Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Share

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω N

. Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου .

Τηλ.: 6978520351 – 6934865812, Fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e-mail: eakp1999@gmail.com

Αθήνα 24 Απριλίου 2017

Προς: Κύριο Διευθυντή Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Πύραρχο Τσαλοκώστα Ευάγγελο.

Κοιν/ση: Κυρία Πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο Χαρώνη Παναγιώτα Κύριο Υπουργό Εσωτερικών Σκουρλέτη Παναγιώτη

Κύριο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Τόσκα Νικόλαο

Κύριο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Καπάκη Ιωάννη Κύριο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Καπέλιο Βασίλειο Νομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος

Πολιτικά Κόμματα – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Εργαζόμενους στο Π.Σ. Θέμα: « Μη ικανοποίηση αιτήματος δανειοδότησης μετόχου ΤΕΑΠΑΣΑ »

Κύριε Διευθυντή

Πρόσφατα γίναμε γνώστες διαμαρτυρίας συναδέλφου μας, για την μη ικανοποίηση του έγγραφου αιτήματος του, προκειμένου να του χορηγηθεί δάνειο από τον τομέα των πυροσβεστών (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

Ως αιτιολογία του αναφέρθηκε η υπαγωγή του σε διατάξεις του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη – υπερχρεωμένα νοικοκυριά).

Ο συνάδελφος πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου (έτη ασφάλισης, κατώτατο όριο μηνιαίων καθαρών αποδοχών).

Είναι πολύ πιθανόν να έχουν δοθεί ανάλογες αρνητικές απαντήσεις και σε άλλους συναδέλφους μας, με βάση την παραπάνω αιτιολογία.

Σύμφωνα όμως με την υπ. αριθμ. Α.Π. : 167542/O 830/13-3-2017 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ασφάλισης

 • Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που ενημερώνει για τη διαδικασία χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών στους ασφαλισμένους, καθώς και τον ορισμό των δικαιολογητικών, διαπιστώνουμε ότι:

  • Στο σκέλος που αφορά τις προϋποθέσεις και τους δικαιούχους και μη, χορήγησης δανείων, πουθενά δεν αναφέρονται περιορισμοί λόγω της υπαγωγής των πυροσβεστών και των αστυνομικών στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά). Το ίδιο απορρέει και από την ισχύουσα νομοθεσία που γνωρίζουμε.

  • Η μόνη σχετική αναφορά που υπάρχει στην Εγκύκλιο, είναι για την προσκομιδή υπεύθυνης δήλωσης περί ύπαρξης ή μη, οφειλών δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα – ασφαλιστικό φορέα, με αναλυτική καταγραφή οφειλών ή ένταξη σε δικαστικές ή εξωδικαστικές ρυθμίσεις από τον αιτούντα. Καθώς και πιο αναλυτικά, στην επισυναπτόμενη με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση, όπου καλείτε ο ενδιαφερόμενος να δηλώσει ότι δεν οφείλει δάνειο σε πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα πέραν εκείνων που εμφαίνονται στη μισθοδοσία του και ότι δεν έχει ενταχθεί σε εξωδικαστική – φιλική ρύθμιση οφειλών ή στον ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  • Στην έτερη περίπτωση της υπεύθυνης δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αναλυτικά τα δάνεια που έχει λάβει από ιδρύματα ή φορείς. Η υποχρέωση του ενδιαφερομένου στην υπεύθυνη δήλωση, είναι να επιλέξει τη μία από τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, που αντιστοιχεί στα δικά του δεδομένα, χωρίς σε καμία περίπτωση να αναφέρεται ότι η υπαγωγή του στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 συνιστά κώλυμα χορήγησης του αιτούμενου δανείου.

Συμπερασματικά λοιπόν με τα παραπάνω εξάγεται ότι, εάν υφίσταται όρος για απαγόρευση χορήγησης δανείου όταν ο αιτούμενος έχει υπαχθεί σε δικαστικές ή εξωδικαστικές ρυθμίσεις (υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.α.), αυτό θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά στη σχετική Εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, κάτι όμως που δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση και επομένως ο συνάδελφος μας δικαιούται τη χορήγηση δανείου.

Κύριε Διευθυντή

Στην βάση όλων των προαναφερομένων, ζητάμε :

  • Να μας απαντήσετε για ποιους λόγους δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα του συναδέλφου μας για την χορήγηση του δανείου που δικαιούται βάση των συγκεκριμένων παραμέτρων που θέτει η σχετική Εγκύκλιος και αν υφίστανται και άλλες εκκρεμείς υποθέσεις μη χορήγησης δανείων με παρόμοιο αιτιολογικό.

  • Να προχωρήσει άμεσα η επανεξέταση του συγκεκριμένου αιτήματος καθώς και κάθε άλλου που εντάσσεται στο πνεύμα του συγκεκριμένου αιτιολογικού απόρριψης με την απρόσκοπτη ικανοποίηση του.

Είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε ότι τα αποθεματικά του τομέα (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. είναι τα χρήματα των πυροσβεστών που καταβάλλουν ανελλιπώς με τις ασφαλιστικές εισφορές τους, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις όπως και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, από το «κούρεμα» και την υποχρηματοδότηση τους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Οπωσδήποτε είμαστε σύμφωνοι στο να χορηγούνται τα δάνεια με κάποια αντικειμενικά κριτήρια.

Η συγκεκριμένη όμως αιτιολογία που προβλήθηκε ως εμπόδιο για να μη γίνει δεκτή η συγκεκριμένη αίτηση δανείου, αφενός δεν συνάδει με ανάλογη ρητή σχετική πρόβλεψη στο κύριο σώμα της Εγκυκλίου καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία από όσο γνωρίζουμε, αφετέρου είναι άδικο να αποτελεί κριτήριο όταν οι αιτούντες πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της Εγκυκλίου και είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.

Αναμένουμε την απάντηση σας, καθώς και την ενημέρωση μας για την ύπαρξη τυχόν νομοθετικών διατάξεων ή άλλων Διοικητικών Εγγράφων, που δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου

Βλάχος Δημήτρης – Κορτσινόγλου Ααρόν – Καλούδης Βασίλης

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο