Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ Π.Υ. & Π.Κ. ΤΩΝ ΠΕΡ/ΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Share

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ε.Α.Κ.Π.

ΠΑΤΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014                                                         ΠΡΟΣ: Το Προεδρείο και μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κοιν/ση: Στα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: « Έλλειψη προσωπικού και ενέργειες του προεδρείου ».

Συνάδελφοι, είναι γνωστή σε όλους η γενικευμένη και διαχρονική υποβάθμιση των υπηρεσιών του Π.Σ. από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές των κόμματων εξουσίας, οι οποίες πηγάζουν μέσα από τους γενικότερους σχεδιασμούς των αναδιαρθρώσεων που έχουν αποφασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον δημόσιο τομέα, με εμφανείς τις αρνητικές συνέπειες τόσο στην πυρασφάλεια της χώρας μας, όσο και στις εργασιακές μας σχέσεις.

Όλα αυτά τα χρόνια το νευραλγικό και ευαίσθητο δίκτυο πυρασφάλειας της χώρας, κατακερματισμένο, στηρίχτηκε στις υπεράνθρωπες προσπάθειες και το φιλότιμο των πυροσβεστών. Έτσι λοιπόν καλούμαστε να προσφέρουμε υπηρεσία κάτω από αντίξοες και επισφαλείς συνθήκες, με ελλιπή – κακοσυντηρημένο ή απαρχαιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, με ελλιπή ή φθαρμένα μέσα ατομικής προστασίας. Επίσης, λόγο σοβαρών ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό, διαπιστώνονται αλλεπάλληλες παραβιάσεις του ωραρίου μας, με παράνομες και αλόγιστες επιφυλακές, δίχως πρόβλεψη σχετικής αμοιβής για τον υπερωριακό χρόνο εργασίας μας και χωρίς όριο ανώτατου χρόνου εργασίας σε συμβάντα, έχοντας ως αποτέλεσμα την εφαρμογή εξαντλητικών ωραρίων και τη συσσώρευση αρκετών απλήρωτων ρεπό.

Από τα παραπάνω, όπως είναι φυσικό, δεν έχουν εξαιρεθεί Π.Υ. & Π.Κ. στις περ/ρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, δυσχεραίνοντας όλο και περισσότερο το πυροσβεστικό έργο, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων, δημιουργώντας παράλληλα εμπόδια στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στην ασφαλή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης μονίμου προσωπικού ( ιδίως με ειδικότητα οδηγού ), τα οποία εντείνονται κατά την διάρκεια ωρών ή ημερών που δεν εργάζονται οι συνάδελφοι Π.Π.Υ. παρατηρούνται, εκτός των άλλων, κυρίως σε Πυροσβεστικά Κλιμάκια των νησιωτικών περιοχών.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν:

Π. Κ. Βασιλικής Ν. Λευκάδας: Σύνολο μονίμου προσωπικού (8) οκτώ, (4) τέσσερις μάχιμοι εκ των οποίων ο ένας εκτελεί χρέη προϊστάμενου (και κατά διαστήματα 24ωρη βάρδια και ένας αναπληρωτής αυτού όποτε απαιτείται) και (4) τέσσερις οδηγοί εκ των οποίων ο ένας έχει υποβάλλει αίτηση μετάθεσης ως τρίτεκνος. Σε πολλές περιπτώσεις για να επανδρωθεί μια βάρδια με μόνιμο προσωπικό κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις αργίες, γίνονται αλλεπάλληλες μετακινήσεις συναδέλφων, από βάρδια σε βάρδια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις και παρά την θέληση των υπαλλήλων, δεν χορηγούνται οι δικαιούμενες αναπαύσεις τους υπό εικοσιτετράωρη μορφή, αλλά ως

αναπαύσεις Α+Β 8ωρου, προκειμένου στην συνέχεια ο ίδιος υπάλληλος να εκτελέσει υπηρεσία Γ’ 8ωρου, διαφορετικά το Π.Κ. θα αναγκαστεί να λειτουργήσει με έναν μόνο πυροσβέστη, δηλαδή, χωρίς την επάνδρωση πυρ/κης εξόδου.

Π.Κ. Ελατίων Ν. Ζακύνθου: (9) εννέα μόνιμοι υπάλληλοι, (5) μάχιμοι ένας εκ των οποίων εκτελεί χρέη προϊστάμενου και είναι αποσπασμένος από την Π.Υ. Ζακύνθου και ένας που εκτελεί ελαφρά υπηρεσία, (4) οδηγοί. Η αδυναμία διεξαγωγής της υπηρεσίας λόγω της έλλειψης μονίμου προσωπικού είναι γνωστή στη διοίκηση της Π.Υ. Ν. Ζακύνθου και παρ’ όλα αυτά το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, είναι να υπάρχουν συνάδελφοι που εκτελούν νυχτερινή εργασία οι οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις ανέρχεται από 8 έως και 10-11 οκτάωρα και αυτό γιατί εθελοντής πυροσβέστης σε αρκετές περιπτώσεις εκτελεί υπηρεσία Γ΄ οκταώρου ως οδηγός προκείμενου να διεξαχθεί ομαλά η υπηρεσία, διαφορετικά η επιβάρυνση του μονίμου προσωπικού με νυχτερινή εργασία θα ανέρχονταν σε περισσότερα των 11 οκταώρων ή θα προέκυπτε αδυναμία επάνδρωσης της Γ΄Φυλακής και κατ’ επέκταση, έστω, και μιας πυροσβεστικής εξόδου.

Π.Κ. Ιθάκης και Π.Κ. Ληξουρίου Ν. Κεφαλονιάς: Παρουσιάζουν επίσης σοβαρά προβλήματα λόγο του μειωμένου αριθμού μονίμων οδηγών (4 τέσσερις οδηγοί υπηρετούν στο κάθε κλιμάκιο) και για το λόγο αυτό στο Π.Κ. Ιθάκης η υπηρεσία οφείλει υπόλοιπο αδείας από το έτος 2012 σε δυο οδηγούς.

Φυσικά, δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περ/ρειων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων που η υπηρεσία, κυρίως, κατά τις νυχτερινές ώρες διεξάγεται με μικρό ή ελάχιστο αριθμό μονίμου προσωπικού.

Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των 225 νεοπροσληφθέντων συναδέλφων και την επικείμενη τοποθέτηση τους στις υπηρεσίες του Σώματος, ζητάμε από το προεδρείο ενέργειες για την :

  • Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν σε Π.Υ. & Π.Κ. των παραπάνω περ/ρειων καθώς και την αποκατάσταση των συναδέλφων που για πολλά χρόνια υπηρετούν μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους, με αρνητικές συνέπειες για την οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή.

  • Δίχως χρονοτριβή, παρέμβαση του συνδικαλιστικού μας οργάνου για προστασία των μελών της ένωσης μας από καταστρατηγήσεις κεκτημένων δικαιωμάτων και συνθήκες ή καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία όλων μας. Παράλληλα όπου προκύπτουν ευθύνες να επιλαμβάνεται ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης και να υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές κατά παντός υπεύθυνου.

  • Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής, με σκοπό τη διερεύνηση και την αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Προσωπικό σε όλες τις Π.Υ. & Π.Κ. των δύο περ/ρειων,.

  • Εξαγγελία αγωνιστικών κινητοποιήσεων και παραστάσεων διαμαρτυρίας σε Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με κάλεσμα συμπαράστασης και στήριξης, σε τοπικά συνδικάτα και σωματεία εργαζομένων από άλλους κλάδους, για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τους εργαζόμενους.

  • Καταγγελία των τραγικών ελλείψεων που υπάρχουν στο Π.Σ. οι οποίες είναι σε γνώση της πολιτείας που αδιαφορεί.

Για την Ε.Α.Κ.Π

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ζαμπάτης Σπυρίδων

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο