Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για πειθαρχικές διώξεις στην Π.Υ. Α/Λ Σαντορίνης

Share

Προς: Κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Χρυσοχοΐδη Μιχαήλ

Κοιν.: Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Χαρδαλιά Νικόλαο

Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Ματθαιόπουλο Βασίλειο

Πολιτικοί Φορείς – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Νοτίου Αιγαίου

Εργαζόμενοι Π.Σ. – M.M.E.

Θέμα: « Ανάκληση πειθαρχικών διώξεων σε βάρος 15 υπαλλήλων της Π.Υ. Α/Λ Σαντορίνης »

Κύριε Υπουργέ

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει κάνει γνωστό στο παρελθόν πλήθος προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα περιφερειακά αεροδρόμια και κυρίως της νησιωτικής χώρας .

Πέρα από τις επιπτώσεις των γενικότερων πολιτικών που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν συγκεκριμένα ιδιαίτερα προβλήματα στις υπηρεσίες αυτές ως απόρροια παραχώρησης κρίσιμων κρατικών υποδομών σε ιδιώτες- επιχειρηματίες προς εκμετάλλευση. Οι συνθήκες παραμονής και εργασίας εντός των πυροσβεστικών εγκαταστάσεων ήταν απαράδεκτες γεγονός που προκαλούσε δυσφορία, απογοήτευση και αγανάκτηση των συναδέλφων σε καθημερινή βάση, το οποίο σας επισημάναμε με σχετική επιστολή στις 18-11-2019.

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις:

Τα προβλήματα αυτά λοιπόν είναι αναγνωρισμένα από τη φυσική και πολιτική ηγεσία αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες και για αυτό τον λόγο άλλωστε αμέσως μετά τις καταγγελίες σχετικά με τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στις επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κτηριακές εγκαταστάσεις της Π.Υ. Α/Λ Σαντορίνης, αυτές κατεδαφίστηκαν.

Ωστόσο όμως, με έκπληξή μας πληροφορηθήκαμε ότι η διοίκηση της ΠΕΠΥΔ Νοτίου Αιγαίου φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη, καλώντας από το Δεκέμβριο του 2019 σε απολογία συνολικά δεκαπέντε (15) συναδέλφους, μεταξύ των οποίων και ο διοικητής της Π.Υ. Α/Λ Σαντορίνης.

Το πρωτοφανές, απαράδεκτο και καταδικαστέο γεγονός από κάθε άποψη είναι ότι:

  • Την ημέρα ελέγχου των κτηριακών εγκαταστάσεων από κλιμάκιο του τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας (ΑΥΕ ) Σύρου, συνέπεια του οποίου προφανέστατα είναι και η κατεδάφιση τους μετά ολίγων ημερών για λόγους ασφάλειας των υπηρετούντων υπαλλήλων σε αυτό.

  • Την ίδια ακριβώς ημέρα πραγματοποιούνταν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Α/Λ Σαντορίνης από την διοίκηση της ΠΕΠΥΔ. Νοτίου Αιγαίου.

Εκ των κατηγοριών όμως που αποδίδονται στους συναδέλφους μας, απορρέει ότι από τον « έλεγχο » αυτό, σε αντίθεση με τα συμπεράσματα της αρμόδιας εποπτεύουσας Α.Υ.Ε. υπηρεσίας, οι ευθύνες για την τραγική και απάνθρωπη κατάσταση που επικρατούσε στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αποδίδονται στους ίδιους τους υπαλλήλους που υποχρεώνονταν κατά παράβαση κάθε σχετικής διάταξης που απορρέει από τον Ν. 3850/2010, να ζουν και να εργάζονται σε αυτούς τους απαράδεκτους χώρους, υπό την διαρκή απειλή της υγείας και της ίδιας τους της ζωής.

Αποδίδονται ευθύνες στους υπαλλήλους που από την έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας και επί 2,5 έτη, στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων και των εργασιακών τους δικαιωμάτων, επανειλημμένα ανέφεραν ιεραρχικά, με τεκμηριωμένο και υπεύθυνο τρόπο την υφιστάμενη κατάσταση και τους κινδύνους που εγκυμονεί , η οποία ήταν σε γνώση και της ΠΕΠΥΔ Νοτίου Αιγαίου.

Παρ’ όλα αυτά όμως, μέχρι και της δημοσιοποιήσεως των απαράδεκτων συνθηκών, δεν είχε ληφθεί καμία μέριμνα, γεγονός που πιστοποιείτε και από το περιεχόμενο των σχετικών απαντήσεων των δύο αρμόδιων υπουργείων.

Οι αντανακλαστικές όμως ενέργειες συνέπεια της δημοσιοποίησης, ήταν από την μία πλευρά να αντιμετωπιστεί μερικώς, το άμεσο και υπαρκτό πρόβλημα των κτηριακών εγκαταστάσεων με την κατεδάφιση τους και την μεταστέγαση της υπηρεσίας σε παρακείμενες εγκαταστάσεις τύπου κοντέινερ. Από την άλλη όμως, να ασκηθεί κλίμα τρομοκράτησης μέσω των πειθαρχικών διώξεων στους εργαζόμενους, που από καθαρή τύχη μέχρι και σήμερα δεν είχαν υποστεί κάτι σοβαρό σε βάρος της υγείας και της ίδιας τους της ζωής.

Κύριε Υπουργέ

Θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή αγνοεί σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν όσον αφορά τις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας και εν πολλοίς εξομοιώνει τον θύτη με τα θύματα.

Άλλωστε, ο αυταρχισμός και οι μαζικές πειθαρχικές διώξεις δεν προάγουν επ’ ουδενί την ανύψωση του ηθικού, τη συναδελφικότητα, το κλίμα συνεργασίας και το αξιόμαχο των συναδέλφων σε μια υπηρεσία.

Η άσκηση όμως της άδικης και καταχρηστικής πειθαρχικής δίωξης σε βάρος υπαλλήλων, που ενώ είχαν ξεσπιτωθεί χωρίς καμία μέριμνα για την διαμονή και την σίτισή τους σε ένα κοσμοπολίτικο νησί, για να εξυπηρετήσουν στην ουσία τα συμφέροντα μίας ιδιωτικής επιχείρησης. Υπαλλήλων που καρτερικά περίμεναν επί 2,5 χρόνια ενέργειες της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για την διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών σε επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και κάποιας σχετικής διευκόλυνσης ως προς την διαμονή τους. Το λιγότερο που μπορεί να την χαρακτηρίσει κανείς είναι, ως μία προσβλητική πράξη για την προσωπική αξιοπρέπεια και την υπηρεσιακή υπόσταση των συναδέλφων μας.

Παρακαλούμε λοιπόν να επιληφθείτε του θέματος, το οποίο περιήλθε και σε γνώση του κυρίου Γ.Γ.Π.Π. Νικολάου Χαρδαλιά, στα πλαίσια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 30/1/2020, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ώστε να παύσουν οι συγκεκριμένες πειθαρχικές διώξεις και κάθε παρόμοια διοικητική τακτική.

Παράλληλα, ζητούμε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για επιπλέον βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής στις συγκεκριμένες υπηρεσίες καλώντας την εκμεταλλεύτρια εταιρία Fraport Greece να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο ακέραιο.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο