Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Share

ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ε.Α.Κ.Π.   

ΠΑΤΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014                                      ΠΡΟΣ: Το Προεδρείο και μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της

Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κοιν/ση: Στα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: « Ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό και ενέργειες του προεδρείου».

 

Συνάδελφοι, μετά την ψήφιση του νόμου για την αναδιοργάνωση αναδείχτηκαν για ακόμη μια φορά οι διαθέσεις της συγκυβέρνησης για την εφαρμογή των πολιτικών επιλογών της Ε.Ε., που εκτός των άλλων ως στόχο έχουν τη συρρίκνωση των δομών του δημοσίου τομέα και κατ’ επεκταση και του Π.Σ.

Οι διαχρονικές πολιτικές της υποβάθμισης και της απαξίωσης έκτος του εργασιακού μεσαίωνα έχουν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις και στην πυρασφάλεια της χώρας μας. Τις τραγικές συνέπειες αυτών των πολιτικών βίωσαν με τον χειρότερο τρόπο και οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά κυρίως ο Ελληνικός λαός και ο φυσικός πλούτος της χώρας.

Ενώ λοιπόν παρουσιάζεται ότι το Πυροσβεστικό σώμα είναι πλήρες, επί της ουσίας υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Η τριχοτόμηση των εργαζομένων στο Π.Σ. (μόνιμοι, Π.Π.Υ, εποχικοί), το πάγωμα προσλήψεων ή οι προσλήψεις μονίμου προσωπικού με το σταγονόμετρο, η διαχρονική υποχρηματοδότηση του από τον κρατικό προϋπολογισμό, η εφαρμογή των διαφόρων μορφών ελαστικών εργασιακών σχέσεων κ.α. έχουν φέρει σε άσχημη κατάσταση την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του.

Η έλλειψη σε μόνιμο έμψυχο δυναμικό εδραιώνει και ενισχύει συνεχώς την εντατικοποίηση της εργασίας, τα φαινόμενα καταστρατήγησης του ωραρίου μας με παράνομες-αλόγιστες επιφυλακές και σωρεία καταστρατηγήσεων εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Τα παραπάνω εκτός του ότι δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό το πυροσβεστικό έργο θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων όταν μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν ούτε οι στοιχειώδεις δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται και αποτυπώνονται στο Π.Δ. 210/1992 μέσω του άρθρου του 37 «Υπηρεσίες εξόδων πυρκαγιάς». Έτσι, σε αρκετά Πυροσβεστικά Κλιμάκια μόλις που επανδρώνεται ένα μόνο όχημα με πλήρωμα δύο υπάλληλων όπου σε περίπτωση αναχωρήσεως του καθίσταται αδύνατη ακόμη και η κάλυψη της απαραίτητης και προβλεπόμενης θέσης του τηλεφωνητή.

Ουκ ολίγες οι περιπτώσεις όπου για να επανδρωθεί μια βάρδια με μόνιμο προσωπικό κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις αργίες όταν μάλιστα έχουν εξαντληθεί οι ανάλογες πιστώσεις για του συνάδελφους Π.Π.Υ. ή προκειμένου να χορηγηθούν τα προβλεπόμενα ρεπό και άδειες, γίνονται αλλεπάλληλες μετακινήσεις συναδέλφων από βάρδια σε βάρδια. Σε αρκετές περιπτώσεις η σύσταση τους αποτελείται από έναν μόνιμο συνάδελφο και έναν Π.Π.Υ. Παρατηρείται ακόμη το φαινόμενο οι δικαιούμενες αναπαύσεις να μην χορηγούνται συμφωνα με τα προβλεπομενα (υπό τη μορφή 24ωρου), αλλά ως αναπαύσεις Α+Β 8ωρου, προκειμένου στην συνέχεια ο ίδιος υπάλληλος να εκτελέσει υπηρεσία Γ’ 8ωρου, διαφορετικά ορισμένα Π.Κ. θα αναγκαστούν να λειτουργήσουν με έναν μόνο πυροσβέστη, δηλαδή, χωρίς την επάνδρωση πυρ/κης εξόδου.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έγινε στην παράταξή μας, λόγω της περιγραφόμενης έλλειψης σε μόνιμο προσωπικό, συνάδελφοι πενταετούς υποχρέωσης καλούνται να προσφέρουν συνεχόμενη υπηρεσία 24ώρου ή ακόμη και μετά το περάς εξάντλησης των πιστώσεων που κατ’ έτος προβλέπονται για νυχτερινή εργασία-Κυριακές-αργίες κλπ, προκειμένου να διεξαχθεί η υπηρεσία ομαλά και απρόσκοπτα.

Συνοψίζοντας, σοβαρά προβλήματα εξαιτίας των προαναφερόμενων ελλείψεων ( ιδίως με ειδικότητα οδηγού ), τα οποία εντείνονται κατά την διάρκεια ωρών ή ημερών που δεν εργάζονται οι συνάδελφοι Π.Π.Υ. παρατηρούνται, κυρίως σε Πυροσβεστικά Κλιμάκια των νησιωτικών περιοχών. Όμως, και οι Π.Υ. και τα Π.Κ. άλλων περιοχών δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση όπου κατά τις νυχτερινές κυρίως ώρες η υπηρεσία διεξάγεται με μικρό ή ελάχιστο αριθμό μονίμου προσωπικού.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν:

  • Π.Κ. Ακράτας: Σύνολο μονίμου προσωπικού (9) εννέα εκ των οποίων ένας (1) Αξιωματικός που εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου, δύο (2) μάχιμοι και έξι (6) οδηγοί. Σημειωτέο ότι αναμένεται περεταίρω μείωσης της υπάρχουσας δύναμης λόγω υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης δύο (2) συναδέλφων.

  • Π. Κ. Βασιλικής Ν. Λευκάδας: Σύνολο μονίμου προσωπικού (9) εννέα εκ των οποίων ένας (1) Αξιωματικός που εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου, τέσσερις (4) μάχιμοι εκ των οποίων ο ένας εκτελεί χρέη αναπλ. προϊσταμένου όποτε απαιτείται και τέσσερις (4) οδηγοί.

  • Ν. Ζακύνθου: ο Νομός Ζακύνθου αν και ενισχύθηκε με τις τελευταίες τοποθετήσεις, αυτές μοιάζουν ως σταγόνα στον ωκεανό δεδομένου ότι γίνεται λόγος για ένα νησί, όπου η συνολική δύναμη υπηρετούντων συναδέλφων δεν είναι αρκετή για να καλύψει επαρκώς τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής.

  • Π.Κ. Ν. Κεφαλονιάς: Στο Π.Κ. Ληξουρίου παρουσιάζονται προβλήματα λόγο του μειωμένου αριθμού μονίμων οδηγών (4 τέσσερις οδηγοί) και η δύναμη του Π.Κ. Ιθάκης χρήζει ενίσχυσης σε μόνιμο προσωπικό.

Η παράταξή μας έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη τις τραγικές και επικίνδυνες ελλείψεις που παρουσιάζονται σε Π.Υ. & Π.Κ. της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των 500 νεοπροσληφθέντων συναδέλφων και την επικείμενη τοποθέτηση τους στις υπηρεσίες του Σώματος, η Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας ζητά από το προεδρείο να σταματήσει τα μαγειρέματα με υλικά της αντεργατικής-αντιλαϊκής πολιτικής των κομμάτων εξουσίας αποβλέποντας στην αποκομιδή ψηφαλακίων και ν’ αναλάβει τις ευθύνες του, υλοποιώντας ουσιαστικές ενέργειες για άσκηση πίεσης σε Πολιτική και Φυσική ηγεσία προκειμένου να:

  • Καλυφτούν τα κενά των οργανικών θέσεων που υπάρχουν σε Π.Υ. & Π.Κ. της Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και να αποκατασταθεί η αδικία που χρόνια τώρα συντελείται σε βάρος των συναδέλφων που για πολλά χρόνια υπηρετούν μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους.

  • Γίνει αναδιάρθρωση των υπηρεσιών με αλλαγή του οργανογράμματος και αύξηση του αριθμού οργανικών θέσεων των υπηρεσιών, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνεχώς διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες κατά περιοχή, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων.

Για την Ε.Α.Κ.Π

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ζαμπάτης Σπυρίδων

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο