Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Share

1Ο Ερώτημα Συναδέλφου

Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά που έχετε κάνει στον διαδικτυακό χώρο σας. Για πρώτη φορά υπάρχει ένα μέσο στο οποίο μπορεί να προσφύγει ο απλός πυροσβέστης προκειμένου να μάθει και να ρωτήσει για τα φλέγοντα εργασιακά θέματα που τον αφορούν.

Θα σας παραθέσω και εγώ το δικό μου ερώτημα Στην υπηρεσία που υπηρετώ δουλεύουμε 8ωρη υπηρεσία. Τους καλοκαιρινούς μήνες λόγο συμβάντων εντός τομέα ευθύνης, λόγο συμβάντων εντός Νομού και λόγο συμβάντων εκτός Νομού στέλνουμε όχημα ή οχήματα για κατάσβεση πυρκαγιάς. Ο Διοικητή με το πρόσχημα της ύπαρξης συμβάντος μας υποχρεώνει να παραμένουμε στο συμβάν πέραν του 8ωρου (άλλες 8 ώρες ) και να μην δέχεται το προφορικό μας αίτημα για αλλαγή στο 8ωρο.Θα ήθελα να ρωτήσω εάν είναι καθόλα νόμιμο η εργασία πέραν του 8ωρου συνεπεία συμβάντος και εάν όχι θα μπορούσατε να μου υποδείξετε εάν μπορώ να κάνω μια αναφορά παραπόνων και σε ποιους νόμους ή διατάξεις μπορώ να στηρίξω την αναφορά μου αυτήν. Εάν υπάρχει κάποιο υπόδειγμα θα ήταν ευπρόσδεκτο.

Ευχαριστώ πολύ θα περιμένω νέα σας

 

.Απάντηση στο ερώτημα

Αγαπητέ συνάδελφε σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και για την ενθάρρυνση που μας δίνεις. Καταρχήν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 51240 Φ. 105.6/15-12-1999 \γη Α.Π.Σ. με θέμα «Χρόνος εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού» (βλέπε στην αρχική σελίδα του site στην ενότητα «Σχετικές Διαταγές για το Ωράριο και τις Επιφυλακές»), η απασχόληση του πυροσβεστικού προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο υπηρεσιών (ελευθερία από υπηρεσία), επιτρέπεται μόνο κατ εξαίρεση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τους διοικητές των υπηρεσιών.

Επίσης όταν από τους διοικητές των υπηρεσιών διαπιστώνεται με σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία, ότι για την αντιμετώπιση συμβάντων σε περιπτώσεις απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης απαιτείται επιπλέον προσφορά εργασίας, επιτρέπεται η απασχόληση του πυρ/κου προσωπικού και πέραν του κανονικού ωραρίου για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο υπηρεσιών (ελευθερία από υπηρεσία). Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να επικαλούμαστε τη συγκεκριμένη διαταγή που παραμένει σε ισχύ γιατί ακόμη δεν έχει εκδοθεί το Π. . για την υγιεινή και ασφάλεια των πυροσβεστών κατά τη διάρκεια συμβάντων.Σε διαφορετική όμως περίπτωση που δεν συντρέχουν απρόβλεπτες και έκτακτες καταστάσεις ανάγκης είναι υποχρεωμένος να κάνει την αλλαγή του προσωπικού σύμφωνα με τον χρόνο εργασίας όπως ρυθμίζεται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιους διαταγές με την ποιο πρόσφατη αυτή του Α.Π.Σ. . 3302 οικ Φ.105.6 18/1/2010 Απόφαση Α.Π.Σ. με Θέμα « Ωράριο εργασίας πυροσβεστικού προσωπικού» που καθορίζει τον χρόνο εργασίας σε εναλλαγή 8ωρου σε εξαήμερη βάση.

Εάν όμως δεν είσαι σε θέση να γνωρίζεις τις έκτακτες καταστάσεις που τυχόν επικαλείται η διοίκηση σου προκειμένου να σε απασχολήσει πέραν του ωραρίου σου, έχεις κάθε δικαίωμα να της απευθύνεις έγγραφο ερώτημα με .Υ. αναφορά για να σου κοινοποιήσει εγγράφως τους λόγους που εργάστηκες πέραν του ωραρίου σου. Στην συνέχεια και στην βάση πάντα της απάντησης που θα σου δοθεί θα κάνεις εάν κριθεί απαραίτητο το επόμενο βήμα, δηλαδή υποβολή αναφοράς παραπόνων ή και κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στην εισαγγελική αρχή για παραβίαση ωραρίου και έκθεση σε κίνδυνο κ.λ.π.

Για ότι απάντηση σου δοθεί και εάν δεν βρεις ανταπόκριση από το συνδικαλιστικό σου όργανο επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μας.

Το περιεχόμενο της αρχικής αναφοράς με την οποία ρωτάς την διοίκηση σου είναι πολύ απλό « Στις ../../2011 που ήμουν ορισμένος στην ….. φυλακή ήτοι από …. εως ….. κατά την εμπλοκή μου στο ……….συμβάν, κατόπιν δικής σας εντολής εργάστηκα πέραν του ωραρίου μου και παρά την θέληση μου …… ώρες. Παρακαλώ όπως μου κοινοποιήσετε εγγράφως τους λόγους για τους οποίους εργάστηκα πέραν του ωραρίου μου. »

Σε σχέση πάντως αγαπητέ συνάδελφε με την μη έκδοση του σχετικού Π. . για την υγιεινή και ασφάλεια η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. όπως έχει κατατεθεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς και εάν υοθετούνταν θα έβαζε σε σωστή βάση τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού, αναφέρει ότι ο ανώτατος χρόνος απασχόλησης των εργαζομένων στα σύμβαντα πρέπει να ορισθεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που θέτει η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 130427/26-6-90 του Υπουργείου Εργασίας με Θέμα: «Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος», τόσο για την διάρκεια επέμβασης σε σύμβαντα, όσο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται περιπολίες με τα πυροσβεστικά οχήματα και εν συνεχεία τη γνωμοδότηση ειδικών επιστημόνων, που θα κατατεθεί έπειτα από συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων. Φυσικά δεν μπορεί να γίνεται λόγος για 12ωρο ή πέραν του 8ωρου απασχόληση (Ανέτρεξε στην Ενότητα «Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις»).

Πέραν αυτών όμως βρίσκονται σε ισχύ και οι με αρ. πρωτ. 32410 Φ. 290.1/22-6-09 με θέμα «Βασικές αρχές ασφάλειας προσωπικού σε δασικές πυρκαγιές» και 36642 Φ. 290.1/10-7-09 με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις βασικές αρχές ασφάλειας προσωπικού σε δασικές πυρκαγιές» Διαταγές του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις οποίες πρώτιστο μέλημα της Υπηρεσίας είναι η προστασία της ζωής και της υγείας του προσωπικού του Π.Σ.

Με τις εν λόγω διαταγές αναλύονται οι υποχρεώσεις των εκάστοτε επικεφαλής, σχετικά με την έγκαιρή αντικατάσταση του προσωπικού ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική ψυχοσωματική κόπωσή του.

Επίσης διατηρείται σε ισχύ και η υπ. αριθμ. 20185 Φ. 105.9/4-6-1999 \γη Α.Π.Σ. με θέμα «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού & ρύθμιση συναφών θεμάτων» (βλέπε στην ενότητα «Σχετικές Διαταγές για το Ωράριο και τις Επιφυλακές») όπου με αφορμή την κήρυξη του 2ου σταδίου επιφυλακής, αναφέρει ότι στις περιπτώσεις που το προσωπικό μιας υπηρεσίας μεταβαίνει για ενίσχυση άλλης υπηρεσίας και απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την αντικατάστασή του (μεγάλη απόσταση, συγκοινωνιακή δυσκολία κ.τ.λ.) στις περιπτώσεις αυτές δεν θα γίνεται αλλαγή του προσωπικού αυτού, αλλά αυτό θα αντικαθίσταται από υπαλλήλους της τοπικής υπηρεσίας και μετά την αναγκαία ξεκούρασή του (εννοείται ότι η ξεκούραση θα πραγματοποιείται σε καταλύματα με τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν αυτή), θα επανέρχεται στο συμβάν μέχρι τη λήξη του.

Στη βάση αυτών των διαταγών θα πρέπει να υποβληθεί η ανάλογη αναφορά κατά περίπτωση. Υποδείγματα παρόμοιων αναφορών υπάρχουν διαθέσιμα στην ενότητα «Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και Προτάσεις».

Επίσης θα πρέπει να αποταθείς παράλληλα και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής σου που είναι υποχρεωμένο να κάνει άμεση παρέμβαση για την διευθέτηση τέτοιων ζητημάτων και να στηρίζει τον υπάλληλο σε κάθε του κίνηση.

Τις Διαταγές με αρ. πρωτ. 32410 Φ. 290.1/22-6-09 και 36642 Φ. 290.1/10-7-09 άμεσα μπορείς να τις αναζητήσεις από την γραμματεία της υπηρεσίας σου, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν και στο site της Ε.Α.Κ.Π. .

Αγαπητέ συνάδελφε πρέπει όμως να γίνει κατανοητό και από μέρους σου όπως και από την πλειοψηφία των συναδέλφων, ότι ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο επιβάλλεται να σταματήσει ο περιορισμός στην ανάλυση των αντεργατικών διατάξεων που αφαιρούν στοιχειώδη δικαιώματα εργαζομένων και να μπουν οι βάσεις για την ανατροπή τους.

Εγγύηση για αυτό αποτελεί η συσπείρωση στις γραμμές της Ε.Α.Κ.Π. και η αποδυνάμωση των παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού (Π.Α.Σ.Κ.Π. – .Α.Κ.Υ.Π.Σ.) που συνέβαλλαν όλα αυτά τα χρόνια στη διαμόρφωση του υπάρχοντος αρνητικού σκηνικού.

Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

 

2ο  Ερώτημα Συναδέλφου

Γεια σας συναδελφοι και συγχαρητηρια για τη δουλεια που κανετε. Θα θελα να σας ρωτησω αν γινεται αμοιβαια μεταθεση οδηγου με μαχιμο. υπηρετουμε και οι δυο εκτος τοπου συμφεροντων μας και θα θελαμε να κανουμε αμοιβαια μεταθεση. ειμαστε ιδια σειρα. Ευχαριστω εκ των προτερων και συνεχιστε την καλη δουλεια.

 

Απάντηση στο ερώτημα

Αγαπητέ συνάδελφε κατ αρχήν σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.

Όσον  αφορά  για  το  ερώτημα  σου  με  δεδομένες  τις  διατάξεις  του  άρθρου  15  του  Π.       .170/96

Αμοιβαίες μεταθέσεις μεταθέσεις για συνυπηρέτηση”όπου αναφέρουν ότι:

1ον « Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν αιτήσεώς τους, που υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία που υπηρετούν, εφόσον ανεξαρτήτως βαθμού εκτελούν τα αυτά καθήκοντα »

2ον   « Αμοιβαίες μεταθέσεις επιτρέπονται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α. Μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν σε πόλεις συμφερόντων τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραμονής τους στη νέα Υπηρεσία θεωρείται ως χρόνος παραμονής στην πόλη συμφερόντων τους και μπορεί να διαρκέσει τόσο χρόνο όσο απαιτείται για τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος, προσμετρούμενου και του χρόνου που διήνυσε στην προηγούμενη Υπηρεσία.

β. Μεταξύ υπαλλήλων που δεν υπηρετούν σε πόλη των συμφερόντων τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραμονής τους στη νέα Υπηρεσία προστίθεται στο διανυθέντα στην προηγούμενη Υπηρεσία για τη συμπλήρωση του χρόνου της παρ.2 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος (Π. .150/98). »

Αυτό που προκύπτει είναι ότι από την στιγμή που δεν εκτελείτε τα αυτά καθήκοντα δεν δικαιούστε την αμοιβαία μετάθεση. Το εμπόδιο είναι λοιπόν μόνο στα αυτά καθήκοντα και όχι στον ότι δεν υπηρετείτε στον τόπο συμφερόντων σας. Άρα πρέπει να αναζητήσετε συναδέλφους για αμοιβαία μετάθεση που θα εκτελούν αντίστοιχα καθήκοντα, οδηγού ή μάχιμου.

Το γεγονός πάντως αγαπητέ συνάδελφε ότι σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις το υπηρεσιακό συμβούλιο εξέδωσε κατά πλειοψηφία 3 ( υπηρεσιακά μέλη ) – 2 ( αιρετά μελή ) παράνομες αποφάσεις εγκρίνοντας στην μία περίπτωση χωρίς να υπάρχουν τα αυτά καθήκοντα και απορρίπτοντας σε άλλη με αυτά καθήκοντα, δεν αναιρεί την ουσία των διατάξεων για τις αμοιβαίες μεταθέσεις.

Για το γεγονός αυτό και για όσες άλλες περιπτώσεις έχει παραβιαστεί ο κανονισμός μεταθέσεων η Ε.Α.Κ.Π. έχει ενημερώσει τους άμεσα θιγόμενους και την Ομοσπονδία για σχετικές ενέργειες.

Πάντως και σε κάθε περίπτωση ακόμη και εάν υπάρχει άρνηση από την Ομοσπονδία για την αναζήτηση ευθυνών κατά παντός υπευθύνου από την συστηματική παραβίαση του κανονισμού και κυρίως στο θέμα των αποσπάσεων, η Ε.Α.Κ.Π. θα ασκήσει μόνη της κάθε νόμιμο μέσο σχετικά με το θέμα αυτό.

Ήδη έχει δώσει μεγάλο χρονικό περιθώριο σε κάθε υπεύθυνο υπηρεσιακό και συνδικαλιστικό όργανο και ιδίως μετά την κοινοποίηση της 5σελιδης ανοιχτής επιστολής 29/5/2011 αλλά και το από 21/2/2011 προς τον Αρχηγό του Π.Σ. έγγραφο της προκειμένου να υπάρξει σεβασμός στις διατάξεις του κανονισμού μεταθέσεων, αλλά όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων με την συγκάλυψη της πολιτικής ηγεσίας για καθαρά ρουσφετολογικούς λόγους τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα κατ εντολή παραβιάζουν συστηματικά τις σχετικές διατάξεις.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο