Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Share

Προς: Κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αχτσιόγλου Ευτυχία

Κοιν/ση: Κο Αν. Υπουργό Οικονομικών Χουλιαράκη Γεώργιο

Κο Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πετρόπουλο Αναστάσιο

Κο Αν. Υπουργό Εσωτερικών Τόσκα Νικόλαο

Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Καπέλιο Βασίλειο

Νομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος

Πολιτικά Κόμματα – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

Υπαλλήλους του Π.Σ. – Μ.Μ.Ε.

Θέμα: «Προσαύξηση των αποδοχών των συναδέλφων μας που τελούν σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας με αναπηρία 80% και άνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – Χορήγηση των προσαυξήσεων σε όλους τους υπαλλήλους, που αντιμετωπίζουν ανάλογα σοβαρά προβλήματα»

Κυρία Υπουργέ

Με έγγραφό μας στις 28 Φεβρουαρίου 2017, σας είχαμε επισημάνει ορισμένες οικονομικές ανισότητες που υπάρχουν στις αποδοχές των συναδέλφων μας πυροσβεστών αλλά και άλλων συναδέλφων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που βρίσκονται σε κατάσταση « μόνιμης διαθεσιμότητας » με αναπηρία 80% και άνω ( λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που υπέστησαν εν ώρα υπηρεσίας ), σε σχέση με συναδέλφους αξιωματικούς που βρίσκονται σε κατάσταση « πολεμικής διαθεσιμότητας » ως απόρροια παθήματος σε καιρό πολέμου.

Οι ανισότητες αυτές οφείλονταν σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας, στο γεγονός ότι οι προαναφερόμενοι πυροσβέστες και συνάδελφοι των Σ.Α. και Ε.Δ. λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές, σε σχέση με τους αξιωματικούς – ανάπηρους πολέμου με τα ίδια ποσοστά αναπηρίας.

Οι μειωμένες αποδοχές των παραπάνω συναδέλφων προέρχονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε3 του άρθρου τρίτου του νόμου 4254/2014, με τις οποίες προσαυξήθηκαν με προσωπική διαφορά σε μηνιαία βάση από 1-4-2014 μόνο οι αποδοχές των Ανάπηρων Πολέμου Αξιωματικών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, που έχουν ενταχθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας. Οι προσαυξήσεις αυτές προήλθαν από την επαναχορήγηση και τον επιμερισμό σε δωδεκάμηνη βάση, του συνολικού ποσού των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας που είχαν περικοπεί από τις αποδοχές τους από 1-1-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 1, 31 και 32 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012. Με βάση τις παραπάνω προσαυξήσεις χορηγήθηκαν και εφάπαξ αναδρομικές αποδοχές, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 και μετά.

Οι υπόλοιποι συνάδελφοι πυροσβέστες και οι συνάδελφοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται σε μόνιμη διαθεσιμότητα για τους προαναφερόμενους λόγους, εξαιρούνταν από την παραπάνω διάταξη που αφορά τις προσαυξήσεις.

Επίσης, σας είχαμε επισημάνει, ότι σε δημοσιεύματα του τύπου αναφερόταν ότι προσαυξήθηκαν αναδρομικά οι αποδοχές και σε συνταξιούχους του δημοσίου, με αναπηρία άνω του 80%.

Με την τότε παρέμβασή μας είχαμε ζητήσει να προσαυξηθούν – εξισωθούν οι αποδοχές των πυροσβεστών και όλων των συναδέλφων των Σ.Α., Ε.Δ. και των δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας ή ανάλογες καταστάσεις, εξαιτίας τραυματισμού ή προβλημάτων υγείας ένεκα της υπηρεσίας.

Κυρία Υπουργέ

Στο συγκεκριμένο έγγραφό μας δεν δώσατε απάντηση. Σε σχετική αντίστοιχη ερώτηση που έγινε από Βουλευτές του Κ.Κ.Ε. στη Βουλή στις 28-6-2017 απάντησε μόνο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, όπου αναφερόμενος κυρίως σε έγγραφα – απαντήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ( Γ.Λ.Κ. ) τόνισε μεταξύ άλλων ότι, δεν δύναται να εξισωθούν – προσαυξηθούν οι αποδοχές των υπαλλήλων που βρίσκονται σε μόνιμη διαθεσιμότητα ( ανέφερε όμως αποκλειστικά μόνο το αστυνομικό προσωπικό ), με τις αποδοχές των αξιωματικών που τελούν σε πολεμική διαθεσιμότητα ( αναπηρία ως απόρροια παθήματος εν καιρώ πολέμου ).

Από την επισκόπηση όμως των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας ( νόμος 4093/2012 άρθρο πρώτο παράγραφος Β’ Υποπαράγραφοι Β3 και Β4, νόμος 4111/2013 άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4, νόμος 4151/2013 άρθρο 4 παράγραφος 8 περίπτωση ε ), διαπιστώσαμε ότι:

  • Στους δικαιούχους των προαναφερόμενων προσαυξήσεων ( εξαίρεση από τις μειώσεις – δικαιούχοι προσαυξήσεων ) που μέχρι πρότινος από όσο γνωρίζαμε ανήκαν μόνο οι αξιωματικοί – ανάπηροι πολέμου με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (πολεμική διαθεσιμότητα), προστέθηκε και η κατηγορία των υπηρετούντων σε κατάσταση μονίμου διαθεσιμότητας στην Ελληνική Αστυνομία με τα αντίστοιχα ποσοστά αναπηρίας. Ως εκ τούτου και από τις παραπάνω διατάξεις, εξαιρέθηκαν οι πυροσβέστες και όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται σε κατάσταση μονίμου διαθεσιμότητας, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

  • Περαιτέρω, πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, από τις μειώσεις των παραπάνω διατάξεων εξαιρέθηκαν ( και αντίστοιχα προσαυξήθηκαν ) και οι αποδοχές όλων των συνταξιούχων του δημοσίου, που είναι ανάπηροι με ποσοστό 80% και άνω.

Κυρία Υπουργέ

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, συνεχίζουμε να διεκδικούμε με τον αγώνα μας στα πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήματος, την κατάργηση όλων των νόμων που περικόπτουν μισθούς, αποδοχές, συντάξεις και παροχές των εργαζομένων.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη την παραπάνω σχετική ισχύουσα νομοθεσία, ζητάμε:

  • Να εξαιρεθούν άμεσα και αναδρομικά από τις ως άνω μειώσεις όλοι οι συνάδελφοι μας πυροσβέστες καθώς και όλοι οι ένστολοι που βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας με αναπηρία 80% και άνω, εξαιτίας τραυματισμού ή προβλημάτων υγείας ένεκα της υπηρεσίας. Να τους χορηγηθούν άμεσα και αναδρομικά όλες οι οικονομικές διαφορές ( προσαυξήσεις ) που δικαιούνται – λόγω της μη εξαίρεσης τους από τις ως άνω μειώσεις – επί των αποδοχών τους.

  • Να εξεταστεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τις ανωτέρω μειώσεις, καθώς και η χορήγηση των αντίστοιχων προσαυξήσεων και για όλους τους ένστολους, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, που βρίσκονται σε κατάσταση αναπηρίας ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας της υπηρεσίας.

Η ενέργεια αυτή, αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης απέναντι σε ανθρώπους που υπέστησαν σημαντικές βλάβες στην υγεία τους, για να προστατεύσουν τη ζωή, την περιουσία, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και του κράτους.

Αναμένουμε την απάντησή σας, για την ενημέρωση των συναδέλφων μας.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης

Με την παρούσα σας επισυνάπτουμε για την πλήρη ενημέρωσή σας και την από 28-2-2017 παρέμβασή μας προς εσάς.

 
 
 
Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο