοποιείται, χωρίς αίτηση στις εξής περιπτώσεις:

γγ. η απόσταση μεταξύ της υπηρεσίας προτίμησης και της υπηρεσίας μετακίνησης δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) χιλιόμετρα. 

Η απόσταση «Υπηρεσίας 1» και «Υπηρεσίας 2» είναι «Ψ» χιλιόμετρα

Ερμηνεύω σωστά ότι έγινε παρατυπία;

Ευχαριστώ Απάντηση σε ερώτημα

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Χρόνια Πολλά με υγεία και δύναμη για το 2023 που από ότι φαίνεται για εσένα δεν ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Με βάση τα δεδομένα που μας έχεις αναφέρει στο email σου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε βήμα-βήμα μια ανάγνωση και ερμηνεία του νόμου 4662/2020 που αφορά τη δική σου περίπτωση. Η υπογράμμιση είναι δική μας για να είναι πιο κατανοητά τα βήματα που ακολουθεί η ανάλυση.

Άρθρο 161 παράγραφος 1

  1. Οι μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ υπηρεσιών που βρίσκονται στην «ίδια πόλη» κατά την έννοια του άρθρου 164 του παρόντος δεν θεωρούνται μεταθέσεις ή αποσπάσεις, ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο και γίνονται οποτεδήποτε χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 164 παράγραφος 1

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου θεωρείται ότι:

α. Ευρίσκονται στην «ίδια πόλη» οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια που λειτουργούν:

αα) στον ίδιο νομό της ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανόμενων των νήσων Σαλαμίνας και Αγκιστρίου

Σχόλιο 1

Άρα μέχρι αυτό το σημείο η «Υπηρεσία 1» και η «Υπηρεσία 2» ανήκουν στην «ίδια πόλη» και μπορούν να γίνονται μετακινήσεις.

Άρθρο 161 παράγραφος 2

2. Αρμόδιοι για τη λήψη απόφασης μετακίνησης είναι:

γ) Ο κατά τόπον αρμόδιος Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ., κατόπιν πρότασης του Διοικητή της οικείας ΔΙ.ΠΥ.Ν., με τη σύμφωνη γνώμη του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους υπαλλήλους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Σταθμών και Κλιμακίων χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Σχόλιο 2

Άρα η σχετική απόφαση θα πρέπει να έχει ληφθεί από τον Διοικητή της ΠΕΠΥΔ «Χ» με τη σύμφωνη γνώμη του Υπαρχηγού του ΠΣ για να είναι έγκυρη.Άρθρο 161 παράγραφος 3

3. Οι μετακινήσεις δύναται να πραγματοποιηθούν είτε κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου για λόγους επαρκώς αιτιολογημένους είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών.

Σχόλιο 3

Εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένα αδυναμία να χορηγηθούν άδειες και ημερήσιες αναπαύσεις στο προσωπικό της «Υπηρεσίας 2» ή να στελεχωθούν όπως επιβάλλει ο νόμος τα πυροσβεστικά οχήματα και άλλες θέσεις της υπηρεσίας με προσωπικό, τότε μπορεί να γίνει λόγος για ακάλυπτες υπηρεσιακές ανάγκες και η απόφαση είναι έγκυρη.Άρθρο 161 παράγραφος 4

4. Η μετακίνηση υπαλλήλου πραγματοποιείται, χωρίς αίτηση στις εξής περιπτώσεις:

α) Προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή προτιμώνται υπάλληλοι της αυτής υπηρεσίας και ειδικότητας που δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν και έχουν, σε σχέση με τους ομοιόβαθμούς τους, τα λιγότερα μόρια. …(η παράγραφος συνεχίζει)…

Σχόλιο 4

Η λέξη «προτιμώνται» δείχνει ότι η Διοίκηση δεν έχει 100% υποχρέωση για το ποιόν υπάλληλο θα μετακινήσει όμως σίγουρα έχεις κάποιο δίκιο να παραπονεθείς σε περίπτωση που δεν είσαι αυτός με τα λιγότερα μόρια ή με αυτή την ειδικότητα ή που έχεις μετακινηθεί ξανά στο παρελθόν (όπως έγινε ήδη για 2 μήνες, «μήνας 1» και «μήνας 2» του 2022), κ.τ.λ.Άρθρο 161 παράγραφος 4 (συνέχεια)

(συνέχεια)… Η χρονική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες εκτός των μετακινήσεων που:

γγ. η απόσταση μεταξύ της υπηρεσίας προτίμησης και της υπηρεσίας μετακίνησης δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) χιλιόμετρα. Σε περίπτωση που η απόσταση αυτή υπερβαίνει τα πενήντα ένα (51) χιλιόμετρα, ο υπάλληλος λαμβάνει πέντε (5) μόρια ανά μήνα υπηρεσίας.

Σχόλιο 5

Το επίμαχο σημείο που και εσύ αναφέρεις στο email σου δεν απαγορεύει τη μετακίνηση σε απόσταση πάνω από 30 χιλιόμετρα. Ίσα ίσα που αμέσως μετά διευκρινίζεται ότι η μετακίνηση μπορεί να είναι και πάνω από 51 χιλιόμετρα αρκεί ο υπάλληλος να λάβει 5 μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας. Αυτό για το οποίο γίνεται εδώ λόγος είναι η χρονική διάρκεια της μετακίνησης. Δηλαδή, εσύ συγκεκριμένα που μετακινείσαι 4.. χιλιόμετρα ΔΕΝ θα πρέπει να μείνεις στην «Υπηρεσία 2» για πάνω από 4 μήνες αλλά ΔΕΝ θα πάρεις και 5 μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας.Άρθρο 161 παράγραφος 4 (συνέχεια)

(συνέχεια)… Οι μετακινήσεις της παραγράφου 4 δεν μπορεί να είναι πλέον της μίας (1) εντός του αυτού ημερολογιακού έτους για κάθε υπάλληλο.

Σχόλιο 6

Άρα μετά το πέρας των 4 μηνών η Διοίκηση δεν μπορεί να εκδώσει ξανά απόφαση μετακίνησης μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Στην περίπτωση που όμως ένας υπάλληλος έχει μετακινηθεί το τελευταίο δίμηνο ενός έτους δεν μπορεί να προσμετρηθεί το τετράμηνο με το 1ο δίμηνο του επόμενου έτους και υπάρχει περίπτωση να του κάνουν ακόμη ένα δίμηνο παράταση μέχρι να συμπληρωθεί το 4μηνο για το επόμενο έτος ή να διακόψουν την μετακίνηση τον Μάρτιο και να μετακινηθεί κάποιο άλλο 2μηνο εντός του έτους αυτού.

Αν σου είναι εύκολο στείλε μας την απόφαση μετακίνησης για να μπορούμε και εμείς να ελέγξουμε ακριβώς τι αναφέρεται σε αυτή. Η φράση «παράταση ………..» που αναφέρεις στο email που μας έστειλες προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Ο μόνος λόγος για να δικαιολογηθεί κάτι τέτοιο είναι η μετακίνηση να συνοδεύει κάποια πειθαρχική ποινή.

Τελικός σχολιασμός

Δυστυχώς αγαπητέ συνάδελφε, θα μπορούσαν αρκετοί να σου πούνε ότι η Διοίκηση για άλλη μια φορά φαίνεται να έχει την απαραίτητη κάλυψη του νόμου για όσα πράττει. Όμως το πρόβλημα είναι το ακριβώς αντίθετο: Δεν έχει η Διοίκηση ένστικτα σαδιστή και προσπαθεί να βρει πάτημα στο νόμο για να σου κάνει τη ζωή δύσκολη.

Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι η Διοίκηση είναι δέσμια του νόμου και έχει υποχρέωση να κάνει όσα κάνει σύμφωνα με το νόμο, όχι όμως πως αποκλείονται οι «στοχευμένες» εκδικητικές μετακινήσεις καθ΄ υπόδειξη κ.λπ. για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αυτά έχουν γίνει κατά κόρον και στο παρελθόν και η Ε.Α.Κ.Π. μπήκε μπροστά για να βάλει εμπόδια σε τέτοιου είδους τακτικές .

Επομένως, αυτό που χρόνια φωνάζουμε ως ΕΑΚΠ είναι ότι οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές τους επιλογές είναι αυτές που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Ο νόμος 4662/2020 ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή για να ξεσπιτώσει τους πυροσβέστες και να τους κάνει ευέλικτο εργατικό δυναμικό στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

Οι υπόλοιποι κυβερνητικοί συνδικαλιστές προσποιούνταν ότι δε γνωρίζανε τότε που η ΕΑΚΠ έκανε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο προστασίας του πολίτη και από τη Βουλή γιατί σε αυτό ακριβώς ήθελαν και επιμένουν ακόμα να βάζουν πλάτη.

Υπήρχαν όμως και αυτοί όπως το προεδρείο της Ομοσπονδίας που χειροκροτούσε την κατάργηση του αμετάθετου και το γεγονός ότι πλέον οι πυροσβέστες μετατρέπονταν σε βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της δραματικής έλλειψης προσωπικού.

Από τη μια μεριά οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, λόγω των μνημονίων που όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις ψηφίσανε, και από την άλλη το υπάρχον προσωπικό μετακινείται δεκάδες και εκατοντάδες χιλιόμετρα, χειμώνα – καλοκαίρι, για να καλύπτει κενά σάμπως να είμαστε νομάδες.

Ίσως να σου ακούγεται δύσκολο ή απόμακρο αλλά η πραγματική λύση στο πρόβλημα που έχεις εσύ τώρα αλλά και όλοι εμείς οι συνάδελφοί σου χτες και αύριο είναι η κατάργηση του νόμου 4662/2020 και η εφαρμογή ενός κανονισμού μεταθέσεων φτιαγμένο πάνω στις ανάγκες μας. Η ΕΑΚΠ παλεύει και για αυτό μεταξύ άλλων και να ξέρεις ότι είμαστε ήδη εδώ εφόσον κι εσύ νιώθεις την ανάγκη να παλέψεις.

Είμαστε στη διάθεσή σου αν προκύπτει άδικη μεταχείριση σε βάρος αλλά και για ότι άλλο χρειαστείς και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.Αγαπητέ συνάδελφε μπορείς αν το επιθυμείς να μιλήσεις και τηλεφωνικά με κάποιον από τους αιρετούς της παράταξης μας στα κάτωθι τηλέφωνα :

Κώστας Κέκης : 6974881331

Λευτέρης Παράλαιμος: 6974055854

Άκης Κορτινόγλου : 6972620039

Βασίλης Καλούδης : 6942650036

Βασίλης Γιαννάκος :6972159109

 

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο

https://google.com/