Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

Share

Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου

Κοιν/ση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνάδελφοι

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου υποβάλλει τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις, για να συμπεριληφθούν ως θέματα προ ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, στις 6 Ιουνίου:
1η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΣΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ .

Η πρόταση μας αυτή αντικατοπτρίζει την βούληση της πλειοψηφίας των συναδέλφων – μελών του σωματείου μας, που παραβρέθηκε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ενέκρινε και υπερψήφισε τις προτάσεις για την αγωνιστική δράση που πρέπει να αναλάβει η ένωσή μας. Συγκεκριμένα:

  • Την έναρξη κινητοποιήσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο, με πραγματοποίηση άμεσα παράστασης διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου, για τα σοβαρά εργασιακά και υπηρεσιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως υπάλληλοι του Π.Σ., για την υποβάθμιση των υπηρεσιών μας και του συστήματος πυρασφάλειας.
  • Το πλαίσιο αιτημάτων μας, που καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες των πυροσβεστών, του Πυροσβεστικού Σώματος και της πυροπροστασίας της χώρας.
  • Την καλύτερη οργάνωση του αγώνα μας για τη μεγαλύτερη και μαζικότερη συμμετοχή των συναδέλφων στις διεκδικήσεις μας, με πραγματοποίηση άμεσα, περιοδειών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειάς μας.
  • Τη συμμετοχή του σωματείου σε κοινούς αγώνες με όλους τους εργαζόμενους και το λαό, για να αντισταθούμε και να συγκρουστούμε με τις πολιτικές που μας διαλύουν τη ζωή και μας εξαθλιώνουν και να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Επίσης, η πλειοψηφία των αντιπροσώπων του 21ου πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, αποφάσισε την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο με ανάλογο διεκδικητικό πλαίσιο, για όλα τα εργασιακά ζητήματα που μας απασχολούν.

Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας, να απαιτήσει από το .Σ. της ΠΟΕΥΠΣ στην συνεδρίαση του που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου, να αποφασίσει την άμεση ενεργοποίηση των αποφάσεων του 21ου Συνεδρίου και να ενταχθεί στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αγωνιστικών δράσεων και η διεξαγωγή σε πανελλαδικό επίπεδο ένστολων κινητοποιήσεων σε κάθε έδρα περιφέρειας την ίδια ημέρα και ώρα. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εναρμονίζονται με τις αποφάσεις του Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τα μεγάλα και γενικά προβλήματα των πυροσβεστών και την πυρασφάλεια της χώρας. Στα πλαίσια λοιπόν των αποφάσεων και των δύο οργάνων επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν δυναμικές κινητοποιήσεις σε κεντρικό επίπεδο και να γίνουν παραστάσεις διαμαρτυρίας και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με ανάλογη οργάνωση, περιοδείες και ανάρτηση πανό σε όλες τις υπηρεσίες.

Αποτελεί βασική μας υποχρέωση η υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του Συνεδρίου, που είναι τα ανώτατα όργανα του σωματείου και της Ομοσπονδίας μας.

Καλούμε όσους από τους συναδέλφους – μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου έχουν τη δυνατότητα, να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ .

Κοινοποιήθηκε πρόσφατα ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την αντιπυρική περίοδο προς όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αυξημένες αρμοδιότητες και επιχειρησιακές δράσεις (περιπολικά κ.α.) για το σύνολο των υπηρεσιών μας, παρά τις μεγάλες ελλείψεις τους σε μόνιμο προσωπικό, μέσα, υποδομές κ.λ.π. Καλούμε το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου να αποστείλει έγγραφη επιστολή προς την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου και όλες τις Διοικήσεις της περιφέρειας, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε παραβίαση του ωραρίου με παράνομη υπερεργασία και παράνομες επιφυλακές, με το αιτιολογικό της υλοποίησης των αυξημένων υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό. Δεν είμαστε αντίθετοι στο να συντάσσονται και να υλοποιούνται οι εκάστοτε επιχειρησιακοί σχεδιασμοί, στη βάση όμως των πραγματικών δυνατοτήτων που έχουν οι υπηρεσίες μας. Παράλληλα, είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας. Απαιτούμε την τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

  • Των διατάξεων του Νόμου 1157/1981 και των υπ. αριθμ.14867 Φ.012.5/57/27-11-1981, 14868 Φ.012.5/58/27-11-1981 κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, της υπ. αριθμ. 9459 Φ.105.6/16-3-1987 Διαταγής Α.Π.Σ. με θέμα: «Κωδικοποίηση Δ/γων θέσπισης και εφαρμογής της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας και καθιέρωση τρόπου διεξαγωγής της υπηρεσίας στους πυροσβεστικούς σταθμούς», καθώς και όλων των μεταγενέστερων συναφών διαταγών.
  • Της υπ. αριθμ.20185 Φ.105.9/4-6-1999 Δ/γης Α.Π.Σ. με θέμα «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού και ρύθμιση συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που ερμηνεύει το άρθρο 24 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και με την οποία προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της επιφυλακής του πυρ/κου προσωπικού καθώς και ο χρόνος ξεκούρασης αυτού.

Οποιαδήποτε καταστρατήγηση των παραπάνω εργασιακών δικαιωμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα, στη βάση των αγωνιστικών – δυναμικών ενεργειών και κινητοποιήσεων, που αποφασίστηκαν στη Γενική Συνέλευση του σωματείου μας. Παράλληλα να πραγματοποιούνται και όλες οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες, όταν διαπιστώνεται καταφανής παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, επιβάλλεται να διεκδικήσουμε δυναμικά και την αμοιβή της υπερωριακής εργασίας μας, της νυχτερινής απασχόλησης και των εξαιρέσιμων ημερών, όπως χορηγείτε σε όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.

3η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 2ου Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΤΗΡΙΟ

Η συστέγαση των πυροσβεστών και των προσφύγων – μεταναστών στις κτηριακές εγκαταστάσεις που λειτουργεί ο 2ος Π.Σ. Ιωαννίνων, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα πρώτα απ όλα στη διαβίωση των προσφύγων και των μεταναστών που διαμένουν εκεί, αλλά και στους συναδέλφους μας σε ότι αφορά την ομαλή και ασφαλής εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

Προτείνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, άμεσα να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό για ενημέρωση από τους συναδέλφους και καταγραφή του συνόλου των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Να καταγγελθεί η πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης που δεν εξασφαλίζει ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε κατάλληλους χώρους και δομές, με ευθύνη του κράτους και αναθέτει όλες αυτές τις σημαντικές αρμοδιότητες σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.).

Να καταγγελθεί η πολιτική όλων των κυβερνήσεων, που ευθύνονται για τη μη εύρεση των κατάλληλων δημόσιων χώρων και υποδομών, για τη στέγαση και τη λειτουργία του 2ου Π.Σ. Ιωαννίνων.

Να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση και τη Διοίκηση Π.Υ. Νομού Ιωαννίνων, για την άμεση μετεγκατάσταση των προσφύγων – μεταναστών σε κατάλληλες εγκαταστάσεις με ανθρώπινες συνθήκες
διαβίωσης, μέχρι την οριστική μετεγκατάσταση του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ιωαννίνων σε κτηριακές υποδομές με τις κατάλληλες προδιαγραφές, για τη σωστή, προβλεπόμενη και απρόσκοπτη λειτουργία του.
4η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (G.P.S.) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Έπειτα από ενημέρωση που είχαμε από συναδέλφους, μας έγινε γνωστό ότι σε υπηρεσίες της περιφέρειάς μας έχουν τοποθετηθεί νέα συστήματα εντοπισμού (G.P.S.), σε ακινητοποιημένα πυροσβεστικά και άλλα υπηρεσιακά οχήματα, που δεν χρησιμοποιούνται στο επιχειρησιακό και το λειτουργικό υπηρεσιακό έργο. Αρκετά εξ αυτών των οχημάτων, πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από το Πυροσβεστικό Σώμα, κυρίως λόγω παλαιότητας. Το αποτέλεσμα από αυτή την επιλογή, είναι αφενός τα συγκεκριμένα καινούργια και άθικτα συστήματα εντοπισμού να μένουν αναξιοποίητα, αφετέρου να υπάρχει και κίνδυνος να υποστούν φθορά είτε από ύπαρξη υγρασίας που εισέρχεται στα ακινητοποιημένα οχήματα, είτε από άλλους λόγους.

Παράλληλα, ενώ διανύουμε ήδη τον 2ο μήνα της αντιπυρικής περιόδου, υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα με βλάβες που δεν έχουν επισκευαστεί και παραμένουν παροπλισμένα.

Καλούμε το προεδρείο του σωματείου να παρέμβει προς την Περιφερειακή Διοίκηση Ηπείρου ζητώντας να αποσυρθούν άμεσα τα πεπαλαιωμένα οχήματα των υπηρεσιών μας και μέχρι να γίνει αυτό, να προτείνει την απεγκατάσταση των G.P.S. από τα οχήματα αυτά και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα υπηρεσιακά οχήματα για να εγκατασταθούν, τότε τα συστήματα εντοπισμού να χρησιμοποιηθούν ως εφεδρικά. Να διατεθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις για να αποκατασταθούν οι βλάβες των υπολοίπων οχημάτων που παραμένουν ακινητοποιημένα, για να ενισχυθεί όσο γίνετε καλύτερα, η επιχειρησιακή λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του .Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.

Βλάχος Δημήτριος – Καλούδης Βασίλειος – Κορτσινόγλου Ααρών

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο