Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 4-12-2015

Share

Ε.Α.Κ.Π.

ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΠΑΤΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015   

 Προς: Όλους τους συναδέλφους των περ/ρειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες-φοι, βάση του άρθρου 13 παρ.1 του καταστατικού της Ένωσής μας, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές είναι ανάγκη. Ακόμη και αυτή του την υποχρέωση δεν τηρεί το προεδρείο, αφού μέσα σε διάστημα επτά (7) μηνών αντί των αντίστοιχων συνεδριάσεων που ήταν υποχρεωτικό να γίνουν, έγιναν μόνο τρεις (3), κάτι το οποίο κατήγγειλε η παράταξή μας σε κάθε συνεδρίαση.

Αυτές και άλλες ενέργειες, πέρα από το ότι συντελούν στην ανεμπόδιστη συνέχιση της εξοντωτικής πολίτικης που εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση, οδηγούν στον εκφυλισμό του σωματείου μας και εξυπηρετούν ποικιλοτρόπως το προεδρείο, όπως στην επίδειξη αποθεματικών, τα οποία στην συνέχεια εξανεμίζει μέσω της κακής του διαχείρισης.

Αντί λοιπόν να ασκήσουν πίεση στην πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους συνάδελφους, αντιθέτως ποντάρουν στο χτίσιμο της ψηφοθηρικής προβολής τους. Αυτές τους οι προσπάθειες εντείνονται κυρίως σε περιόδους όπου επίκεινται αρχαιρεσίες για εκλογή αντιπρόσωπων στην Ένωσή μας και στην Ομοσπονδία. Έτσι, κινούμενοι στα παραπάνω πλαίσια για πολλοστή φορά, χορήγησαν μια τηλεόραση σε Π.Κ. για την οποία η Ένωσή μας δαπάνησε το ποσό των 279 ευρώ (σύμφωνα με δήλωση του προεδρείου). Από την πλευρά μας έχουμε πάρει θέση αλλεπάλληλες φορές, αναλύοντας ποιούς απαλλάσσουν και ποιούς εξυπηρετούν τέτοιου είδους μεθοδεύσεις και ποιούς επιβαρύνουν, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον αποπροσανατολιστικό τους ρόλο (βλέπε web site: www.eakp.gr 22-4-2015 ανακοίνωση Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας).

Η αυθαιρεσία δεν έχει όρια. Το προεδρείο επικαλούμενο την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης της Ένωσης, όρισε φοροτεχνικό της αρεσκείας του (χωρίς προγενέστερη λήψης απόφασης ή ενημέρωσης του Δ.Σ.) εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανή εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή σχετικών προσφορών. Το ποσό με το οποίο θα αμείβεται η φοροτεχνικός ανέρχεται σε 300ευρω ετησίως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην ίδια ενημέρωση πρόεκυψε ότι στην Ένωσή μας επιβλήθηκαν πρόστιμα 100 ευρω λόγω αποκατάστασης λανθασμένων στοιχείων που είχαν καταχωρηθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, και 250 ευρώ διότι ενώ υπήρχε η υποχρέωση για υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά τα οικονομικά έτη 2011-2012-2013 δεν είχαν υποβληθεί. Το συνολικό κόστος που δαπανήθηκε ως αμοιβή της φοροτεχνικού για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τα έτη 2011-2012-2013-2014 ανήλθε σε 300ευρω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Κατά την τοποθέτησή μας εκφράσαμε την δυσαρέσκεια μας σχετικά με τα παραπάνω και δηλώσαμε πως ο έλεγχος των λειτουργιών του σωματείου μας, πρέπει να ασκείται από τα όργανά του τα οποία ελέγχονται από τα μέλη του. Επίσης, για την περίπτωση που τα αρμόδια όργανα για την συλλογή και σύνταξη οικονομικών στοιχείων δηλώνουν αδυναμία, λόγω απαίτησης εξειδικευμένων γνώσεων κλπ και είναι απαραίτητη η χρήση φοροτεχνικού, προτείναμε αυτός να οριστεί μέσα από διαφανή διαδικασία π.χ. μέσω της υποβολής κλειστών προσφορών, στις οποίες θα αποτυπώνονται αμοιβές & παροχές κλπ, οι οποίες θα ανοιχτούν ενώπιον των μελών του Δ.Σ. για να επιλεγεί η πιο συμφέρουσα. Το προεδρείο Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών & οι εκλεγμένοι της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. συμφώνησαν στον ορισμό συγκεκριμένης φοροτεχνικού, απορρίπτοντας την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π.

Καταγγείλαμε επίσης, την συνέχιση της μη ορθής εφαρμογής των προβλεπομένων της παρ.2 του άρθρου 13 του καταστατικού όπου έκτος άλλων αναφέρει ότι « Στις περιπτώσεις που δεν συντάσσεται

απευθείας πρακτικό συνεδρίασης, υπογράφεται υποχρεωτικά από τα παρόντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου το πρόχειρο πρακτικό που τηρείται από τον γενικό γραμματέα και περιέχει τις ληφθείσες αποφάσεις», «Στην αρχή κάθε συνεδρίασης διαβάζονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και επικυρώνονται εάν δεν έχουν επικυρωθεί στην ίδια συνεδρίαση και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα σε αυτήν». Να τονίσουμε ότι αντίγραφα των πρακτικών (πρόχειρων και μη), δεν μας χορηγούνται παρότι έχουν ζητηθεί αλλεπάλληλες φόρες.

Σοβαρό ζήτημα το οποίο καταγγείλαμε, αποτελεί και η μη προβλεπόμενη ενημέρωση του μητρώου μελών της Ένωσής μας, με αποτέλεσμα από το έτος 2000 μέχρι και σήμερα να μην υλοποιούνται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο οι καταχωρήσειςμεταβολές των μελών (βλέπε άρθρο 23 σημείο .α), το μόνο που γίνεται είναι η επισύναψη επί των φύλων αυτού φωτοαντιγράφων από τις καταστάσεις της διαχείρισης χρηματικού.

Σε ότι αφορά με το θέμα της τροποποίησης του καταστατικού το οποίο αποτέλεσε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της εν λόγω συνεδρίασης, είναι ευδιάκριτο ότι τα ίδια στελέχη που ενώ δεν διστάζουν να καταστρατηγούν το υπάρχον καταστατικό, θέλουν λέει να το τροποποιήσουν για να εναρμονιστεί με αυτό της ομοσπονδίας, εστιάζοντας στο να επιμηκύνουν τη θητεία των συνδικαλιστικών οργάνων σε τρία (3) έτη, δίχως όμως να είναι υποχρεωτικό κάτι τέτοιο. Με λίγα λόγια έχουν ως κύριο στόχο μέσα από μια τροποποίηση του καταστατικού, να καθίσουν ακόμη περισσότερο «στο σβέρκο» των συναδέλφων οι αρνητικοί συσχετισμοί που υπάρχουν και στο σωματείο μας, οποίοι λάμπουν δια της πλήρους απραξίας τους από αγωνιστική δράση. Σχετική και αναλυτική τοποθέτησή μας θα επακολουθήσει κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. τον Ιανουάριο όπου θα ξανασυζητηθεί το θέμα.

Για ακόμη μια φορά η Ε.Α.Κ.Π. πρότεινε :

  • Άμεσες δυναμικές αγωνιστικές παρεμβάσεις για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που υφίστανται οι κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν Π.Υ. και Π.Κ. σε Περ/ρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, όπως και για την ολοκλήρωση του πορίσματος της Ε.Δ.Ε. που αφορά τον τραυματισμό δυο συναδέλφων μας, κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Θερμό Αιτωλοακαρνανίας.

Κατά την ψήφιση οικονομικής στήριξης του σοβαρά τραυματισμένου συναδέλφου μας (η όποια ψηφίστηκε ομόφωνα), δηλώσαμε ότι τέτοιες κινήσεις δίνουν μόνο προσωρινή βοήθεια και απαλύνουν μικρό μέρος των αναγκών του και απαιτήσαμε για ακόμη μια φορά, την άσκηση πιέσεων στην πολιτεία, προκειμένου να εφαρμόσει, ως οφείλει, τις υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μη εφαρμογής τους) για την ουσιαστική και επαρκή κάλυψη των αναγκών του και της οικογένειας του που ανακύπτουν εξαιτίας της κατάστασης στην οποία περιήλθε.

  • Την έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων ή την συμμετοχή σε τέτοιες, που θα παρεμποδίσουν την αντεργατική – αντιλαϊκή λαίλαπα που τροφοδοτείται και ενισχύεται συνεχώς, εξαθλιώνοντας τις ζωές μας (Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό κλπ). Το προεδρείο με την σύμπνοια των υπολοίπων μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ., με διάφορα προσχήματα απέρριψε τις προτάσεις μας για αγωνιστικές παρεμβάσεις κινητοποιήσεις.

Σας καλούμε να ενισχύσετε και να στηρίξετε την προσπάθεια της Ε.Α.Κ.Π. για την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού μας κινήματος που με την δράση του δεν θα βάζει πλάτη σε πολιτικές που ευθύνονται για την πλήρη διάλυση της ζωής μας και της καρατόμησης των δικαιωμάτων μας και θα συμβάλλει στην ανατροπή τους.

Για την Ε.Α.Κ.Π

.Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ζαμπάτης Σπυρίδων

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο