Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΔΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Share

Προς: Κο Διοικητή Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού

Κέρκυρας Πύραρχο Ρίζο Ανδρέα

Κοιν/ση:1ον Κο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης

Ιονίων Νήσων Αρχιπύραρχο Πουλτίδη Γεώργιο

2ον Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Τερζούδη Σωτήριο

3ον Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Κέρκυρας

4ον Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Εργαζόμενους

στο Π.Σ.

Θέμα: « Άσκηση άδικης πειθαρχικής δίωξης & παράτυπης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης »

Κύριε Διοικητή

Από τις 19 Μαρτίου 2018, διενεργείτε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωμάτων, εξαιτίας μιας έντονης λογομαχίας που υπήρξε μεταξύ ενός μόνιμου συναδέλφου και ενός εθελοντή πυροσβέστη, στον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Κέρκυρας.

Η λογομαχία έγινε για τη θέση στάθμευσης οχήματος έξω από τον προαύλιο χώρο της υπηρεσίας, όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του ο εθελοντής πυροσβέστης.

Είναι γεγονός ότι παρόμοια περιστατικά, πολλάκις απασχολούν την υπηρεσιακή μας καθημερινότητα και όχι μόνο, αλλά τις περισσότερες φορές υπό το πρίσμα της λογικής και της ψύχραιμης αντιμετώπισής τους, λήγουν χωρίς ιδιαίτερες προεκτάσεις και με αμοιβαίες υποχωρήσεις από τους εμπλεκόμενους.

Στην βάση αυτών των παραμέτρων η πρακτική του κατευνασμού από πλευράς των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων, αποτελεί πρώτιστη υποχρέωση που απορρέει από τις κανονιστικές διατάξεις του Π.Σ.

Επιδιωκόμενος σκοπός πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ομαλότητας στην υπηρεσιακή λειτουργία, αλλά και η αποφυγή δημιουργίας αρνητικών συναισθημάτων μεταξύ των υπαλλήλων.

Είναι κατανοητό, ότι όταν αναπτύσσονται και ευδοκιμούν τέτοιου είδους συναισθήματα, διαταράσσουν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας και το πνεύμα αλληλεγγύης που πρέπει να διακατέχει τους εργαζόμενους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως απ’ ότι πληροφορηθήκαμε δεν εφαρμόστηκε αυτή η πρακτική και προκαλεί εξαιρετική εντύπωση το γεγονός αυτό.

Αντιθέτως μάλιστα έλαβαν χώρα, μία σειρά από υπηρεσιακές ενέργειες που κρίνονται τουλάχιστον ως άστοχες αν όχι μεροληπτικές, αλλά ήδη όμως από την τροπή των γεγονότων καταδεικνύεται ότι έχουν επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα, μέσω της διαδικασίας του πειθαρχικού ελέγχου που έχει διαταχθεί.

Κύριε Διοικητή

Από σχετική ενημέρωση που είχαμε, προκύπτουν τα εξής ζητήματα:

  • Από καταθέσεις βασικών μαρτύρων που ήταν και παρόντες στο περιστατικό, καταδεικνύεται ότι ο συνάδελφος που ελέγχεται πειθαρχικά δεν μίλησε με άσχημο και προσβλητικό τρόπο στον εθελοντή πυροσβέστη και δεν υπέπεσε σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Κατά τη λογομαχία που υπήρξε, χειρίστηκε το όλο ζήτημα με ψυχραιμία.

  • Αξιοσημείωτο βέβαια είναι το γεγονός όπως το πληροφορηθήκαμε, ότι η έγκληση που κατατέθηκε από τον εθελοντή πυροσβέστη σε Α.Τ. της περιοχής σε βάρος του συναδέλφου, χαρακτηρίστηκε ως απαράδεκτη από την εισαγγελία πρωτοδικών Κέρκυρας.

  • Στην βάση αυτής της ενημέρωσης πληροφορούμαστε επίσης, ότι όπως προκύπτει από καταθέσεις μαρτύρων, υπάρχει η πιθανότητα να δέχτηκε ο ίδιος ο Αρχιπυροσβέστης ανάρμοστη και αντιπειθαρχική συμπεριφορά εναντίον του, σε αντίθεση με ότι προβλέπει η νομοθεσία και ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπηρεσίας μας. Ως εκ τούτου προκαλεί εύλογα ερωτηματικά το γεγονός ότι υιοθετούνται μέσω της κλήσης σε απολογία που του επιδόθηκε, μόνο οι κατηγορίες σε βάρος του !!!

  • Εντύπωση επίσης προκαλεί η αιτιολόγηση ως αβάσιμων των παραπόνων που υπέβαλε ο συνάδελφος ιεραρχικά και διαδοχικά, χωρίς να προηγηθεί καμία διοικητική πράξη από τα εντελλόμενα γι αυτό όργανα της υπηρεσίας, ως προς το σύννομο του τρόπου διενέργειας της Ε.Δ.Ε. ή μη, από την στιγμή όπου:

1ον Επισημαίνεται από τον εγκαλούμενο πειθαρχικά υπάλληλο μέσω αίτησης εξαίρεσης που έχει καταθέσει, ότι ελήφθησαν μαρτυρικές καταθέσεις μόνο από τον υπάλληλο που διενεργούσε χρέη γραμματειακής υποστήριξης, εν απουσία του ενεργών την Ε.Δ.Ε.

2ον Οι μαρτυρικές καταθέσεις κατά την λήψη τους, γράφονταν από τον ορισμένο ως γραφέα για την διαδικασία της Ε.Δ.Ε. υπάλληλο σε πρόχειρο, για να καθαρογραφτούν και να υπογραφούν σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο από τους καταθέτοντες υπαλλήλους.

3ον Ο παραπονούμενος ζήτησε μέσω των δύο αναφορών παραπόνων που κατέθεσε, την διερεύνηση των όσων επικαλείται μέσω της εξέταση των μαρτύρων που κλήθηκαν να καταθέσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως δεν έγινε, αλλά αντιθέτως η όποια διερεύνηση πιθανότατα εξαντλήθηκε στα όρια των ενεργούντων την Ε.Δ.Ε. !!!

Τα γεγονότα αυτά, εάν έχουν τελεσθεί σύμφωνα με τα προς εμάς καταγγελλόμενα, δεν συμβάλλουν στη σωστή διαδικασία και την αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και τις διαταγές που ορίζουν την διαδικασία των Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων.

Κύριε Διοικητή

Συμπερασματικά στην βάση των προαναφερομένων, δεν επιβεβαιώνεται κανένα πειθαρχικό παράπτωμα σε βάρος του συναδέλφου μας.

Όπως και εσείς γνωρίζεται, πρόκειται για υπάλληλο με 27 χρόνια υπηρεσίας και με σοβαρά προβλήματα υγείας ( καρδιακά προβλήματα – 3 by pass ), που τον έχουν αναγκάσει να τεθεί σε υπηρεσία γραφείου.

Η διενέργεια της Ε.Δ.Ε. και κυρίως, οι κατηγορίες που του αποδίδονται ως απολογούμενος για ενέργειες και πράξεις που ουδέποτε έκανε, όπως αποδεικνύεται από μαρτυρίες και στοιχεία που ο ίδιος αναφέρει, καθώς και η συγκεκριμένη αντιμετώπισή του από την υπηρεσία, του έχουν δημιουργήσει επιπρόσθετα σοβαρά προβλήματα.

Ζητάμε την απαλλαγή του συναδέλφου, από τις κατηγορίες που του καταλογίζονται και να προβείτε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων της Π.Υ. Κέρκυρας και για την εδραίωση της αξιοκρατίας και της ισοτιμίας.

Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε, ότι με τη συγκεκριμένη παρέμβασή μας προς εσάς, δεν στρεφόμαστε σε καμία περίπτωση κατά των εθελοντών πυροσβεστών.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει αναδείξει αρκετές φορές την προσφορά τους και κυρίως, την εκμετάλλευση της ανιδιοτέλειάς τους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις που τους χρησιμοποιούν αποκλειστικά για να καλύψουν πάγιες και μόνιμες ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και της πυρασφάλειας της χώρας, ενώ θα έπρεπε να τους χρησιμοποιούν επικουρικά, δίπλα σε έναν ισχυρό μηχανισμό πυροπροστασίας.

Η παρέμβασή μας αφορά αποκλειστικά και μόνο την απονομή της δικαιοσύνης, με βάση τα πραγματικά γεγονότα και την αντικειμενική διερεύνησή τους.

Από την πλευρά μας, δηλώνουμε από θέση αρχής, ότι δεν θα δεχτούμε καμία μεροληπτική αντιμετώπιση, σε βάρος συναδέλφου μας.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο