Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Ενημερωτικό Σημείωμα της ΕΑΚΠ για το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του ΠΣ και της Πολιτικής Προστασίας

Share

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για τις διατάξεις του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση, με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

Παρά τις πολλές ασάφειες και τις παραλείψεις που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, καταδεικνύεται ξεκάθαρα η ουσία, ο στόχος και οι σχεδιασμοί που προωθεί η κυβέρνηση στην Πολιτική Προστασία και στο Πυροσβεστικό Σώμα. Συγκεκριμένα:

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε ότι αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού ώστε να προλαμβάνονται και να περιορίζονται οι μεγάλες καταστροφές στην πατρίδα μας, να προστατεύονται οι ζωές και οι περιουσίες των συνανθρώπων μας, οι υποδομές και το φυσικό περιβάλλον, διαπιστώνουμε τα εξής:

 • Δεν προβλέπεται πουθενά στις διατάξεις του νομοσχεδίου η απαιτούμενη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου:

 • Να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες για να δημιουργηθούν όλα τα απαιτούμενα έργα και οι κατάλληλες υποδομές για την επαρκή αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία, καθώς και οι ασφαλείς διέξοδοι διαφυγής για να μπορούν να απομακρύνονται με ασφάλεια οι πολίτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

 • Να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, σε προσωπικό, μέσα, εξοπλισμό, υποδομές.

 • Η κρατική χρηματοδότηση θα κινείται στις ίδιες μειωμένες πιστώσεις, με τις τεράστιες περικοπές που υπάρχουν τα τελευταία 11 χρόνια μέχρι σήμερα, όπως επιβάλλονται και από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

 • Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση που αναφέρεται ότι θα υπάρξει από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποδειχτεί ξεκάθαρα όλα αυτά τα χρόνια πόσο έχουν στηρίξει τα προγράμματα αυτά την πρόληψη των καταστροφών, την περιβαλλοντική ανάπτυξη και την προστασία των λαών από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες, θεομηνίες. Η πρόληψη για την προστασία των λαών αποτελεί «κόστος χωρίς όφελος» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί την ενδιαφέρει μόνο η οικονομική ανταποδοτικότητα των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτήσει.

Για τους λόγους αυτούς, ούτε τα προηγμένα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε όλο τον κόσμο (Ισπανία, Πορτογαλία, Αμερική, Αυστραλία), δεν μπορούν να αποφύγουν τις μεγάλες καταστροφές και τα θύματα.

 • Ο τεράστιος γραφειοκρατικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, που προβλέπεται να ιδρυθεί στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, όχι μόνο δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, αλλά θα δημιουργήσει και επιπλέον πρόσθετα μεγάλα προβλήματα, επειδή:

 • Από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, εμπλέκονται στον μηχανισμό πολλά Όργανα, Επιχειρησιακά Κέντρα, Διευθύνσεις, Συμβούλια, Επιτροπές, Πλαίσια, Συντονιστές, Διοικητές, Διευθυντές και Αναπληρωτές όλων αυτών, με πολλές δυσανάλογες αρμοδιότητες που είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσουν αρκετές δυσλειτουργίες.

 • Δεν μπορεί ο μηχανισμός αυτός να γίνει ευέλικτος, διαλειτουργικός και αποτελεσματικός σε ότι αφορά τον σχεδιασμό των προληπτικών δράσεων και τον συντονισμό στη διαχείριση κινδύνων, απειλών και καταστροφών, γιατί θα αποτελείται από ένα πολυσύνθετο πλέγμα των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών φορέων, σε συνδυασμό με τις επιτελικές δομές της Πολιτικής Προστασίας.

 • Δεν υπάρχει στον μηχανισμό αυτό μια λειτουργική – καθετοποιημένη δομή και ένα σύστημα αναλογικό σε όλα τα στάδια, με αντίστοιχα όργανα από το κεντρικό μέχρι το τοπικό επίπεδο, από πάνω προς τα κάτω (Υπουργείο, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Περιφέρεια – Δήμος). Μόνο ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να είναι λειτουργικό, με τη σωστή ιεράρχηση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων των οργάνων και την ανάλογη συμμετοχή, συνεργασία και συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση αρμοδιότητάς τους.

 • Οι δεκάδες παραπομπές του σχ. νόμου σε Προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν όχι μόνο τις λεπτομέρειες αλλά και την ουσία σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργούν ένα μη ολοκληρωμένο νομοθέτημα με μη γνωστό και προβλέψιμο περιεχόμενο.

 • Η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, που περιλαμβάνει την Πυροσβεστική Ακαδημία, την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων, θα λειτουργεί καθαρά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και θα «πουλάει» την τεχνογνωσία που κατέχει. Δηλαδή θα παρέχει εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες σε φορείς και πολίτες, με ανταποδοτικά οικονομικά οφέλη.

 • Σε ανάλογη κατεύθυνση σε ότι αφορά την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών του, σχεδιάζεται να λειτουργήσει και το Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.) που στην ουσία θα παράγει έρευνα για τις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι για την εξυπηρέτηση των αναγκών που προκύπτουν σε ζητήματα πυροπροστασίας για την χώρα και τον ελληνικό λαό.

 • Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί είναι αντί για την ενδυνάμωση του Π.Σ με στελεχικό δυναμικό που είναι απαραίτητο για τις τόσες διαφορετικές δράσεις που καλείται να επιτελέσει, είναι η διάθεση προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από το Π.Σ., σε συνέχεια της αφαίμαξης του προσωπικού, για τα ιδιωτικοποιημένα πλέον αεροδρόμια της Fraport, τους μεγάλους οδικούς άξονες, τα λιμάνια και τα δίκτυα και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που θ΄ ακολουθήσουν στην συνέχεια.

 • Συμπερασματικά, δεν θα αργήσει να έρθει η ώρα που θα έχουμε ξανά μεγάλες καταστροφές στην πατρίδα μας, με τον κίνδυνο να θρηνήσουμε και πάλι νέα θύματα. Επειδή θα υπάρχουν συνεχώς οι κίνδυνοι και οι απειλές για καταστροφές, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να παραπλανήσουν τους εργαζόμενους και το λαό, ότι δήθεν λαμβάνουν μέτρα για την προστασία τους. Στην πραγματικότητα επιχειρούν να μπαλώσουν με διάφορα ημίμετρα τις μεγάλες ελλείψεις και τα κενά στις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για τους λόγους αυτούς και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρείται:

 • Μεγαλύτερη εμπλοκή των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού και κάλυψης αναγκών σε υποδομές, των δημόσιων υπηρεσιών που εμπλέκονται άμεσα στην Πολιτική Προστασία. Το κράτος απαλλάσσεται και από τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις του και οι πολίτες επιβαρύνονται με νέα αύξηση φόρων και δημοτικών τελών.

Δίνεται η δυνατότητα στις Περιφέρειες να επιχορηγούν τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας της περιοχής τους, για συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, προμήθεια υλικών και αναλωσίμων, καθώς και προμήθεια καυσίμων. Δίνεται προοδευτικά και η δυνατότητα στους Δήμους της χώρας, για να καλύπτουν ανάλογες έκτακτες ανάγκες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. Βασικές αρμοδιότητες του κράτους στην πυρόσβεση και την πυρασφάλεια, μεταφέρονται στη λεγόμενη «Τοπική Αυτοδιοίκηση». Για το λόγο αυτό προβλέπεται επίσης και η μελλοντική τοποθέτηση ανώτερων αξιωματικών του Π.Σ., σε θέσεις υπηρεσιών που υπάγονται σε Δήμους και Περιφέρειες.

 • Παγιοποιείται ο εποχικός χαρακτήρας των προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών σε τομείς πυρασφάλειας και δασοπροστασίας.

 • Μεγαλύτερη εμπλοκή των Εθελοντικών Ομάδων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με ανάλογη χρηματοδότηση, για να αναλάβουν κύριες και όχι επικουρικές δράσεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφών και να υποκαταστήσουν κρατικές δομές και υπηρεσίες που έχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό.

 • Μόνιμη κατάσταση επιφυλακής για τις περισσότερες ημέρες του έτους, με σύνηθες επίπεδο κινδύνου το 3 και το 4 για όλους τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα.

Επίσης, οι κυβερνήσεις και οι κρατικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να ζητιανεύουν «δωρεές» από τους μεγαλοεπιχειρηματίες, προκειμένου να μπαλώνουν τις ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού και να επιβάλουν παράλληλα πρόστιμα στα λαϊκά στρώματα για υπαιτιότητα και αμέλεια πρόκλησης συμβάντος, με δεδομένη την κατάσταση υποδομών και συσκευών λόγω της οικονομικής τους κατάστασης που έχουν περιέλθει, όταν θα καλούν την πυροσβεστική υπηρεσία να επέμβει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ» ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ως βάση για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. ελήφθησαν τα σχέδια, οι μελέτες και οι προτάσεις Ιδιωτικής Εταιρείας παροχών συμβουλευτικής υποστήριξης, που είχαν ανατεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., το 2016.

Με τη συγκεκριμένη «αναδιοργάνωση», που είναι συνέχεια των αντίστοιχων νόμων 3511/2006 και 4249/2014:

 • Στο σκέλος που αφορά τη λειτουργία και την υπόσταση της υπηρεσίας μας, διατηρούνται και διευρύνονται:

 • Η στρατιωτικοποιημένη δομή του Π.Σ. και η διατήρησή του στα Σώματα Ασφαλείας, σε αντίθεση με τον κοινωνικό χαρακτήρα του ρόλου και της αποστολής του. Στη βάση αυτή ενισχύεται και καθιερώνεται ως υφιστάμενη και όχι ως δυνητική κατάσταση η οπλοφορία των πυροσβεστικών ανακριτικών υπαλλήλων.

 • Γίνεται προσπάθεια σε συνέχεια των ανατροπών του νόμου 4249/2014, το Πυροσβεστικό Σώμα, από σώμα με κοινωνικό χαρακτήρα και αποστολή και στελέχη μόνιμους πολιτικούς δημόσιους υπάλληλους, και παρά του αντιθέτου διακηρύξεις, σχετικά με την κατάργηση διατάξεων του αντιδραστικού Α.Ν 360/1968, να διατηρηθεί ως “ιδιαίτερο” Σώμα Ασφαλείας (άρθρα 74,76).

 • Η συνεργασία της υπηρεσίας μας με τη EUROPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνομία), η διασύνδεσή της με το ΝΑΤΟ (μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) και άλλους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς. Στο άρθρο 53 παρουσιάζονται και δαπάνες “απόρρητων αναγκών” σε ζητήματα ασφάλειας. Τι “απόρρητο” υπάρχει και ποιά είναι η σχέση της πολιτικής Προστασίας με διεθνείς οργανισμούς τύπου ΝΑΤΟ όπου η Πολιτική Προστασία χρειάζεται και ιδιαίτερο γραφείο στη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων; (άρθρο 33 παρ.4). Αλήθεια η νέα κυβέρνηση και ειδικότερα ο υπουργός προστασίας του πολίτη και ο νέος γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας, αρνείται και αυτό το μηδαμινό ποσό των 350.000,00€ που είχε προϋπολογιστεί για να λειτουργήσει υποτυπωδώς η υγιεινή και ασφάλεια στο πολύπαθο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος; Από την άλλη μεριά όμως οι “απόρρητες ανάγκες” θα γεμίζουν τις τσέπες επιτήδειων αφού ως γνωστόν η πολιτική προστασία θα εμπλέκεται πολυσχιδώς στις δράσεις του ΝΑΤΟ σε καιρό ειρήνης και πολέμου.

 • Στο άρθρο 75, παρ. 4, εμφανίζεται η καινοτόμος διάταξη: “Οι αρμοδιότητες του Π.Σ καθορίζονται και αφαιρούνται με αποφάσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη”. Αφαίρεση και πρόσθεση λοιπόν αρμοδιοτήτων με υπουργική απόφαση. Τέλος οι ιδρυτικοί κ.λ.π νόμοι που προσδιόριζαν τις αρμοδιότητες. Γιατί τέτοια ευελιξία, αλήθεια, ποιες νέες αρμοδιότητες σκοπεύουν να δώσουν το Π.Σ.;

 • Η σύσταση πολλών θέσεων ανωτάτων αξιωματικών, σε πλήρη αντίθεση με τη συνολική οργανική δύναμη του μόνιμου προσωπικού, που διατηρείται αισθητά μειωμένη (από το 2001 μέχρι σήμερα, η συνολική οργανική δύναμη του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, έχει μειωθεί κατά 900 περίπου θέσεις).

Χαρακτηριστικά στο άρθρο 82 επεκτείνονται οι Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος σε έξι (6). Φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου, υπάγονται στον Υπαρχηγό, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν, επιθεωρούν και ελέγχουν για θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και οργανωτικής λειτουργίας, το έργο των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων που υπάγονται στην τοπική τους δικαιοδοσία και υποβάλλουν στην Ηγεσία προτάσεις και σχέδια για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ποια είναι η αναγκαιότητα των έξι (6) νέων Υποστρατήγων ως συντονιστών επιχειρήσεων, στη στιγμή που υφίστανται οι 13 περιφερειακοί Διοικητές και που κάλλιστα μπορούν να έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες;

 • Ο μη διαχωρισμός του επιχειρησιακού με τον διοικητικό τομέα. Ούτε σε αυτή την «αναδιοργάνωση» δεν προβλέπεται να στελεχωθεί ο διοικητικός τομέας με πολιτικό προσωπικό, προκειμένου να απελευθερωθεί σημαντικός αριθμός αξιωματικών και χαμηλόβαθμων πυροσβεστικών υπαλλήλων για να στελεχώσουν τη μάχιμη υπηρεσία.

 • Η αντισταθμιστική παροχή υπηρεσιών του Π.Σ. προς τρίτους, φορείς δημοσίου και επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν την εκμετάλλευση των αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων, λιμανιών, δικτύων και ειδικών εγκαταστάσεων με καταβολή ανταλλάγματος ή παροχής σε είδος.

 • Η διάθεση προσωπικού και μέσων με τιμολογιακή χρονοχρέωση για κάθε ώρα χρήσης ή διάθεσης μέσων.

 • Η ιδιωτικοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με την ανταποδοτικότητα με οικονομικά οφέλη από την πώληση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών που θα παρέχει, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σε πολίτες.

 • Η συμμετοχή του Π.Σ. σε προγράμματα υλοποίησης κτιριακών έργων και υποδομών, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Επιπλέον, είναι σίγουρο ότι θα επιχειρηθεί ξανά όπως και στο παρελθόν, κατάργηση πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, συγχώνευση υπηρεσιών και υποβιβασμός κλιμακίων σε εποχικά ή εθελοντικά.

 • Στο σκέλος που αφορά τα εργασιακά μας δικαιώματα:

ΩΡΑΡΙΟ – ΥΓΕΙΗΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Διευρύνονται οι επιφυλακές, οι οποίες θα επιβάλλονται πολύ συχνά με αφορμή τα στάδια επικινδυνότητας. Θα διογκωθεί η απλήρωτη υπερεργασία, για να μπαλώνουν και με αυτόν τον τρόπο οι κυβερνήσεις, τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό.

 • Παραπέμπεται για ακόμα μια φορά στο αόριστο μέλλον, η εφαρμογή της νομοθεσίας και των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία μας, τόσο μέσα στους χώρους των υπηρεσιών, όσο και στα επιχειρησιακά συμβάντα (πυρκαγιές, διασώσεις).

 • Διευρύνεται η μερική απασχόληση, με τη συνέχιση νέων προσλήψεων 5ετών και εποχικών υπαλλήλων, αντί των απαιτούμενων προσλήψεων σε μόνιμο προσωπικό και τη μονιμοποίηση όλων των υπαρχόντων 5ετών και εποχικών συναδέλφων.

 • Εντάσσονται και οι συνάδελφοι 5ετούς υποχρέωσης στο καθεστώς της διατεταγμένης υπηρεσίας σε μόνιμη και καθημερινή βάση, όπως ισχύει και για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Τελούν σε διαρκή ετοιμότητα όλες τις ημέρες του χρόνου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή τους.

Πουθενά δεν αναφέρεται όμως, ότι προαπαιτείται η ύπαρξη ανάλογων κονδυλίων και πιστώσεων για την επιπλέον αμοιβή των 5ετών συναδέλφων, σε περίπτωση που κληθούν να προσφέρουν υπηρεσία πέραν του εργασιακού τους ωραρίου.

Η εξέλιξη αυτή, είναι πιθανόν να στρώνει το έδαφος για την επιβολή της απλήρωτης υπερεργασίας και στους 5ετείς συναδέλφους. Δηλαδή να αμείβονται για τις υπερωρίες και τις λοιπές πρόσθετες ώρες με ρεπό, όπως το μόνιμο προσωπικό.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

 • Θεσπίζεται, το «περιβόητο βαθμολόγιο» για το χαμηλόβαθμο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Ο χρόνος υπηρεσίας που απαιτείται και προβλέπεται μεταξύ άλλων, για τις βαθμολογικές προαγωγές, είναι:

 • Μετά από 5 έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη, να απονέμεται ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη.

 • Μετά από 11 έτη στο βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη, να απονέμεται ο βαθμός του Αρχιπυροσβέστη

 • Μετά από 13 έτη στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, να απονέμεται ο βαθμός του Πυρονόμου.

Οι Πυροσβέστες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 4 έτη στον συγκεκριμένο βαθμό και οι Αρχιπυροσβέστες Μη Παραγωγικής Σχολής, δύναται να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την βαθμολογική τους εξέλιξη, φοιτώντας στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών (διάρκεια 10 μήνες).

Οι Πυροσβέστες που προσλήφθηκαν με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, εξελίσσονται σε Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, χωρίς να φοιτήσουν στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών.

Οι Πυρονόμοι που έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, δύνανται εφόσον επιθυμούν και έχουν συμπληρώσει 5 έτη στον συγκεκριμένο βαθμό, να εισαχθούν με εξετάσεις στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου και να μπουν στο ίδιο καθεστώς που ισχύει για τις μεταθέσεις και την εξέλιξη των αξιωματικών.

Τα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα όλων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, κρίνονται έπειτα από «αξιολόγηση».

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, αναφέρεται ότι με το βαθμολόγιο που θεσπίζεται δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Πως είναι δυνατόν να παίρνουν βαθμολογική προαγωγή οι πυροσβέστες και να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, μόνο οι κυβερνητικοί παράγοντες που συνέταξαν το νομοσχέδιο μπορούν να μας απαντήσουν. Μήπως υπάρχει και η πιθανότητα να μην δοθεί καμία μισθολογική αύξηση στους προαγόμενους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, παρά μόνο γαλόνια, βαθμοί και μεταθέσεις;

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 • Δημιουργείται νέος Κανονισμός Μεταθέσεων. Αναμένεται ξεσπίτωμα με μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, για τη συντριπτική πλειοψηφία των μόνιμων συναδέλφων, για να μπαλώνονται και με αυτόν τον τρόπο, τα κενά, οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και οι υπηρεσιακές ανάγκες γενικότερα.

Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. είχε ξεσπιτώσει με μεταθέσεις, πυροσβέστες που προσλήφθηκαν από το 2006 και μετά. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί να ξεσπιτώσει πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ακόμα και με 28 – 29 χρόνια υπηρεσίας.

Εισάγονται ως Κριτήρια Μεταθέσεων τα μόρια, για πρώτη φορά, για τους πυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους, που προσλήφθηκαν από το 1996 μέχρι σήμερα (δηλαδή ξεσπίτωμα με μόρια). Τα μόρια θα υπολογίζονται από τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις που έχουν πάρει οι υπάλληλοι, την οικογενειακή τους κατάσταση, τα έτη υπηρεσίας, τη χιλιομετρική απόσταση των υπηρεσιών που έχουν υπηρετήσει εκτός του νομού συμφερόντων και της πόλης προτίμησης τους.

Καταργείται το αμετάθετο από την πόλη συμφερόντων μας. Καταργείται το αποκλειστικό κριτήριο της σειράς αρχαιότητας που ισχύει μέχρι σήμερα για όσους πυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες, πυρονόμους είχαν προσληφθεί από το 1996 και που εφαρμοζόταν μόνο για τις περιπτώσεις που επιθυμούσαν οι ίδιοι να μετατεθούν.

Η συνολική υπηρετούσα δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού κατανέμεται κατά το δοκούν και με γνώμονα πόσα και ποιά από τα μεγάλα κενά των υπηρεσιών της χώρας, σε ορισμένες περιοχές, πρέπει να καλυφθούν μερικώς και υποτυπωδώς.

Σχεδιάζουν να επιβάλλουν μεταθέσεις:

 • Χωρίς τη θέληση των υπαλλήλων (από τον βαθμό του πυροσβέστη μέχρι και το βαθμό του Επιπυραγού) όταν συμπληρώνουν 6 έτη σε υπηρεσία του νομού συμφερόντων τους, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν τον νομό ως νομό συμφερόντων τους.

 • Για στελέχωση υπηρεσιών ανά την επικράτεια (Τακτικές και Έκτακτες μεταθέσεις).

 • Για αξιωματικούς, όταν θα κρίνονται δυσμενώς και θα ξεσπιτώνονται για να υπηρετήσουν οπουδήποτε θελήσει η Φυσική Ηγεσία.

 • Σε περιπτώσεις σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων, που τιμωρούνται με ανώτερη πειθαρχική ποινή.

Άγνωστο εάν και πότε θα επιστρέψει ο υπάλληλος στον νομό συμφερόντων του και πολύ περισσότερο στην πόλη προτίμησής του.

Οι μεταθέσεις για λόγους υγείας, μετατρέπονται σε αποσπάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις μεταθέσεις για λόγους σπουδών των πυροσβεστικών υπαλλήλων. Καταργούνται οι διατάξεις για μεταθέσεις των υπαλλήλων, λόγω σπουδών των μελών της οικογένειας τους, όπως εφαρμόζονται σήμερα. Περιορίζονται οι Πανεπιστημιακές Σχολές και τα Τμήματα που μπορεί να φοιτήσει ο υπάλληλος. Προτιμώνται μόνο οι συγκεκριμένες Σχολές και τα Τμήματα, που έχει καθοριστεί ότι έχουν συνάφεια με το πυροσβεστικό αντικείμενο.

Όσοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος 1ου βαθμού (και όχι μέχρι 2ου όπως εφαρμόζεται σήμερα), λαμβάνουν και αυτοί μόρια και καταργείται το αμετάθετο στην πόλη συμφερόντων τους.

Οι περισσότεροι από τους νέους πυροσβέστες και αξιωματικούς που αποφοιτούν από τις Σχολές, θα καλύπτουν κενές θέσεις ανά την επικράτεια και θα περιμένουν πολλά χρόνια, όχι για να μετατεθούν κοντά στα σπίτια τους, αλλά απλώς για να ελπίζουν σε μια τέτοια μετάθεση.

Δεν θα μετατίθενται χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους, μόνο οι συνάδελφοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω, που έχουν συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Π.Σ.

Προβλέπεται ξεσπίτωμα αρκετών συνάδελφων και με τις αποσπάσεις για υπηρεσιακές ανάγκες, χωρίς μάλιστα να αναφέρεται κανένα χρονικό όριο, για τη διάρκειά τους.

Διατηρούνται οι μετακινήσεις εντός του νομού για όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους (μόνιμους και 5ετείς), που θεσμοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση και είναι σίγουρο ότι θα ενταθούν και θα πολλαπλασιαστούν, από τη σημερινή κυβέρνηση. Και το ξεσπίτωμα με τις μετακινήσεις, θα γίνεται με μόρια. Η χρονική διάρκεια των μετακινήσεων για υπηρεσιακές ανάγκες καθορίζεται από 2 μήνες, μέχρι και 6 μήνες κατά την αντιπυρική περίοδο. Θεσμοθετούνται νέες μετακινήσεις, σε περίπτωση σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και μετακινήσεις αξιωματικών (χωρίς κανένα χρονικό όριο), για ανάληψη καθηκόντων Διοίκησης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι μετακινήσεις εντός νομού ισχύουν (από το 2017) και για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, υπαλλήλους που έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία, υπαλλήλους που τελούν σε χηρεία και έχουν την επιμέλεια τέκνου, τους διαζευγμένους με επιμέλεια τέκνου, τους ευρισκόμενους σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 • Καθιερώνεται νέο σύστημα Κρίσεων και Προαγωγών των αξιωματικών, στα πλαίσια του στρατιωτικοποιημένου μοντέλου του Π.Σ. Και αυτό το νέο σύστημα, δίνει τη δυνατότητα για τον πλήρη έλεγχο και την επιρροή ιδιαίτερα των ανώτατων αξιωματικών, από την εκάστοτε κυβέρνηση.

 • Τα βασικά προσόντα πάνω στα οποία θα κρίνονται και θα αξιολογούνται προκειμένου να προαχθούν, είναι η Συμπεριφορά, η Επαγγελματική, Διοικητική, Ψυχική και Σωματική Κατάσταση.

Όσον αφορά στα πρότυπα αξιολογήσεων, παρατηρούνται πολλαπλές αξιολογικές έννοιες που ενισχύουν την κακή αξιολόγηση του προσωπικού από τους υπεύθυνους. Φυσικά δεν λείπουν οι αντεργατικές και οι αντισυναδελφικές προτροπές στους αξιολογούντες είτε υφιστάμενοι είτε προϊστάμενοι είναι.

Έτσι, ως αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα (Ε), νοείται «…η αξιοποίηση του απαιτούμενου κάθε φορά ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, Πρόθυμη και εθελοντική, όπου απαιτείται, εκτέλεση υπηρεσίας, … Συνέχιση της υπηρεσίας, ακόμα και πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του πυροσβεστικού έργου…»

Είναι απαράδεκτο ως κριτήριο για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα να τίθεται ότι “Εκτελεί τα καθήκοντά του άοκνα και αδιαμαρτύρητα, ακόμη και εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου” με τις ανάλογες διαβαθμίσεις.

Η ενσυνειδησία και ακεραιότητα του χαρακτήρα δεν μπορούν να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν αντικειμενικά (από 5 έως1) με το ερώτημα: “Διακρίνεται από πλήρη, επαρκώς ικανοποιητική, στοιχειώδη, μη στοιχειώδη εντιμότητα, εχεμύθεια, ειλικρίνεια, διαφάνεια, ευθύτητα, ανάληψη ευθυνών, αποδοχή κριτικής, αξιοπιστία”

Όταν ως προσόντα παρουσιάζονται και αξιολογούνται θετικά το “πλήρως δεκτικός σε νέες ιδέες και ότι προσαρμόζεται πλήρως σε νέες καταστάσεις και μεταβολές του εργασιακού περιβάλλοντος” χωρίς να παρουσιάζεται η αντικειμενική υπόσταση της δεκτικότητας και των μεταβολών, σίγουρα κάτι “σκοτεινό”…προετοιμάζεται.

Επίσης, η συμπεριφορά δεν έχει αντικειμενικά τις παρακάτω διαβαθμίσεις: αξιοπρεπής συμπεριφορά, ικανοποιητική, καλή, στοιχειώδης, κακή. Υφίσταται, ως γνωστόν, καλή και κακή συμπεριφορά.

Γενικότερα τα πρότυπα αξιολογήσεων είναι “πρόχειρα”, “κακά” και “πονηρά” διατυπωμένα, σε πολλά σημεία βρίθουν αοριστιών και καθίστανται έτσι ως μη μετρήσιμες αντικειμενικά αξιολογήσεις και οπωσδήποτε πολύ μακράν των σύγχρονων αναγκών για αντικειμενικότητα, μετρήσιμους όρους αξιολόγησης και αξιοκρατική εξέλιξη των στελεχών του Π.Σ.

Περιλαμβάνονται επίσης και έκτακτες αξιολογήσεις, οποτεδήποτε, με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. Χαρακτηριστική είναι και η διάταξη που αναφέρει, ότι όσοι αξιωματικοί κρίνονται ως παραμένοντες στον βαθμό τους, για 3 φορές σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, παραπέμπονται στο αρμόδιο Συμβούλιο με το ερώτημα της αποστρατείας.

Ανάλογο σύστημα αξιολόγησης, προωθείται να ισχύσει προοδευτικά και για τους πυρονόμους, αρχιπυροσβέστες και τους πυροσβέστες.

Προβλέπεται επίσης, για τους ανώτερους αξιωματικούς που τίθενται σε κατάσταση Εκτός Οργανικών Θέσεων να εκτελούν διοικητικά καθήκοντα και όχι μάχιμη υπηρεσία και να μπορούν με αίτησή τους και με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, να τοποθετούνται σε Φορείς της λεγόμενης «Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Δήμους και Περιφέρειες).

Επί της ουσίας, μεθοδεύεται μέσω των οικειοθελών ή υποχρεωτικών μετατάξεων και ενός αδιαφανούς και αναξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, όταν πλέον θα έχει εδραιωθεί όλο το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με παραχώρηση αρμοδιοτήτων πυρασφάλειας σε ιδιώτες, Ο.Τ.Α , Εθελοντικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο. έτσι όπως προβλέπεται από το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, να αξιοποιηθεί για την σταδιακή « αποσυμφόρηση » του « πλεονάζοντος » προσωπικού του Π.Σ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου όχι μόνο δεν θα προσφέρει απολύτως τίποτε θετικό, αλλά θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που καλούνται να προσφέρουν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Με τη λειψή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, την ιδιωτικοποίηση και την παραχώρηση κρατικών δομών και υπηρεσιών, το κράτος απαλλάσσεται από βασικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, που αφορούν την προστασία της ζωής και των περιουσιών των συνανθρώπων μας, των υποδομών της χώρας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα ίδια αποτελέσματα υπήρξαν και με τις προηγούμενες περιβόητες «αναδιοργανώσεις» και «αναδιαρθρώσεις» της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με τους νόμους 4249/2014 και 3511/2006.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών αντιστάθηκε και αγωνίστηκε, για να μην περάσουν και να μην εφαρμοστούν οι συγκεκριμένοι νόμοι.

Όπως και τότε μετά την ψήφιση και την εφαρμογή αυτών των νόμων, έτσι και τώρα, που προωθείται μια παρόμοια «αναδιοργάνωση», τα ίδια αποτελέσματα θα υπάρξουν, μεγάλες καταστροφές στην πατρίδα μας, με τον κίνδυνο να θρηνήσουμε και πάλι νέα θύματα.

Για τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα, η προώθηση του νομοσχεδίου, θα καταργήσει τα τελευταία βασικά και στοιχειώδη δικαιώματα που έχουν απομείνει.

Δεν υπάρχει άλλη λύση, παρά μόνο ο αγώνας με το πλαίσιο και τις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π., για να αναβαθμίσουμε την υπηρεσία μας και την Πολιτική Προστασία της χώρας, να αντισταθούμε απέναντι σε όλα αυτά που ετοιμάζουν εναντίον μας και να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά μας.

Η Ε.Α.Κ.Π. δεσμεύεται ότι άμεσα θα πάρει τις ανάλογες αγωνιστικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται από την σοβαρότητα των αλλαγών που προωθούνται. Σε αυτή την κατεύθυνση θα καλέσει όλους τους εργαζόμενους εποχικούς, πενταετείς, χαμηλόβαθμους Αξιωματικούς και κάθε εκλεγμένο εκπρόσωπο των πυροσβεστών που του έχει μείνει λίγο φιλότιμο και συνείδηση, για να βάλουμε από κοινού εμπόδια στην ψήφιση και εφαρμογή των διατάξεων που ανατρέπουν την ζωή και τα εργασιακά μας δικαιώματα.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Αθήνα 11 Ιανουαρίου 2020

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο