Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Ανακοίνωση Δελτίο Τύπου ΕΑΚΠ Βορείου Αιγαίου για την Γενική Συνέλευση 2018

Share

Προς: Όλα τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ – Μ.Μ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

« Για τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης »

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης μας για την έγκριση υποτίθεται του οικονομικού απολογισμού και του απολογισμού δράσης και την προκήρυξη εκλογών για τα όργανα της Ένωσης.

Η Γ.Σ. όπως έχουμε καταγγείλει, για λόγους ψηφοθηρικής σκοπιμότητας του προεδρείου πραγματοποιείται κατά παράβαση του καταστατικού πριν από το χρονικό διάστημα που ορίζει το άρθρο 10.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεν παρουσιάστηκε o οικονομικός απολογισμός ούτε και έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, ενώ απουσίαζαν και ο ταμίας της Ένωσης αλλά και τα τρία μέλη της επιτροπής ελέγχου ταμείου.

Το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και στη Γενική Συνέλευση του 2017 όπου και τότε απουσίαζε και ο ταμίας και η εξελεγκτική επιτροπή στο σύνολο της και βέβαια δεν υπήρξε ούτε απολογισμός ούτε και έκθεση ελέγχου ταμείου. Tο συγκεκριμένο γεγονός το οποίο καταγγέλθηκε και με την από 30/04/17 ανακοίνωσή μας, αποδεικνύει περίτρανα τις καταγγελίες μας για το πως αντιλαμβάνεται η πλειοψηφούσα παράταξη τις συλλογικές διαδικασίες της Ένωσης.

Για τον τρόπο όμως που χειρίζεται την οικονομική διαφάνεια η πλειοψηφία του Δ.Σ. που συμμετέχει στο προεδρείο αλλά και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής, μπαίνει ένα πολύ ουσιαστικό και σοβαρό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί στα μέλη της Ένωσης, τα οποία με την συνδρομή τους συμβάλουν στα οικονομικά της για να αναπτύσσονται αγώνες, να τους παρέχεται συχνή και ουσιαστική ενημέρωση, να στηρίζονται στα εργασιακά τους ζητήματα κ.λ.π.

 • Γιατί λοιπόν το προεδρείο για τρεις συνεχόμενες χρονιές δεν καταθέτει οικονομικό απολογισμό όπως είναι υποχρεωμένο από την παρ. 4 του άρθρου 7 του καταστατικού όπου ρητά αναφέρει;

« Η διαχειριστική Περίοδος είναι διετής. Αρχίζει από την Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους από τα δύο. Ο οικονομικός απολογισμός της Ένωσης συντάσσεται και υποβάλλεται για έγκριση στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση καθώς και στην ετήσια τακτική ».

 • Γιατί γράφει στα παλιά του υποδήματα και το εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 10 όπου ορίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Γ.Σ.;

« Να αποφασίζει για την έγκριση ή όχι του ισολογισμού και του προϋπολογισμού και για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ».

 • Γιατί παραβιάζει και την παρ. 7 του ιδίου άρθρου όπου ρητά αναφέρει;

« Στην τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε ένα ( 1 ) χρόνο, γίνεται ο απολογισμός της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οικονομικός απολογισμός του, ακολουθεί συζήτηση και η συνέλευση κλείνει με μυστική ψηφοφορία, για την έγκριση ή όχι των απολογισμών ».

 • Με πιο τρόπο λοιπόν ελέγχονται και εγκρίνονται τα οικονομικά της Ένωσης;

 • Με πιο τρόπο απαλλάσσονται των ευθυνών τους τα μέλη του Δ.Σ.;

 • Γιατί απέφυγε το προεδρείο να κάνει την ετήσια τακτική Γ.Σ. το πρώτο τρίμηνο του 2018;

 • Γιατί ο ταμίας δεν συντάσσει οικονομικό απολογισμό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν τον καταθέτει στο Δ.Σ., δεν παρουσιάζεται για 2η συνεχόμενη φορά στην Γ.Σ., δεν ελέγχεται από την Ε.Ε. όπως είναι υποχρεωμένος από το άρθρο 17;

« Συντάσσει και υποβάλλει έγκαιρα στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τον προϋπολογισμό και απολογισμό και ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την ταμειακή κατάσταση της Ένωσης. Ο Ταμίας ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης ».

 • Γιατί η εξελεγκτική επιτροπή δεν εκτελεί τις καταστατικές από το άρθρο 21 υποχρεώσεις της;

« Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδιαίτερα του Ταμία. Ερευνά αν έγιναν
κανονικά οι εισπράξεις και οι πληρωμές αν υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου ».

« Στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και την υποβάλλει ο Πρόεδρός της στη Γενική Συνέλευση. Έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για Θέματα της αρμοδιότητάς της ».

Άξιο επίσης αναφοράς είναι και το γεγονός ότι τελικά υπερψηφίστηκε ο οικονομικός απολογισμός, ο οποίος δεν παρουσιάστηκε, με προτροπή του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ο οποίος παρευρέθηκε στη Γενική Συνέλευση σαν προσκεκλημένος του προεδρείου.

Τι τακτικές είναι αλήθεια αυτές που εφαρμόζει ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας, ο οποίος όφειλε να είναι θεματοφύλακας τον καταστατικών διαδικασιών και όχι να συγκαλύπτει και να δίνει άλλοθι σε όσους έχουν καταργήσει κάθε στοιχειώδη έννοια καταστατικής λειτουργίας των Ενώσεων;

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

Όσο αφορά τον διοικητικό απολογισμό έγινε μεγάλη προσπάθεια να παρουσιαστεί κάποια δραστηριότητα από το προεδρείο της Ένωσης για την οποία βέβαια δεν ενημερώθηκαν ποτέ τα μέλη της Ένωσης όλο το προηγούμενο διάστημα.

Η Ε.Α.Κ.Π. κατήγγειλε στην Γενική Συνέλευση τις πρακτικές του προεδρείου. Εκτός από την προσπάθεια που γίνεται από το προεδρείο να μην μένει κάποιο άρθρο του καταστατικού που να μην έχει παραβιαστεί, καμία προσπάθεια και καμία αγωνιστική διάθεση δεν είδαμε από την πλευρά του. Καμία παρέμβαση δεν έγινε προς την Διοίκηση ακόμα και όταν τελείως εξόφθαλμα παραβιάζονται εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων. Μόνο η Ε.Α.Κ.Π. όλο το προηγούμενο διάστημα παρενεβει για παραβιασεις εργασιακών δικαιωμάτων και επισφαλής συνθήκες εργασίας στην Σάμο την Μυτιλήνη και έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους.

Σαν θετικό αποτέλεσμα μπορούμε να θεωρήσουμε το γεγονός ότι υπερψηφίστηκε το πλαίσιο πάλης και αιτημάτων που προτείναμε, με την προϋπόθεση βέβαια αυτό να υλοποιηθεί, γιατί και στο παρελθόν το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάνει δεκτές παρόμοιες θέσεις της Ε.Α.Κ.Π. οι οποίες όμως ποτέ δεν έγιναν πράξη αφού το προεδρείο συνειδήτα δεν πήρε ποτέ καμιά απόφαση.

Η Ε.Α.Κ.Π. με την προηγούμενη ανακοίνωση της όπου καλούσε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, έκανε αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο οι κομματικές παρατάξεις που απαρτίζουν το προεδρείο της Ομοσπονδίας « ψαρεύουν » ψηφοφόρους από τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις. Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι της ανακοίνωσης φρόντισαν να επαληθευτούν πλήρως τα γραφόμενα μας αφού η παρουσία του προέδρου της Ομοσπονδίας και επικεφαλής της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. στις διαδικασίες της Συνέλευσης και η στήριξη που προσέφερε στο προεδρείο ήταν η καλύτερη επιβεβαίωση. Έγινε πλέον ολοφάνερη η απόλυτη σύμπνοια ανάμεσα στο προεδρείο της Ομοσπονδίας και της Ένωσής μας ακόμα και σε πολύ σοβαρά ζητήματα όπως η παραβίαση άρθρων του καταστατικού ακόμη και η ψήφιση απολογισμού που δεν παρουσιάστηκε.

Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους ποιος είναι ο ρόλος των ηγεσιών μας στο Συνδικαλιστικό κίνημα. Όσο και να προσπαθούν δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν από τους συναδέλφους, αφού είναι πλέον ολοφάνερο ότι με τη δράση τους περισσότερο στηρίζουν τις πολιτικές που εφαρμόζονται εις βάρος μας, παρά τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Ως Ε.Α.Κ.Π. καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν το αγωνιστικό μας ψηφοδέλτιο, στις 17/12ου που έχουν προκηρυχτεί οι εκλογές, γιατί είναι η μοναδική παράταξη που στηρίζει σταθερά και αταλάντευτα τα συμφέροντα των εργαζομένων του Π.Σ. αγωνίζεται και παρεμβαίνει για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τους συναδέλφους.

Επίσης δηλώνουμε ότι, οι συνεχόμενες αντικαταστατικές ενέργειες και ο συνεχής εκφυλισμός του συνδικαλιστικού μας οργάνου από το προεδρείο, μας υποχρεώνουν να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη του κύρους του, ως φορέας εκπροσώπησης, διαφύλαξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των πυροσβεστών.

Ακολουθεί το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης που πρότεινε η Ε.Α.Κ.Π. και εγκρίθηκε απο την Γ.Σ., αλλά είναι σίγουρο και το έχει αποδείξει η ίδια η πορεία της Ένωσης ότι για να υλοποιηθεί, χρειάζεται στο τιμόνι της να βρίσκεται προεδρείο με αγωνιστικό προσανατολισμό και ατσαλένια αποφασιστικότητα.

Το διεκδικητικό Πλαίσιο πάλης:

 • Αύξηση της χρηματοδότησης για το Π.Σ. από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Μονιμοποίηση των πενταετών και συμβασιούχων συναδέλφων στο Π.Σ. και στις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας.

 • Ένταξη στα Β.Α.Ε.

 • Θεσμοθέτηση Π.Δ. και εφαρμογή μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια.

 • Σύσταση νέου αξιοκρατικού κανονισμού μεταθέσεων.

 • Αποζημίωση για υπερωρίες νυχτερινά και αργίες όπως σε όλο το δημόσιο τομέα

 • Επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2009.

 • Κάλυψη όλων των πραγματικών κενών.

 • Αναβάθμιση των υπηρεσιών και των κλιμακίων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.

 • Ανανέωση του στόλου οχημάτων.

 • Προμήθεια Μέσων Ατομικής προστασίας.

Όλα τα παραπάνω αιτήματα αλλά και επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους, θα πρέπει να διεκδικηθούν με αγωνιστικές κινητοποιήσεις και μέσα στην αντιπυρική περίοδο, καθώς και με παραστάσεις διαμαρτυρίας στην έδρα της Περιφερειακής Διοίκησης.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου

Παράλαιμος Λευτέρης – Τσαχάς Γιώργος

 

 

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο