Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Share

ΜΗΝΥΜΑ

Καληµέρα Κατόπιν πρόσκλησής σας προς ενηµέρωση, σας γνωστοποιώ ότι το πρόβληµά µουδεν έχει διευθετηθεί. Οφείλω δε να οµολογήσω ότι έχουν εξανεµιστεί οι ελπίδες µου , δεδοµένου ότι πολλαπλές παρεµβάσεις από σωµατεία αλλά και πολιτικά στελέχη δεν επέφεραν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Είναι πλέον γεγονός η αµείλικτη και αδιάλλακτη στάση που τηρεί ο αρµόδιος υπουργός ώστε να µε καταδικάζει τόσο σε οικονοµική όσο και σε οικογενειακή καταρράκωση.

Ευχαριστώ για τη συµπαράσταση

 

1ον ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥ

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΣΑΣ. ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ………… ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ………………. ΕΝΩ ΕΓΩ ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΗΝ Π.Υ…..………….. ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ……………….. ΣΤ..…………………………..                                         ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΕΝ ΕΧΟΥN, ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ Η\’ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΑΙ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΣΩ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ,ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΟ Ε-ΜΑΙL ΜΟΥ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 

 

 

2ον ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥ

Καλησπέρα και καλή συνέχεια στο έργο σας. Θέµα: Απόσπαση για συνυπηρέτηση µε ένστολο.Άκουσα ότι ο στρατός δηλ. κάθε µονάδα ξεχωριστά συµπληρώνουν ένα έντυπο που λέει που υπηρετεί ο καθένας και που υπηρετεί η σύζυγος λόγου του προβλήµατος που υπάρχει µε το υπουργείο υγείας και όλα αυτά τα στέλνουν στο ΓΕΣ για τις περαιτέρω ενέργειες. Ρωτώ αν εσείς έχετε ακούσει κάτι σχετικό?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Έπειτα από αρκετά ερωτήµατα και εκκλήσεις συναδέλφων για την εξέλιξη στο θέµα των αποσπάσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, στις έδρες των συζύγων τους υπαλλήλων του Π.Σ. η Ε.Α.Κ.Π. τους ενηµερώνει ότι µετά από την παρέµβαση της στις 19-11-2011, έχουν υποβληθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από κοινοβουλευτική οµάδα πολιτικού φορέα 2 ερωτήσεις για το συγκεκριµένο θέµα.

  • πρώτη ερώτηση κατατέθηκε στις 25-11-2011 προς τους Υπουργούς Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα µέτρα που προτίθενται να πάρουν οι αρµόδιοι Υπουργοί προκειµένου να ενεργοποιηθεί η εφαρµογή του άρθρου 21 του νόµου 2946/2001 και να υλοποιηθούν άµεσα οι αποσπάσεις υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που είναι σύζυγοι υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
  • συγκεκριµένη ερώτηση απαντήθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς τους ερωτηθέντες Βουλευτές στις 9-12-2011, ενώ υπήρξε και απάντηση από την ∆ιεύθυνση Προσωπικού του Α.Π.Σ. προς την Ε.Α.Κ.Π. στις 2-12-2011 µε αφορµή την έγγραφη παρέµβασή της. Στις παραπάνω απαντήσεις αναφέρθηκε ότι µε βάση την ισχύουσα για το πυροσβεστικό προσωπικό νοµοθεσία, αποσπάσεις υπαλλήλων του Π.Σ. για συνυπηρέτηση µε σύζυγο δηµόσιο υπάλληλο, για όσο διάστηµα υπηρετεί ο/η σύζυγος δεν δύναται να διενεργηθούν, παρά µόνο οι µεταθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Π.∆. 170/1996 (Κανονισµός Μεταθέσεων) και αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις µετάθεσης για συνυπηρέτηση σε παραµεθόριο περιοχή (Ν.287/1976 άρθρο 7 παρ.4).

Το συγκεκριµένο ερώτηµα δεν απαντήθηκε από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το λόγο αυτό ακολούθησε και δεύτερη ερώτηση στο Κοινοβούλιο στις 16-01-2012, απευθυνόµενη αποκλειστικά προς το αρµόδιο Υπουργείο απαιτώντας άµεση απάντηση για το επίµαχο θέµα, καθώς και για την άρνηση των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υλοποιήσουν τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσπάσεις για συνυπηρέτηση όλων πλέον των υπαλλήλων των σωµάτων ασφαλείας µε τους/τις συζύγους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας ως νοσηλευτές και πληρώµατα ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β., αίτηµα που προέκυψε ύστερα από ανάλογες καταγγελίες συναδέλφων αστυνοµικών και λιµενικών που ήρθαν σε επαφή µε την Ε.Α.Κ.Π.

Έπειτα από επικοινωνία της παράταξης µε τον πολιτικό φορέα, γνωστοποιήθηκε ότι η ερώτηση χαρακτηρίστηκε αναπάντητη από την κοινοβουλευτική του οµάδα και η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής, είναι η άµεση συζήτηση η οποία και θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 28-2-2012, ώστε να υπάρξει υποχρεωτικά απάντηση από το αρµόδιο Υπουργείο. Μετά και από αυτή την εξέλιξη προτείνουµε στους ενδιαφερόµενους συναδέλφους να αναµείνουν την απάντηση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη συνέχεια αφού αναλυθεί και από τα στελέχη της Ε.Α.Κ.Π. θα εκτιµηθούν και οι περεταίρω ενέργειες.

(Όλη η σχετική αλληλογραφία έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Απαντήσεις Α.Π.Σ.-Υπουργείων σε ερωτήµατα Συνδικαλιστικών οργάνων» που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του site)

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι της Ε.Α.Κ.Π. καλησπέρα σας. Θα µπορούσα να είχα µία ενηµέρωση σχετικά µε τα παρακάτω.

1) σχετικά µε την ερώτηση στην βουλή για το θέµα συνυπηρέτησης συναδέλφων µε το υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης έχουµε νεώτερα?

2)έχετε υπόψη σας αν οι επικουρικοί πυροσβέστες θα δουλεύουν 24ωρο? σας ρωτάω γιατί σε συγκέντρωση ο διοικητής µας είπε ότι θα δουλεύουν 8ωρο πρωί η απόγευµα και ότι βράδυ δεν αναλαµβάνει την ευθύνη.

Σας ευχαριστώ!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Αγαπητέ συνάδελφε πιστεύουµε ότι το πρώτο ερώτηµα σου καλύπτεται από την παραπάνω σχετική ενηµέρωση προς όλους τους ενδιαφερόµενους συναδέλφους. Σε ότι αφορά το ωράριο εργασίας που θα ισχύσει για τους συναδέλφους πυροσβέστες 5ετούς θητείας, δεν έχει υπάρξει επίσηµη ενηµέρωση από την πολιτική ή από τη φυσική ηγεσία. Το σίγουρο όµως είναι ότι θα συνεχίζεται η απόπειρα επιβολής αντεργατικών ωραρίων µε απλήρωτη υπερεργασία σε όλο το προσωπικό του Π.Σ., µε στρατηγικό στόχο τη διευθέτηση του σταθερού ηµερήσιου – εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας µε διαφόρων τύπων αντεργατικά ωράρια, όπως 6ήµερο8ωρο, 12ωρο, 16ωρο, 24ωρο, κατά τον τρόπο που εξυπηρετούνται στο έπακρο οι «ανάγκες» της εργοδοσίας, όπως προτάσσεται και από τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε και την πρόσφατη ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. για τις γενικότερες εξελίξεις στα εργασιακά µας θέµατα και την στάση των συνδικαλιστικών οργάνων, που είναι αναρτηµένη στην αρχική σελίδα του site). ∆υστυχώς συνάδελφε και αυτή η οδυνηρή εξέλιξη που επηρεάζει καταλυτικά τις εργασιακές µας σχέσεις αλλά και την ίδια µας τη ζωή, βρίσκεται προ των πυλών.

Μοναδική διέξοδο αποτελούσε και αποτελεί η στήριξη των προτάσεων και των θέσεων της Ε.Α.Κ.Π. που προϋποθέτει την αποδυνάµωση των παρατάξεων του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισµού σε όλα τα επίπεδα και την ενίσχυση των ταξικών δυνάµεων σε όλους τους εργασιακούς χώρους ώστε να µπορούν να καθορίζουν τις εξελίξεις, συµβάλλοντας έτσι στην άµεση αγωνιστική απάντηση που επιβάλλεται να δοθεί από το λαό µας, για να επέλθει η οριστική ρήξη και ανατροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής και να αναδειχτεί η εξουσία που θα εγγυηθεί την πλήρη ικανοποίηση όλων των βασικών αναγκών των λαϊκών στρωµάτων, απαλλοτριώνοντας τους εκµεταλλευτές τους.

Σε ευχαριστούµε για την επικοινωνία.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΙΣΣΑΣ

Καλησπέρα, εύχοµαι να είστε όλοι καλά. Σε συνέχεια της επικοινωνίας µας ,θα ήθελα να ενηµερωθώ για τα εξής:

  1. Με τη γέννηση του τρίτου παιδιού µου µπορώ να κάνω αλλαγή τόπου συµφερόντων και αίτηση µετάθεσης, εάν ναι παρακαλώ ενηµερώστε µε πως ακριβώς γίνεται και εάν συντρέχουν άλλες προυποθέσεις;
  2. Πρόκειται να αλλάξει κάτι στον τοµέα αυτόν (εννοώ νοµοθετικά) και εάν ναι πότε;

Τηλ. επικοινωνίας (πρόγραµµα Wind Π.Σ.): ……………….

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

…………….. ……………  Π.Υ. ……..

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

1ον Αγαπητή συναδέλφισσα, µε την γέννηση του τρίτου σου τέκνου που ευχόµαστε ολόψυχα να έλθει µε το καλό και να το χαίρεστε, βάση της παρ. 1 του άρθρου 22 του Π.∆. 170/96 µπορείς να αιτηθείς µετάθεση για τον τόπο συµφερόντων σου ή την πόλη που επιθυµείς. ∆εν δικαιούσαι αλλαγή τόπου συµφερόντων για τον λόγο αυτό.

2ον Βάση του σχεδίου Π.∆. που έχει θεσπιστεί από το Α.Π.Σ. έτσι φυσικά όπως τροποποιήθηκε στην πρώτη φάση µετά την πίεση που άσκησε η ΕΑΚΠ ενηµερώνοντας τους συλλόγους και την Οµοσπονδία των τριτέκνων µε σκοπό να υπάρξουν αντιδράσεις προς την κατεύθυνση αυτή αφού δεν έδινε το αρχικό σχέδιο το δικαίωµα αυτό για τους τρίτεκνους, δεν καταργείται το δικαίωµα µετάθεσης. ∆εν είµαστε όµως σε θέση να σου πούµε εάν µετά την γνωµοδότηση του Σ.Τ.Ε. και τις νέες τροποποιήσεις που έγιναν εν κρυπτώ εάν έγινε κάποια αλλαγή. Όπως βλέπεις µόνο η ΕΑΚΠ και η Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας πιέζουν την φυσική ηγεσία να έρθει σε διάλογο για το ζήτηµα αυτό και έχουν προτείνει να συσταθεί επιτροπή µε την συµµετοχή των συνδικαλιστικών οργάνων, αλλά µε ευθύνη της Οµοσπονδίας και της συντριπτικής πλειοψηφίας των πρωτοβάθµιων ενώσεων δεν κουνιέται φύλλο απέναντι στην αδιαφορία της Φυσικής και πολιτικής ηγεσίας. Πάντως για κάθε εξέλιξη θα ενηµερωθείς άµεσα µέσω της ιστοσελίδας.

Ευχαριστούµε για την επικοινωνία συναδέλφισσα και σου ευχόµαστε καλή γέννα.

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο