Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Share

Το παρόν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ε.Α.Κ.Π. και του ηλεκτρονικού site http://www.eakp.gr/. και προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική χρήση των χρηστών του site. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων, διακίνησή του κ.λ.π. με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη άδεια της Ε.Α.Κ.Π. με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος και ιδίως αυτών που προκύπτουν από την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

(ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ  23 – 3 – 2014)

 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Α   Θ Ε Μ Α Τ Α

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

 

Ν. 1249/1982 Φ.Ε.Κ. 43 τεύχος Α΄ «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» Άρθρο 55

 

Ν. 2018/1992 Φ.Ε.Κ. 33 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 13

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 21821 Φ. 501.1/14-5-1999 «Ισχύον μισθολόγιο από 1-1-1999»

 

Ν. 3205/2003 Φ.Ε.Κ. 297 τεύχος Α΄ «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» Άρθρα 8 παρ. 8, 11, 15, 30 παρ.1, 31, 50, 51 και 55

 

Κ.Υ.Α. 2/70289/0022/23-12-2003 Φ.Ε.Κ. 1915 τεύχος Β΄ «Ειδική αποζημίωση προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 13 Φ. 501.1/14-1-2004 «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 14210 Φ. 501.1/22-4-2005 «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών του Πυροσ/κού Σώματος»

 

Ν. 3408/2005 Φ.Ε.Κ. 272 τεύχος Α΄ «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 9 παρ. 5

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 11190 Φ. 501.1/10-3-2006 «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών του Πυροσ/κού Σώματος»

 

Ν. 3554/2007 Φ.Ε.Κ. 80 τεύχος Α΄ «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ.11677 Φ.501.1/17-4-2007 «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών του Πυροσ/κού Σώματος»

 

Ν. 3620/2007 Φ.Ε.Κ. 276 τεύχος Α΄ «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 8

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ.22632 Φ.501.1/2-6-2008 «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών του Πυρ/κού Σώματος έτους 2008»

 

Ν. 3670/2008 Φ.Ε.Κ. 117 τεύχος Α΄ «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Β΄ Άρθρο 5

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 69668 Φ.505.3/30-12-2008 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2009»

 

Ν. 3758/2009 Φ.Ε.Κ. 68 τεύχος Α΄ «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» Άρθρο 17   

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 19563 Φ.501.1/19-5-2009 «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 12 Φ.505.3/5-1-2010 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010»

 

Ν. 3833/2010 Φ.Ε.Κ. 40 τεύχος Α΄ «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» Άρθρα 1,2,3,7 και 8

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 8499 Φ. 501.1/9-4-2010 «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010»

 

Ν. 3842/2010 Φ.Ε.Κ. 58 τεύχος Α΄ «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» Άρθρο 90 παρ. 3 και 4

 

 1. 3845/2010 Φ.Ε.Κ. 65 τεύχος Α΄ «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» Άρθρα 1-3

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 21443 Φ.505.3/27-5-2010 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν  στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα, όπως αυτή ψηφίστηκε με τον Ν. 3842/2010»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 21459 Φ.501.1/1-6-2010 «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 26383 Φ.501.1/28-6-2010 «Διευκρινήσεις για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής 2010»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 300 Φ.505.3/7-1-2011 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν  στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2011»

 

Ν. 3938/2011 Φ.Ε.Κ. 61 τεύχος Α΄ «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» Άρθρο 16 παρ. 1

 

Ν. 3986/2011 Φ.Ε.Κ. 152 τεύχος Α΄ «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» Κεφάλαιο Ε΄  Άρθρο 38

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 32113 Φ.505.3/19-7-2011 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν  στους δικαιούχους από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα όπως αυτή ψηφίστηκε με το Ν. 3986/2011»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 32709 Φ.501.1/20-7-2011 «Κοινοποίηση διατάξεων μισθολογικού ενδιαφέροντος Ν. 3986 /2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής  2012−2015 ( Φ.Ε.Κ. 152 τ. Α΄ )»

 

Ν. 4002/2011 Φ.Ε.Κ. 180 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» Άρθρο 55 παρ. 23 περ. στ΄

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 39861 Φ.501.1/1-9-2011 «Μισθολογικές ρυθμίσεις Ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 152 τ. Α΄ )»

 

Κ.Υ.Α. 2863 Φ. 501.37/17-1-2012 Φ.Ε.Κ. 117 τεύχος Β΄ «Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 τ.Α΄) στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 8385 Φ.505.3/10-2-2012 «Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011»

 

 1. 4051/2012 Φ.Ε.Κ. 40 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» Άρθρο 3 παρ. 2

 

Ν. 4071/2012 Φ.Ε.Κ. 85 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» Άρθρο 19 παρ. 10

 

 1. 4093/2012 Φ.Ε.Κ. 222 τεύχος Α΄ «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» Παράγραφος Γ Υποπαράγραφος Γ1 περιπτώσεις 1,31 και 32 Παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ6 περίπτωση 1

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 62502 Φ.501.37/3-12-2012 «Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61) στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

Ν. 2512/1997 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατ/κών & άλλες διατάξεις» Άρθρο 8 παρ. 2 και 3

 

Ν. 2838/2000 Φ.Ε.Κ. 179 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Άρθρα 5 και 6

 

Ν. 2873/2000 Φ.Ε.Κ. 285 τεύχος Α΄ «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» Άρθρο 42

 

Ν. 3016/2002 Φ.Ε.Κ. 110 τεύχος Α΄ «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 37

 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ

 

Ν. 3205/2003 Φ.Ε.Κ. 297 τεύχος Α΄ «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» Άρθρο 51 παρ. 8

 

Κ.Υ.Α. 8002/32/122/7-9-2007 Φ.Ε.Κ. 1803 τεύχος Β΄ «Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 30916 οικ. Φ.105.6/16-6-2009 «Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας»

 

 1. 4093/2012 Φ.Ε.Κ. 222 τεύχος Α΄ «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» Παράγραφος Γ Υποπαράγραφος Γ1 περίπτωση 33

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

 

Π.Δ. 200/1993 Φ.Ε.Κ. 75 τεύχος Α΄ «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ»

 

Ν. 2685/1999 Φ.Ε.Κ. 35 τεύχος Α΄ «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις»

 

Κ.Υ.Α. 2/83158/0022/31-12-1999 Φ.Ε.Κ. 2279 τεύχος Β΄ «Εκπαιδευτική αποζημίωση του εκπαιδευομένου ή μετεκπαιδευομένου στην ημεδαπή αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»

 

Κ.Υ.Α. 2/66739/0022/15-11-2000 Φ.Ε.Κ. 1394 τεύχος Β΄ «Οδοιπορικά έξοδα και λοιπά έξοδα του Πυροσβεστικού Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 56 αριθμ. πρωτ. 405 Φ. 507.1/19-1-2001 «Οδοιπορικά έξοδα πυροσβεστικών υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Ν. 3833/2010 Φ.Ε.Κ. 40 τεύχος Α΄ «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» Άρθρο 9  

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 13710 οικ. Φ. 507.1/12-4-2010 «Δαπάνες Μετακινήσεων»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 7909 οικ. 507.1/1-2-2013 «Δικαιολόγηση εξόδων μετάθεσης λόγω αποστρατείας»

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

 

Ν. 287/1976 Φ.Ε.Κ. 78 τεύχος Α΄ «Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους» Άρθρο 7

  

Π.Δ. 170/1996 Φ.Ε.Κ. 131 τεύχος Α΄ «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Κεφάλαιο Β΄ Άρθρα 9-23

 

Π.Δ. 33/1997 Φ.Ε.Κ. 35 τεύχος Α΄ «Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του Π.Δ. 170/1996 Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυρ/κού Σώματος»

 

Π.Δ. 150/1998 Φ.Ε.Κ. 113 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρα 2 και 3

 

Π.Δ. 397/1998 Φ.Ε.Κ. 276 τεύχος Α΄ «Τροποποιήσεις αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ. 170/1996 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 3 παρ. 4

 

Π.Δ. 68/1999 Φ.Ε.Κ. 86 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιών και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 2 παρ. 1

 

Π.Δ. 239/2000 Φ.Ε.Κ. 201 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τα Π.Δ. 33/1997, 239/1997, 240/1997, 150/1998, 397/1998, 68/1999 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 2

 

Ν. 2946/2001 Φ.Ε.Κ. 224 τεύχος Α΄ «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες  Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 21

 

Π.Δ. 122/2001 Φ.Ε.Κ. 112 τεύχος Α΄ «Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρο 17

 

Π.Δ. 145/2002 Φ.Ε.Κ. 119 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Π.Σ. και άλλες διατάξεις» Άρθρο 2 παρ. 1 περιπτώσεις α και β

 

Π.Δ. 168/2003 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 4 παρ. 8

 

Π.Δ. 86/2005 Φ.Ε.Κ. 125 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του Π.Δ. 170/1996 Κανονισμός μεταθέσεων»

 

Π.Δ. 17/2006 Φ.Ε.Κ. 12 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 170/1996, 168/2003, 109/1994» Άρθρο 1

 

Π.Δ. 132/2007 Φ.Ε.Κ. 170 τεύχος Α΄ «Κάλυψη κενών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» Άρθρο 4

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Ν. 1157/1981 Φ.Ε.Κ. 126 τεύχος Α΄ «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας: περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 9459 Φ. 105.6/16-3-1987 «Κωδικοποίηση οδηγιών θέσπισης και εφαρμογής 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας και καθιέρωση τρόπου διεξαγωγής της υπηρεσίας στους Πυρ/κους Σταθμούς»

 

Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ. αριθμ. 47/26-3-1987 «Διευκρινήσεις επί της υπ. αριθμ. 9459 Φ. 105.6/16-3-1987 Δ\γης μας»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 19304 Φ. 105.6/11-6-1987 «Παροχή διευκρινήσεων»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 3855 Φ. 105.6/31-1-1989 «Χρηματικές αποζημιώσεις προσωπικού για προσφορά εργασίας πέραν του πενθημέρου»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 6296 Φ. 105.6/1-3-1989 «Χρηματικές αποζημιώσεις προσωπικού για προσφορά εργασίας πέραν του 5νθημέρου»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 18748 Φ. 105.6/4-9-1990 «Χρηματικές αποζημιώσεις προσωπικού για προσφορά εργασίας πέραν του 5νθημέρου»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ.  7854 Φ. 105.6/27-2-1992 «6/ήμερη ή 8/ήμερη υπηρεσία πυρκαγιάς»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 12178 Φ. 105.6/3-4-1993 «Διεξαγωγή της υπηρεσίας»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ.  13421 Φ. 105.6/15-4-1993 «Υπηρεσία Υποδ/των κατά τις αργίες»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 9142 Φ. 105.6/8-3-1994 «Χρηματικές αποζημιώσεις προσωπικού για προσφορά εργασίας πέραν του 5νθημέρου»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 619 Φ. 105.6/9-6-1995 «Χορήγηση 24ωρης ανάπαυσης τις ημέρες επίσημων αργιών στους Διοικητές ή Αναπληρωτές Διοικητές των Πυρ/κων Υπηρεσιών»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 35247 Φ. 105.6/13-11-1997 «Ορισμός σε υπηρεσία πυρκαγιάς ή διάσωσης του πυροσβεστικού προσωπικού που υπηρετεί στα γραφεία Πυροσβεστικών Σταθμών»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ.  52444 Φ. 101.3/14-12-1999 «Παροχή διευκρινήσεων»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ.  51240 Φ. 105.6/15-12-1999 «Χρόνος εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού»

 

 1. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» Κεφάλαιο Ι΄ Άρθρο 41

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011 «Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες»

 

Π.Δ. 25/2013 Φ.Ε.Κ. 55 τεύχος Α΄ «Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄99) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 55/2010 (Α΄ 93)»

 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 20185 Φ. 105.9/4-6-1999 «Επιφυλακή πυροσ/κού προσωπικού & ρύθμιση συναφών θεμάτων»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 23919 Φ. 105.9/25-5-2000 «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 25566 Φ. 105.6/25-5-2001 «Ετοιμότητα πυροσβεστικού προσωπικού»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 21723 Φ. 105.6/5-5-2005 «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού»

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

 

Π.Δ. 3/2014 Φ.Ε.Κ. 6 τεύχος Α΄ «Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄ 99) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού» Άρθρα 1 και 2        

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

 1. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» Άρθρα 93, 182 και 183

 

Ν. 4071/2012 Φ.Ε.Κ. 85 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» Άρθρο 7

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

Ν. 1264/1982 Φ.Ε.Κ. 79 τεύχος Α΄ «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» Άρθρα 17 και 18

 

Ν. 2224/1994 Φ.Ε.Κ. 112 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 6

 

Ν. 2336/1995 Φ.Ε.Κ. 189 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 11

 

Υ.Α. υπ. αριθμ. 54308 Φ. 109.1/22-10-2004 «Διευκολύνσεις συνδικαλιστικών οργάνων»

 

Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Εσωτερικών υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ /Φ. 59/114/οικ. 2149/28 -1- 2009 «Συνδικαλιστικές άδειες»

 

ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Ν. 2612/1998 Φ.Ε.Κ. 112 τεύχος Α΄ «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» Άρθρο 3 παρ. 2 και 3

 

Π.Δ. 164/1999 Φ.Ε.Κ. 159 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων των υπαλλήλων που προβλέπεται να μεταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2612/1998»

 

Ν. 2800/2000 Φ.Ε.Κ. 41 τεύχος Α΄ «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 26 παρ. 4

 

Έγγραφο Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 66637 Φ. 509.2/15-12-2000 «Παροχή πληροφοριών»

 

Π.Δ. 259/2004 Φ.Ε.Κ. 254 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού» Άρθρο 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 103 αριθμ. πρωτ. 42360/27-7-2001 «Διοικητική Υποστήριξη Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 7538 Φ.507.1/7-2-2002 «Διοικητική  Μέριμνα»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 6531 Φ. 702.15/24-12-2009 «Σχέδιο διοικητικής υποστήριξης πυροσβεστικών πόρων»

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Π.Σ.

 

Ν. 1568/1985 Φ.Ε.Κ. 177 τεύχος Α΄ «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»

 

Π.Δ. 294/1988 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»

 

Ν. 1836/1989 Φ.Ε.Κ. 79 τεύχος Α΄ «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 39

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας υπ. αριθμ. 130427/26-6-90 «Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος»

 

Π.Δ. 157/1992 Φ.Ε.Κ. 74 τεύχος Α΄ «Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν.1568/1985 Υγιεινή & ασφάλεια των εργαζομένων, στο Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α.» Άρθρο 1

 

Ν. 2224/1994 Φ.Ε.Κ. 112 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Δ΄  Άρθρα 24 – 27

 

Π.Δ. 395/1994 Φ.Ε.Κ. 220 τεύχος Α΄ «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/Ε.Ο.Κ.» Άρθρο 1 παρ. 4

 

Π.Δ. 396/1994 Φ.Ε.Κ. 220 τεύχος Α΄ «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/Ε.Ο.Κ.» Άρθρο 1 παρ. 4

 

Π.Δ. 16/1996 Φ.Ε.Κ. 10 τεύχος Α΄ «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/Ε.Ο.Κ.» Άρθρο 1 παρ. 4

 

Π.Δ. 17/1996 Φ.Ε.Κ. 11 τεύχος Α΄ «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ.» Άρθρο 1 παρ. 5

 

Π.Δ. 88/1999 Φ.Ε.Κ. 94 τεύχος Α΄ «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/Ε.Κ.» Άρθρο 1 παρ. 4, 14 παρ. 2 και 3

 

Π.Δ. 95/1999 Φ.Ε.Κ. 102 τεύχος Α΄ «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης»  

 

Π.Δ. 159/1999 Φ.Ε.Κ. 157 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ. & 91/383/Ε.Ο.Κ.& του Π.Δ.70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.175/1997»   

 

Ν. 3144/2003 Φ.Ε.Κ. 111 τεύχος Α΄ «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Β΄ άρθρο 9 παρ. 4

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 32410 Φ. 290.1/22-6-2009 «Βασικές αρχές ασφάλειας προσωπικού σε δασικές πυρκαγιές»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 36642 Φ. 290.1/10-7-2009 «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις βασικές αρχές ασφάλειας προσωπικού σε δασικές πυρκαγιές»

 

Ν. 3850/2010 Φ.Ε.Κ. 84 τεύχος Α΄ «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» Άρθρα 1 – 9, 11 – 27, 29 – 33, 36 – 49 και 69 – 73

 

Ν. 4052/2012 Φ.Ε.Κ. 41 τεύχος Α΄ «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις» Άρθρα 95, 96 και 97

 

Π.Δ. 41/2012 Φ.Ε.Κ. 91 τεύχος Α΄ «Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών (EE L 238/25.9.2003)»

 

Ν. 4144/2013 Φ.Ε.Κ. 88 τεύχος Α΄ «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» Κεφάλαιο 3 Άρθρο 36                                           

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Σ. – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Π.Σ.

 

Π.Δ. 122/1990 Φ.Ε.Κ. 49 τεύχος Α΄ «Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 153/1990 Φ.Ε.Κ. 57 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 496/1987 (Α΄229)» Άρθρο 1 παρ. 5

 

Π.Δ. 130/1998 Φ.Ε.Κ. 104 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Υγειονομικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 343/2000 Φ.Ε.Κ. 296 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν τα προσόντα για τον διορισμό των Υγειονομικών Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 39/2006 Φ.Ε.Κ. 42 τεύχος Α΄ «Κατάργηση μιας θέσης Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύσταση οργανικών θέσεων Ανωτάτων Αξιωματικών, αναδιάρθρωση του Αρχηγείου και άλλες ρυθμίσεις» Άρθρο 5

 

Π.Δ. 97/2008 Φ.Ε.Κ. 152 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 210/1992 Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 38/2009 Φ.Ε.Κ. 55 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρο 1 παρ. 2

 

Π.Δ. 145/2013 Φ.Ε.Κ. 229 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του π.δ. 210/1992 Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄ 99)»

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.) – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

 

Υ.Α. Υ1/Γ.Π./οικ.16884/22-10-2001 Φ.Ε.Κ. 1386 τεύχος Β΄ «Χαρακτηρισμός δυσίατων νοσημάτων»

 

Ν. 3731/2008 Φ.Ε.Κ. 263 τεύχος Α΄ «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» Άρθρο 30 παρ. 10

 

Κ.Υ.Α. Φ.700/ΑΔ218421/Σ.560/24-8-2010 Φ.Ε.Κ. 1357 τεύχος Β΄ «Παροχή του Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, και στους μόνιμους κατοίκους των νήσων Σαμοθράκη, Άγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Καστελόριζο, Ψαρά, Ηράκλεια, Δονούσα, Κουφονήσια, Σχοινούσα, Κέρος, Γαύδος, Σίκινος, Κίμωλος, Φολέγανδρος, Σκύρος, Φούρνοι, Οινούσσες, θύμαινα, Λειψοί, Ψέριμος, Αγαθονήσι, Αρκοί, Φαρμακονήσι, Αμοργός, Ανάφη»

 

Έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ. αριθμ. Υ1/Γ.Π. οικ./17-9-2010 «Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων και συνταγών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 44837 Φ. 109.1/14-10-2010 «Κοινοποίηση εγγράφου»

 

Έγγραφο Γενικού Επιτελείου Ναυτικού υπ. αριθμ. Φ.702/1/10-Σ 101810/3-12-2010 «Δικαίωμα περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 58988 Φ. 200.1/27-12-2010 «Δικαίωμα περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία»

 

Ν. 3938/2011 Φ.Ε.Κ. 61 τεύχος Α΄ «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» Άρθρο 16 παρ. 2

 

Απόφαση Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 17320 Φ. 200.12/18-4-2011 «Καθορισμός τύπου Δελτίου εισόδου Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία»

 

Κ.Υ.Α. Φ.90380/7605/931/30-1-2012 Φ.Ε.Κ. 96 τεύχος Β΄ «Διαχωρισμός των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Τομέων Υγείας Ασφαλισμένων του Δημοσίου και Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

 

Κ.Υ.Α. Φ.90380/οικ.5099/705/7-3-2012 Φ.Ε.Κ. 805 τεύχος Β΄ «Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 90380/7605/931/30-1-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄/96)»

 

Ν. 4058/2012 Φ.Ε.Κ. 63 τεύχος Α΄ «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» Άρθρο 15 παρ. 4

 

Κ.Υ.Α. ΕΜΠ5/18-11-2012 Φ.Ε.Κ. 3054 τεύχος Β΄ «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011) κοινής υπουργικής απόφασης Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει»

 

Υ.Α. 2/31571/0026/28-1-2013 Φ.Ε.Κ. 123 τεύχος Β΄ «Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης και διαμονής μελών οικογένειας − συνοδών στρατιωτικών, αστυνομικών κ.λπ., σοβαρά τραυματιζομένων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων»

 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

 

Ν. 1264/1982 Φ.Ε.Κ. 79 τεύχος Α΄ «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων»

 

Ν. 1491/1984 Φ.Ε.Κ. 173 τεύχος Α΄ «Μέτρα για την διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 3 παρ. 5

 

Ν. 1545/1985 Φ.Ε.Κ. 91 τεύχος Α΄ «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» Άρθρο 25

 

Ν. 1767/1988 Φ.Ε.Κ. 63 τεύχος Α΄ «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας»

 

Υ.Α. Α.Π. ΔΙΚ. ΠΡ/Φ80/30/8703/19-9-1988 Φ.Ε.Κ.684 τεύχος Β΄ «Τρόπος διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου»

 

Ν. 1876/1990 Φ.Ε.Κ. 27 τεύχος Α΄ «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις»

 

Ν. 1915/1990 Φ.Ε.Κ. 186 τεύχος Α΄ «Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήματος»

 

Ν. 2224/1994 Φ.Ε.Κ. 112 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1-10

 

Ν. 2336/1995 Φ.Ε.Κ. 189 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 11

 

Απόφαση Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 33674/οικ.Φ.109.1/16-8-2010 Φ.Ε.Κ. 1296 τεύχος Β΄ «Τρόπος, διαδικασίας και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Απόφαση Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 417/οικ. Φ. 109.1/9-1-2014 Φ.Ε.Κ. 93 τεύχος Β΄ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33674 οικ. Φ. 109.1/16.08.2010 απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος (Β΄ 1296)»

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

 

Ν.Δ. 414/1974 Φ.Ε.Κ.138 τεύχος Α΄ «Περί λογισμού εις το διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του διανυθέντος εις Μονάδας εκστρατείας υπό των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και μέχρι πέντε ετών»

 

Ν.Δ. 142/1974 Φ.Ε.Κ.318 τεύχος Α΄ «Περί λογισμού εις το διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του διανυθέντος εις ενιαίας υπηρεσίας υπό οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού»

 

Ν. 413/1976 Φ.Ε.Κ. 212 τεύχος Α΄ «Περί υπαγωγής των Αξιωματικών, Πυρονόμων και κατωτέρων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος εις τας περί στρατιωτικών συντάξεων διατάξεις»

 

Ν. 1204/1981 Φ.Ε.Κ. 249 τεύχος Α΄ «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 414/1974 περί λογισμού εις το διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του διανυθέντος εις Μονάδας εκστρατείας υπό των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και μέχρι πέντε ετών»   

 

Ν. 1405/1983 Φ.Ε.Κ. 180 τεύχος Α΄ «Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1 – 3, 4, 5 και 8 – 14

 

Ν. 1902/1990 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων» Άρθρα 1, 4 – 6, 9, 14 – 16, και 18

 

Ν. 2084/1992 Φ.Ε.Κ. 165 τεύχος Α΄ «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1, 2, 7 – 20, 32 –  44 και 52 – 58

 

Ν. 2227/1994 Φ.Ε.Κ. 129 τεύχος Α΄ «Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1, 3 – 6

 

Ν. 2320/1995 Φ.Ε.Κ. 133 τεύχος Α΄ «Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995, ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης» Άρθρα 1 – 5

 

Ν. 2512/1997 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» Άρθρα 3 – 5

 

Ν. 2592/1998 Φ.Ε.Κ. 57 τεύχος Α΄ «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1 – 8 και 26 – 28

 

Ν. 2768/1999 Φ.Ε.Κ. 273 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) και άλλες διατάξεις» Άρθρα 2 και 3

 

Ν. 3029/2002 Φ.Ε.Κ. 160 τεύχος Α΄ «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» Άρθρο 1

 

Ν. 3075/2002 Φ.Ε.Κ. 297 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρα 2 – 6 και 10

 

Ν. 3232/2004 Φ.Ε.Κ. 48 τεύχος Α΄ «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1, 2, 4, 5 και 31

 

Ν. 3234/2004 Φ.Ε.Κ. 52 τεύχος Α΄ «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1 – 3

 

Ν. 3245/2004 Φ.Ε.Κ. 110 τεύχος Α΄ «Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1

 

Ν. 3408/2005 Φ.Ε.Κ. 272 τεύχος Α΄ «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρα 2 – 5 και 7 – 9

Έγγραφο Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπ. αριθμ. Φ. 10043/8543/381/17-2-2006 «Ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν την ιδιότητα του μηχανικού ή γιατρού»

 

Έγγραφο Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 10141 Φ. 109.1/14-3-2006 «Θέματα ασφάλισης Μηχανικών Αξ/κων του Πυροσ/κού Σώματος»

 

Έγγραφο Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπ. αριθμ. Φ. 1/4/οικ.10061/2033/16-6-2006 «Εισφορά υπέρ Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.)»

 

Έγγραφο Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 20480 Φ. 505.1/2-10-2006 «Αλλαγή ασφαλιστικού καθεστώτος Πυροσβεστικών υπαλλήλων»

  

Ν. 3513/2006 Φ.Ε.Κ. 265 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρα 3 και 4

 

Π.Δ.168/2007 Φ.Ε.Κ.209 τεύχος Α΄ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολεμικών συντάξεων»

Π.Δ. 169/2007 Φ.Ε.Κ. 210 τεύχος Α΄ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» Άρθρα 25, 26, 31, 32, 34, 35 – 70, 73, 79 – 81, 85, 97 και 102

 

Ν. 3620/2007 Φ.Ε.Κ. 276 τεύχος Α΄ «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1, 4 και 5

 

 1. 3847/2010 Φ.Ε.Κ. 67 τεύχος Α΄ «Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου» Άρθρο Μόνο

 

 1. 3863/2010 Φ.Ε.Κ. 115 τεύχος Α΄ «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» Άρθρα 1 – 6, 10 παρ. 18, 11 – 16, 27, 34, 35, 37 – 40, 44 – 52, και 67

 

 1. 3865/2010 Φ.Ε.Κ. 120 τεύχος Α΄ «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» Άρθρα 1 – 12, 16, 17, 20, και 22

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπ. αριθμ. Φ 80000/οικ. 22458/1664/2-9-2010 «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010»

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπ. αριθμ. Α.Π. :Φ. 1500/οικ.20074/372/20-9-2010 «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης»

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών υπ. αριθμ. 27135/0092/16-2-2011 «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 3865/2010, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος»

Ν. 3986/2011 Φ.Ε.Κ. 152 τεύχος Α΄ «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» Κεφάλαιο ΣΤ΄  Άρθρο 44, παρ. 5 – 13

 

Ν. 3996/2011 Φ.Ε.Κ.170 τεύχος Α΄ «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» Άρθρα 37 – 40, 42 και 82

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπ. αριθμ.Φ.80000/οικ.9240/597/11-08-2011 «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) “Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις” που αναφέρονται στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης»

 

Ν. 4002/2011 Φ.Ε.Κ. 180 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» Άρθρα 1 – 3

 

 1. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226 τεύχος Α΄ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» Άρθρα 1 και 2

 

 1. 4051/2012 Φ.Ε.Κ. 40 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» Άρθρο 1 παρ. 1

 

Ν. 4052/2012 Φ.Ε.Κ. 41 τεύχος Α΄ «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» Άρθρο 138

 

Ν. 4058/2012 Φ.Ε.Κ. 63 τεύχος Α΄ «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» Άρθρο 15 παρ. 1 και 2

 

Έγγραφο Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 66191 Φ.501.1/7-11-2012 «Διαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας έως πέντε ετών στο διπλάσιο»

 

 1. 4093/2012 Φ.Ε.Κ. 222 τεύχος Α΄ «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» Παράγραφος Β Υποπαράγραφοι Β2 περιπτώσεις η και θ, Β3, Β4, Β5, Β7 και Β8 Παράγραφος Γ υποπαράγραφος Γ1 περίπτωση 1 Παράγραφος ΙΑ Υποπαράγραφοι ΙΑ4, ΙΑ5 και ΙΑ6 περιπτώσεις 1, 2, και 3

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπ. αριθμ. Φ.80000/17402/567/20-11-2012 «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2β του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 σχετικά με την ασφάλιση στο Ε.Τ.Α.Α. των ένστολων υγειονομικών και μηχανικών, ασφαλισμένων από 1/1/1993 και εφεξής και καταταγέντων μέχρι 31/12/2010»  

 

Ν. 4111/2013 Φ.Ε.Κ. 18 τεύχος Α΄ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις» Κεφάλαιο Α΄  Άρθρο 1 παρ. 2, 3 και 4

 

Ν. 4151/2013 Φ.Ε.Κ. 103 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» Κεφάλαιο Α΄  Άρθρα 1 – 4

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ στα ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)

 

Ν. 3655/2008 Φ.Ε.Κ. 58 τεύχος Α΄ «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» Κεφάλαιο Θ΄  Άρθρα 94 -103

 

Ν. 4142/2013 Φ.Ε.Κ. 83 τεύχος Α΄ «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΛΙ.Π.Π.Δ.Ε)» Άρθρο 4

 

Ν. 4239/2014 Φ.Ε.Κ. 43 τεύχος Α΄ «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις» Άρθρο 9 παρ. 1

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.)

 

Βασιλικό Διάταγμα 483/1966 Φ.Ε.Κ. 120 τεύχος Α΄ «Περί συστάσεως Tαμείου Αρωγής υπαλλήλων Πυροσ/κού Σώματος»

 

Π.Δ. 816/1978 Φ.Ε.Κ. 187 τεύχος Α΄ «Περί συμπληρώσεως του άρθρου 12 του Β.Δ/τος 483/11-6-66 Περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 206/1985 Φ.Ε.Κ. 76 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση των παρ. 1 και 7 του άρθρου 12 του Β.Δ/τος 483/11-6-66 Περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 278/1989 Φ.Ε.Κ. 131 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ/τος 483/11-6-66 Περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 109/1991 Φ.Ε.Κ. 45 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ/τος 483/11-6-66 Περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 109/1993 Φ.Ε.Κ. 50 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 114/1995 Φ.Ε.Κ. 72 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση της παρ. α του άρθρου 16 του από 483/11-6-1966 Β.Δ/τος  Περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

Π.Δ. 145/2001 Φ.Ε.Κ. 123 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ/τος 483/11-6-66 Περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν μέχρι σήμερα»

 

Έγγραφο Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 55564 Φ.517.8/7-11-2005 «Υποβολή στοιχείων για υποψήφιους συνταξιούχους του Τ.Α.Υ.Π.Σ»

 

Εγκύκλιος Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. υπ. αριθμ. 72834/Π-103/11-6-2012 «Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Καθιέρωση νέων όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αυτών – Έγκριση και διαδικασία εκταμίευσης ποσών»

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Τ.Π.Υ.Π.Σ.)

 

Ν.Δ. 2492/1953 Φ.Ε.Κ. 201 τεύχος Α΄ «Περί συστάσεως Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 828/1977 Φ.Ε.Κ. 267 τεύχος Α΄ «Περί τροποποιήσεως της διατάξεως του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 2492 της 3-8-53 Περί συστάσεως Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 70/1992 Φ.Ε.Κ. 35 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Υ.Α. Φ. 220/1291/17-6-1993 Φ.Ε.Κ. 458 τεύχος Β΄ «Αύξηση εφάπαξ βοηθήματος του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Υ.Α. Φ. 220/1196/11-7-1995 Φ.Ε.Κ. 730 τεύχος Β΄ «Αύξηση του παρεχομένου εφάπαξ βοηθήματος από το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Υ.Α. Φ. 220/1086/30-7-1996 Φ.Ε.Κ. 690 τεύχος Β΄ «Αύξηση του παρεχομένου εφάπαξ βοηθήματος από το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 53/1999 Φ.Ε.Κ. 53 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Υ.Α. 30854/3809/31-12-2012 Φ.Ε.Κ. 3498 τεύχος Β΄ «Ανασχεδιασμός Τεχνικής Βάσης Εφάπαξ Παροχών»

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

 

Π.Δ. 350/1979 Φ.Ε.Κ. 109 τεύχος Α΄ «Περί καθορισμού του τρόπου υπολογισμού και του ύψους του παρεχόμενου μερίσματος εις τους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)»

 

Π.Δ. 422/1981 Φ.Ε.Κ.114 τεύχος Α΄«Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων»

 

Κ.Υ.Α. 143027/565/18-12-1984 Φ.Ε.Κ. 885 τεύχος Β΄ «Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων»

 

Ν. 2592/1998 Φ.Ε.Κ. 57 τεύχος Α΄ «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 31

 

Π.Δ. 162/2002 Φ.Ε.Κ. 149 τεύχος Α΄ «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων»

 

Έγγραφο Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 26178 Φ. 505.1/15-6-2005 «Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.»

 

Ν. 3620/2007 Φ.Ε.Κ. 276 τεύχος Α΄ «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 & άλλες διατάξεις» Άρθρο 6 παρ. 4

 

Π.Δ.  94/2011 Φ.Ε.Κ. 225 τεύχος Α΄ «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)»

 

 1. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226 τεύχος Α΄ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» Άρθρα 2 παρ. 4 και  3

 

Ν. 4052/2012 Φ.Ε.Κ. 41 τεύχος Α΄ «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» Άρθρο 138 παρ. Γ 3 και 4

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Π.Δ.Υ.)

 

Βασιλικό Διάταγμα 3/13-7-1936 Φ.Ε.Κ. 285 τεύχος Α΄ «Περί Οργανισμού του Τ.Π.Δ.Υ.»

 

Π.Δ. 670/1976 Φ.Ε.Κ. 242 τεύχος Α΄ «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Οργανισμού, του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

 

Π.Δ. 666/1978 Φ.Ε.Κ. 148 τεύχος Α΄ «Περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Οργανισμού, του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

 

Π.Δ. 159/1980 Φ.Ε.Κ. 43 τεύχος Α΄ «Περί τροποποιήσεως του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Β.Δ/τος της 3/13-7-1936 Περί Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

  

Π.Δ. 140/1981 Φ.Ε.Κ. 43 τεύχος Α΄ «Περί τροποποιήσεως του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Β.Δ/τος της 3/13-7-1936 Περί Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

 

Π.Δ. 1174/1981 Φ.Ε.Κ. 288 τεύχος Α΄ «Περί προσθήκης διατάξεως εις το τέλος του πέμπτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

 

Π.Δ. 596/1982 Φ.Ε.Κ. 111 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του εδαφίου β΄ της παρ. 1 άρθρο 10 του Β.Δ/τος της 3/13-7-1936 Περί Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

 

Π.Δ. 169/1983 Φ.Ε.Κ. 67 τεύχος Α΄ «Αντικατάσταση του πέμπτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του καταστατικού  του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

 

Π.Δ. 243/1984 Φ.Ε.Κ. 96 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Β.Δ/τος της 3/13-7-1936 Περί Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα»

 

Π.Δ. 145/1989 Φ.Ε.Κ. 70 τεύχος Α΄ «Οργανισμός Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

 

Π.Δ. 121/1990 Φ.Ε.Κ. 49 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Β.Δ/τος της 3/13-7-1936 Περί Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο μόνο του Π.Δ/τος  243/1984»

 

Π.Δ. 241/1991 Φ.Ε.Κ. 92 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

 

Π.Δ. 187/1992 Φ.Ε.Κ. 85 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

 

Π.Δ. 317/1996 Φ.Ε.Κ. 216 τεύχος Α΄ «Αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9 του Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

 

Ν. 2512/1997 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 9

 

Π.Δ. 87/1998 Φ.Ε.Κ. 82 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του Π.Δ. 145/1989 Οργανισμός Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων»

 

Ν. 3232/2004 Φ.Ε.Κ. 48 τεύχος Α΄ «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 21

 

Ν. 3513/2006 Φ.Ε.Κ. 265 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 5

 

Ν. 3655/2008 Φ.Ε.Κ. 58 τεύχος Α΄ «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» Κεφάλαιο ΙΑ΄  Άρθρα 116, 118 – 121 και 123

 

Ν. 3996/2011 Φ.Ε.Κ.170 τεύχος Α΄ «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 47

 

 1. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226 τεύχος Α΄ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» Άρθρο 2 παρ. 6

 

 1. 4093/2012 Φ.Ε.Κ. 222 τεύχος Α΄ «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» Παράγραφος ΙΑ Υποπαράγραφος ΙΑ5 περιπτώσεις 2, 3, 6 και 7

 

Υ.Α. 30854/3809/31-12-2012 Φ.Ε.Κ. 3498 τεύχος Β΄ «Ανασχεδιασμός Τεχνικής Βάσης Εφάπαξ Παροχών»

Ν. 4111/2013 Φ.Ε.Κ. 18 τεύχος Α΄ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις» Κεφάλαιο Ζ΄  Άρθρο 34 παρ. 5

 

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α    Θ Ε Μ Α Τ Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 

Ν. 1339/1983 Φ.Ε.Κ. 35 τεύχος Α΄ «Αποκατάσταση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους & ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού  των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια»

 

Ν. 1590/1986 Φ.Ε.Κ. 49 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 2

 

Ν. 2452/1996 Φ.Ε.Κ. 283 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 5 παρ. 3

Ν. 2622/1998 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης – Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 9  

 

Ν. 2713/1999 Φ.Ε.Κ. 89 τεύχος Α΄ «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 11

 

Ν. 2800/2000 Φ.Ε.Κ. 41 τεύχος  Α΄ «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας  Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1 – 7, 25  – 28 και 31

 

Ν. 3103/2003 Φ.Ε.Κ. 23 τεύχος Α΄ «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» Άρθρα 4, 7, 8 και 10 – 12

 

Ν. 3206/2003 Φ.Ε.Κ. 298 τεύχος Α΄ «Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 4

 

Ν. 3268/2004 Φ.Ε.Κ. 184 τεύχος Α΄ «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητας τους»

 

Ν. 3387/2005 Φ.Ε.Κ. 224 τεύχος Α΄ «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις» Άρθρο 12

 

Ν. 3573/2007 Φ.Ε.Κ. 126 τεύχος Α΄ «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητας τους»

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Π.Δ. 151/2004 Φ.Ε.Κ. 107 τεύχος Α΄ «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»

 

Π.Δ. 205/2007 Φ.Ε.Κ. 231 τεύχος Α΄ «Συγχώνευση Υπουργείων» Άρθρο 1

 

Π.Δ. 215/2007 Φ.Ε.Κ.241 τεύχος Α΄ «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» Άρθρο 1

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

Π.Δ. 184/2009 Φ.Ε.Κ. 213 τεύχος Α΄ «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»

 

Ν. 3812/2009 Φ.Ε.Κ. 234 τεύχος Α΄ «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» Άρθρο 2 παρ. 2 και άρθρο 3 εδάφιο η

 

Ν. 3938/2011 Φ.Ε.Κ. 61 τεύχος Α΄ «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1 – 4, 13, 14 και 15

 

Π.Δ. 78/2011 Φ.Ε.Κ. 187 τεύχος Α΄ «Οργάνωση − αρμοδιότητες Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας»

 

Π.Δ. 79/2011 Φ.Ε.Κ. 196 τεύχος Α΄ «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»

 

 1. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226 τεύχος Α΄ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» Άρθρο 33

 

 1. 4051/2012 Φ.Ε.Κ. 40 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» Άρθρο 2

 

Ν. 4058/2012 Φ.Ε.Κ. 63 τεύχος Α΄ «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» Άρθρο 17 παρ. 1, 18 παρ. 5 και 6, 19 και 25 παρ. 1 και 2

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

Π.Δ. 85/2012 Φ.Ε.Κ. 141 τεύχος Α΄ «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» Άρθρο 2 παρ. 2

 

Π.Δ. 101/2012 Φ.Ε.Κ. 167 τεύχος Α΄ «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007.

 

ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

 

Ν. 2018/1992 Φ.Ε.Κ. 33 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 16

 

Ν. 3103/2003 Φ.Ε.Κ.23 τεύχος Α΄«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία & άλλες διατάξεις» Άρθρο 14 παρ. 3

 

Π.Δ. 15/2007 Φ.Ε.Κ. 11 τεύχος Α΄ «Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το πυροσβεστικό προσωπικό και στις οικογένειες αυτών»

 

Ν. 3200/2003 Φ.Ε.Κ. 281 τεύχος Α΄ «Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Ε΄ Άρθρο 24 παρ. 7  

 

Έγγραφο Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64β/449/οικ. 9539/8-4-2009 «Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ αριθμ. 20201 οικ. Φ. 109.1/22-4-2009 «Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων»

 

Έγγραφο Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/485/οικ.16736/29-6-2009 «Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ αριθμ. 36337 οικ. Φ.109.1/23-7-2009 «Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων»

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Ν. 683/1977 Φ.Ε.Κ. 247 τεύχος Α΄ «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων οργανικών Νόμων Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως» Άρθρο 19

 

Π.Δ. 371/1987 Φ.Ε.Κ. 166  τεύχος Α΄ «Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρο 2 παρ. 5 και άρθρο 4 παρ. 3 και 4  

 

Π.Δ. 359/1992 Φ.Ε.Κ. 179 τεύχος  Α΄ «Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα μουσικής μπάντας και άλλες διατάξεις»   

 

Π.Δ. 251/1997 Φ.Ε.Κ. 181 τεύχος Α΄ «Σύσταση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Χρηματικού του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 16/1998 Φ.Ε.Κ. 27 τεύχος Α΄ «Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις»

 

Ν. 2612/1998 Φ.Ε.Κ.112 τεύχος Α΄ «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»

 

Κ.Υ.Α. 12030 Φ.109.1/19-5-1999 Φ.Ε.Κ. 713 τεύχος Β΄ «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών»

 

Π.Δ. 168/2003 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 3

 

Π.Δ. 259/2004 Φ.Ε.Κ. 254 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού» Άρθρα 1 παρ. 2 και 2

 

Π.Δ. 39/2006 Φ.Ε.Κ. 42 τεύχος Α΄ «Κατάργηση μιας θέσης Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύσταση οργανικών θέσεων Ανωτάτων Αξιωματικών, αναδιάρθρωση του Αρχηγείου και άλλες ρυθμίσεις»

 

Υ.Α. 31135 οικ. Φ. 109.1/25-7-2006 Φ.Ε.Κ. 975 τεύχος Β΄ «Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 42561 οικ. Φ. 100.2/29-9-2006 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Αρχηγείου Πυροσ/κού Σώματος»

 

Π.Δ. 230/2006 Φ.Ε.Κ. 233 τεύχος Α΄ «Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών για τη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»

 

Ν. 3511/2006 Φ.Ε.Κ. 258 τεύχος Α΄ «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις»

 

Υ.Α. 1227 οικ. Φ. 109.1/7-3-2007 Φ.Ε.Κ. 302 τεύχος Β΄ «Συμπλήρωση της υπ αριθμ 31135 οικ. Φ. 109.1/25-7-2006 (Β΄ 975) απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 194/2008 Φ.Ε.Κ.254 τεύχος Α΄ «Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων»

 

Π.Δ. 196/2008 Φ.Ε.Κ. 254 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 305/1992 (Φ.Ε.Κ. 152/Α΄/9.9.1992) Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρο 14 παρ. 4

 

Υ.Α. 9632 οικ. Φ.109.1/19-8-2009 Φ.Ε.Κ.1710 τεύχος Β΄ «Σύσταση Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 121/2010 Φ.Ε.Κ. 198 τεύχος Α΄ «Σύσταση και κατάργηση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων» Άρθρο 1 παρ.1

 

Ν. 4029/2011 Φ.Ε.Κ. 245 τεύχος Α΄ «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Δ΄  Άρθρο 43 παρ. 1

 

Ν. 4033/2011 Φ.Ε.Κ. 264 τεύχος Α΄ «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου − Ενσωμάτωση ρυθμίσεων, μέτρα εφαρμογής και άλλες διατάξεις» Άρθρο 28 παρ. 6

 

Ν. 4058/2012 Φ.Ε.Κ. 63 τεύχος Α΄ «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» Άρθρο 17

 

Υ.Α. EM/1−B/88/1-9-2012 Φ.Ε.Κ. 2419 τεύχος Β΄ «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα του Πυροσβεστικού  Σώματος από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Σ. (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.)

 

Απόφαση Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 34542 Φ. 109.1/19-1-1996 Φ.Ε.Κ. 37 τεύχος Β΄ «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Απόφαση Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 20367 οικ. Φ.109.1/3-5-2007 Φ.Ε.Κ.695 τεύχος Β΄ «Συμπλήρωση του Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Σ.Π.Ε.Κ.)

 

Υ.Α. 3172 Φ.109.1/31-1-2001 «Συγκρότηση Συντονιστικών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων (Σ.Π.Ε.Κ.)»

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Π.Σ. (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.)

 

Ν. 2800/2000 Φ.Ε.Κ. 41 τεύχος Α΄ «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας  Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 25

 

Π.Δ. 103/2001 Φ.Ε.Κ. 96 τεύχος Α΄ «Προσόντα προσωπικού Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος»

Ν. 3103/2003 Φ.Ε.Κ. 23 τεύχος Α΄ «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» Άρθρο 4

 

Π.Δ. 177/2004 Φ.Ε.Κ. 152 τεύχος Α΄ «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυρ/κού Σώματος»

 

Π.Δ. 259/2004 Φ.Ε.Κ. 254 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού» Άρθρο 4

 

Κ.Υ.Α. 27547/6-8-2008 οικ. Φ. 101.3 Φ.Ε.Κ. 1578 τεύχος Β΄ «Ίδρυση Κλιμακίου της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Κ.Υ.Α. 2/46494/0022/28-8-2008 Φ.Ε.Κ.1732 τεύχος Β΄ «Προϋποθέσεις και ύψος χορηγούμενου πτητικού επιδόματος στο ιπτάμενο Πυροσβεστικό προσωπικό της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Ν. 4058/2012 Φ.Ε.Κ. 63 τεύχος Α΄ «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» Άρθρο 26

 

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Μ.Α.Κ.)

 

Ν. 1024/1980 Φ.Ε.Κ. 47 τεύχος Α΄«Περί συστάσεως Υπηρεσιών Εκπαιδεύσεως & Χρησιμοποιήσεως αστυνομικών κυνών»

 

Π.Δ. 96/1987 Φ.Ε.Κ. 58 τεύχος Α΄ «Ίδρυση Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών»

 

Π.Δ. 500/1989 Φ.Ε.Κ. 214 τεύχος Α΄ «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς-χειριστές και τους εκπαιδευτές τους»

 

Ν. 2018/1992 Φ.Ε.Κ. 33 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 2

 

Π.Δ. 329/1993 Φ.Ε.Κ. 140 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα» Άρθρο 3

 

Π.Δ. 347/1994 Φ.Ε.Κ. 183 τεύχος Α΄ «Ίδρυση Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

 

Π.Δ. 154/1999 Φ.Ε.Κ. 151 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του κλάδου Τεχνικών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 3

 

Π.Δ. 266/2000 Φ.Ε.Κ. 217 τεύχος Α΄ «Ίδρυση έξι (6) Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1 και 3

 

Ν. 3103/2003 Φ.Ε.Κ. 23 τεύχος Α΄ «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία & άλλες διατάξεις» Άρθρο 10 παρ. 2

 

Π.Δ. 168/2003 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 4 παρ. 8

 

Ν. 3511/2006 Φ.Ε.Κ. 258 τεύχος Α΄ «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» Άρθρο 23 παρ. 3

 

Υ.Α. 9670 οικ. Φ.109.1/30-5-2007 Φ.Ε.Κ. 842 τεύχος Β΄ «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)»

 

Ν. 3620/2007 Φ.Ε.Κ. 276 τεύχος Α΄ «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 8 παρ. 2

Ν. 3731/2008 Φ.Ε.Κ. 263 τεύχος Α΄ «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» Άρθρο 44 παρ. 2

ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 237 Φ. 702.15/8-1-2001 «Οργάνωση Πεζοπόρων Τμημάτων για το έτος 2001»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 11938 Φ. 702.15/8-5-2001 «Οργάνωση Πεζοπόρων Τμημάτων για το έτος 2001»

 

Δ/γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 16647 Φ. 702.15/5-4-2002«Οργάνωση Πεζοπόρων Τμημάτων»  

 

Δ/γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 15837 Φ. 702.15/4-4-2003 «Οργάνωση Πεζοπόρων Τμημάτων και Συντονιστικών Περιφερειακών Κέντρων έτους 2003»    

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 17324 Φ. 702.15/10-4-2006 «Οργάνωση Πεζοπόρων Τμημάτων και Συντονιστικών Περιφερειακών Κέντρων έτους 2006»

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 

Ν. 4029/2011 Φ.Ε.Κ. 245 τεύχος Α΄ «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»  Κεφάλαιο Β΄  Άρθρα 15 – 32, 45 και 46

 

Υ.Α. 41006 οικ. Φ.101.4/25-7-2012 Φ.Ε.Κ. 2277 τεύχος Β΄ «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών»

 

Ν. 4172/2013 Φ.Ε.Κ. 167 τεύχος Α΄ «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Η΄ Άρθρο 110 παρ. 8

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ (Δ.Α.Ε.Ε.)

 

Π.Δ. 3/2000 Φ.Ε.Κ. 6 τεύχος Α΄ «Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα Υπηρεσίας με τον τίτλο Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)»

 

Π.Δ. 239/2000 Φ.Ε.Κ. 201 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 3

 

 

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ

 

Άρθρα 264, 265, 266 και 267 του Ποινικού Κώδικα (Π.Δ. 283/1985 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 

Άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Π.Δ. 258/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 67 αριθμ. πρωτ. 35351 Φ.706.1/24-9-1991«Ανακριτικά καθήκοντα Βαθμοφόρων Πυρ/κού Σώματος»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 43518 Φ. 109.1/10-1-1994 «Ενέργειες των πυροσβεστικών οργάνων κατά την υποβολή μηνύσεων και την άσκηση ανακριτικών καθηκόντων»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 17808 Φ. 109.1/18-5-1994 «Μυστικότητα της προανάκρισης-παρουσίαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των συλλαμβανομένων και φερομένων ως δραστών εγκλημάτων»

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 67Α αριθ. πρωτ. 37441 Φ.706.1/1-11-1995 «Συμπλήρωση της 35351 Φ.706.1/24-9-1991 διαταγής Αρχηγού Π.Σ. Ανακριτικά καθήκοντα βαθμοφόρων Πυροσβεστικού Σώματος (Εγκύκλιος 67)»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 15303 Φ. 109.1/12-5-1998 «Προανάκριση για τα εγκλήματα εμπρησμού σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις και για τα αδικήματα του άρθρου 69 του Ν. 998/1979 από βαθμοφόρους του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 67Β  αριθ. πρωτ. 20913 Φ. 706.1/25-5-1999 «Συμπλήρωση της 35351 Φ.706.1/24-9-1991 διαταγής Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος (Εγκυκλ.67) Ανακριτικά καθήκοντα βαθμοφόρων Πυροσβεστικού Σώματος»  

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 12 αριθ. πρωτ. 49165 Φ. 109.1/4-11-1999 «Γενικό Αρχείο Εμπρηστών »

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 67Γ αριθ. πρωτ. 242 Φ. 109.1/4-1-2000 «Συμπλήρωση της 35351 Φ.706.1/24-9-1991 διαταγής Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος (Εγκυκλ.67) Ανακριτικά καθήκοντα βαθμοφόρων Πυροσβεστικού Σώματος»  

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 67Δ αριθ. πρωτ. 6035 Φ. 706.1/23-11-2000 «Τροποποίηση της 35351 Φ. 706.1/24-9-1991 Δ\γης Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Ανακριτικά καθήκοντα βαθμοφόρων Πυροσβεστικού Σώματος (Εγκύκλιος 67)»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 69227 Φ. 109.1/29-12-2000 «Διενέργεια ελέγχων σε υπηρεσίες του Σώματος που ασχολούνται με το ανακριτικό έργο στα εγκλήματα εμπρησμού»

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 67Ε αριθ. πρωτ. 19052 Φ. 109.1/2-4-2001 «Συμπλήρωση της 35351 Φ.706.1/24-9-1991 Δ\γης Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος (Εγκύκλιος 67)»   

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 12626/4-3-2002 «Ανακριτικά καθήκοντα στα εγκλήματα εμπρησμού»

 

Ν. 3346/2005 Φ.Ε.Κ. 140 τεύχος Α΄ «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 34793 οικ. Φ. 109.1/19-7-2005 «Κοινοποίηση του Ν. 3346/2005 Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις»

 

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

 

Ν. 976/1979 Φ.Ε.Κ. 236 τεύχος Α΄ «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου»

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 41 αριθ. πρωτ.  39025 Φ.601.9/2-11-1978 «Δημοσίευση του Ν. 976/1979 Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου»

 

Π.Δ. 349/1990 Φ.Ε.Κ. 139 τεύχος Α΄ «Χορήγηση και επέκταση αδειών ικανότητας οδηγού και χειριστή υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους»

 

Απόφαση Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 5879 Φ. 602.5/14-2-1991 «Καθορισμός του τύπου της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδηγού και χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων»

 

Π.Δ. 297/1992 Φ.Ε.Κ. 149 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 349/1990 Χορήγηση και επέκταση αδειών ικανότητας οδηγού και χειριστή υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους και άλλες διατάξεις»

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 40 αριθ. πρωτ. 28030 οικ. Φ. 401.29/20-6-2006 «Άδειες οδήγησης και χειρισμού υπηρεσιακών οχημάτων»

 

Π.Δ. 91/2008 Φ.Ε.Κ.149 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης αδειών ικανότητας οδηγού στο πυροσβεστικό προσωπικό» Άρθρο 1

 

Ν. 3731/2008 Φ.Ε.Κ. 263 τεύχος Α΄ «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» Άρθρο 34

 

Απόφαση Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 9190 οικ. Φ. 550.1 /1-3-2010 «Χρήση και κυκλοφορία βοηθητικών οχημάτων του Π.Σ.»

 

Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΑΔΠ /3305/5-3-2010 Φ.Ε.Κ. 226 τεύχος Β΄ «Απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα τα οποία προκύπτουν από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου»

 

Δ\γη Α.Π.Σ. υπ. αριθμ. 13955 οικ. Φ. 216.14 /22-3-2010 «Τροχαία ατυχήματα πυροσβεστικών οχημάτων»

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αριθ. πρωτ. : οικ. 226/7007/30-3-2010 «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων»

 

ΠΛΟΗΓΟΙ

 

Π.Δ. 458/1979 Φ.Ε.Κ. 137 τεύχος Α΄ «Περί προαγωγικών εξετάσεων δια τον βαθμόν του Ανθυποπυραγού Ειδικών Υπηρεσιών»

 

Π.Δ. 370/1987 Φ.Ε.Κ. 166 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρο 1

 

Π.Δ. 329/1993 Φ.Ε.Κ. 140 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα» Άρθρο 4 παρ. 1

 

Π.Δ. 109/1994 Φ.Ε.Κ. 82 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Πλοηγών-Κυβερνητών Πυροσβεστικών πλοιαρίων και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1 και 2

 

Π.Δ. 169/1994 Φ.Ε.Κ. 106 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών-μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων»

 

Π.Δ. 15/2000 Φ.Ε.Κ. 12 τεύχος Α΄ «Έννοια, όργανα και διαδικασία διερεύνησης ατυχημάτων που προκαλούνται από πλωτά μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος»  

 

Π.Δ. 177/2003 Φ.Ε.Κ. 143 τεύχος Α΄ «Σύσταση στο Πυρ/κό Σώμα θέσεων Αξιωματικών Πλοηγών και άλλες διατάξεις»

 

Π.Δ. 17/2006 Φ.Ε.Κ. 12 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 170/1996, 168/2003, 109/1994» Άρθρο 4

 

Π.Δ. 236/2007 Φ.Ε.Κ. 275 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του π.δ. 19/2006 Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις και του π.δ. 17/2006 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 170/1996, 168/2003,109/1994» Άρθρο 4

 

Υ.Α. 1227 οικ. Φ. 109.1/7-3-2007 Φ.Ε.Κ. 302 τεύχος Β΄ «Συμπλήρωση της υπ αριθμ 31135 οικ. Φ. 109.1/25-7-2006 (Β΄ 975) απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Υ.Α. 5804 οικ. Φ. 109.1/17-2-2009 Φ.Ε.Κ. 281 τεύχος Β΄ «Κανονισμός λειτουργίας Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών»

 

Απόφαση Α.Π.Σ. υπ αριθμ. 14940 οικ. Φ. 109.1/2-4-2009 «Καθήκοντα Αξιωματικών Πλοηγών Κυβερνητών και Μηχανικών Πυροσβεστικών Πλοιαρίων»   

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

 

Π.Δ. 458/1979 Φ.Ε.Κ. 137 τεύχος Α΄ «Περί προαγωγικών εξετάσεων δια τον βαθμόν του Ανθυποπυραγού Ειδικών Υπηρεσιών»

 

Π.Δ. 154/1999 Φ.Ε.Κ. 151 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του κλάδου Τεχνικών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 2

 

Π.Δ. 155/2000 Φ.Ε.Κ. 133 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και άλλες ρυθμίσεις» Άρθρο 2

 

Π.Δ. 145/2002 Φ.Ε.Κ. 119 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Π.Σ. και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.

 

Π.Δ. 93/2000 Φ.Ε.Κ. 74 τεύχος Α΄ «Σύσταση Κλάδου Πληροφορικής στο Πυροσβεστικό Σώμα»

Π.Δ. 132/2007 Φ.Ε.Κ. 170 τεύχος Α΄ «Κάλυψη κενών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» Άρθρα 1 – 3

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Υ.Α. 71821 οικ. Φ.900.2/12-3-2008 Φ.Ε.Κ. 408 τεύχος Β΄ «Ρυθμίσεις για την άσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα»

 

Υ.Α. 29432 οικ. Φ.900.2/15-7-2009 Φ.Ε.Κ. 1403 τεύχος Β΄ «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 71821 οικ. Φ. 900.2/12-3-2008 (Β΄408) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών»

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

 

Π.Δ. 174/1983 Φ.Ε.Κ. 68 τεύχος Α΄ «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής»

 

Π.Δ. 134/1984 Φ.Ε.Κ. 44 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του Π.Δ/τος 174/1983 Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής»

 

Π.Δ. 444/1984 Φ.Ε.Κ. 156 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του Π.Δ/τος 174/1983 Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής»

 

Π.Δ. 412/1987 Φ.Ε.Κ. 183 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του Π.Δ/τος 174/1983 Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 444/1984»

 

Π.Δ. 305/1990 Φ.Ε.Κ. 126 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ/τος 174/1983 Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 412/1987»

 

Π.Δ. 426/1994 Φ.Ε.Κ. 241 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση & συμπλήρωση διατάξεων του Κανονισμού της Πυρ/κής Ακαδημίας»

 

Π.Δ. 239/1997 Φ.Ε.Κ. 177 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις»

 

Π.Δ. 397/1998 Φ.Ε.Κ. 276 τεύχος Α΄ «Τροποποιήσεις αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του κεφαλαίου Α του Π.Δ. 170/1996 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 3 παρ. 3

 

Π.Δ. 145/2002 Φ.Ε.Κ. 119 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Π.Σ. και άλλες διατάξεις» Άρθρο 2 παρ. 2

 

Π.Δ. 168/2003 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 2

 

Π.Δ. 118/2005 Φ.Ε.Κ. 175 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» Άρθρο 2

 

Π.Δ. 65/2007 Φ.Ε.Κ. 75 τεύχος Α΄ «Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας»           

 

ΚΡΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

Ν.Δ. 343/1969 Φ.Ε.Κ. 238 τεύχος Α΄ «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας»

 

Ν. 1339/1983 Φ.Ε.Κ. 35 τεύχος Α΄ «Αποκατάσταση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους & ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού  των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια»

 

Π.Δ. 305/1992 Φ.Ε.Κ. 152 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 308/1992 Φ.Ε.Κ. 155 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων ίδρυσης Υποσταθμού και άλλες διατάξεις»

 

Π.Δ. 359/1992 Φ.Ε.Κ.179 τεύχος  Α΄«Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα μουσικής μπάντας και άλλες διατάξεις » Άρθρα 2 και 3

 

Π.Δ. 329/1993 Φ.Ε.Κ. 140 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα» Άρθρο 1

 

Π.Δ. 109/1994 Φ.Ε.Κ. 82 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Πλοηγών- Κυβερνητών Πυροσβεστικών πλοιαρίων και άλλες διατάξεις» Άρθρα 2 και 4

 

Π.Δ. 169/1994 Φ.Ε.Κ. 106 τεύχος Α΄ « Ρύθμιση θεμάτων Πλοηγών Μηχανικών Πυροσβεστικών Πλοιαρίων»

 

Π.Δ. 203/1995 Φ.Ε.Κ. 109 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων του Πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

 

Π.Δ. 66/1997 Φ.Ε.Κ. 60 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων-προαγωγών και αποστρατείας Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 16/1998  Φ.Ε.Κ. 27 τεύχος Α΄ «Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις»

 

Π.Δ. 45/1998 Φ.Ε.Κ. 44 τεύχος Α΄ «Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 305/1992 Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 76/2000 Φ.Ε.Κ. 64 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 217/2001 Φ.Ε.Κ. 167 τεύχος Α΄ «Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα δυο θέσεων Αντιστράτηγων και άλλες ρυθμίσεις»

 

Π.Δ. 259/2004 Φ.Ε.Κ. 254 τεύχος Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού» Άρθρο 1

 

Ν. 3243/2004 Φ.Ε.Κ. 103 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 3

 

Π.Δ. 242/2007 Φ.Ε.Κ. 285 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση διατάξεων του υπ αριθμ.305/9.9.1992 Προεδρικού Διατάγματος Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα»

 

Π.Δ. 196/2008 Φ.Ε.Κ. 254 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 305/1992 (Φ.Ε.Κ. 152/Α΄/9.9.1992) Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 112/2009 Φ.Ε.Κ. 146 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρο 6

 

Π.Δ. 121/2010 Φ.Ε.Κ. 198 τεύχος Α΄ «Σύσταση και κατάργηση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων» Άρθρο 1 παρ. 2

 

Ν. 4033/2011 Φ.Ε.Κ. 264 τεύχος Α΄ «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου − Ενσωμάτωση ρυθμίσεων, μέτρα εφαρμογής και άλλες διατάξεις» Άρθρο 28 παρ. 3 και 4

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.)

 

 

Π.Δ. 210/1992 Φ.Ε.Κ. 99 τεύχος Α΄ «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος»

(κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων του Π.Δ. 122/1990 Φ.Ε.Κ. 49 τεύχος Α΄, του Π.Δ. 8/1991 Φ.Ε.Κ. 5 τεύχος Α΄, της παρ. 8 του άρθρου 3 του Π.Δ. 90/1991 Φ.Ε.Κ. 42 τεύχος Α΄, του Π.Δ. 101/1991 Φ.Ε.Κ. 44 τεύχος Α΄, του Π.Δ. 130/1991 Φ.Ε.Κ. 53 τεύχος Α΄, του Π.Δ. 254/1991 Φ.Ε.Κ. 95 τεύχος Α΄, του Π.Δ. 426/1991 Φ.Ε.Κ. 155 τεύχος Α΄, των άρθρων 1 – 6 και 8 του Π.Δ. 123/1992 Φ.Ε.Κ. 56 τεύχος Α΄)

 

και επιπλέον :

 

Ν. 6015/1934 Φ.Ε.Κ. 46 τεύχος Α΄ «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 4661 και 5273 περί διοργανώσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει» Άρθρα 10 – 18

 

Ν.Δ. 343/1969 Φ.Ε.Κ. 238 τεύχος Α΄ «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας» Άρθρα 1 – 24

 

Ν.Δ. 935/1971 Φ.Ε.Κ. 149 τεύχος Α΄ «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής και των κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρα 1 – 17

Ν. 1339/1983 Φ.Ε.Κ. 35 τεύχος Α΄ «Αποκατάσταση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού  των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια» Άρθρο 12

 

Π.Δ. 20/1989 Φ.Ε.Κ. 10 τεύχος Α΄ «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Πυροσβεστικών Σταθμών Αεροδρομίων της Πολεμικής Αεροπορίας»

 

Π.Δ. 329/1993 Φ.Ε.Κ. 140 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα» Άρθρο 2 παρ. 1

 

Π.Δ. 158/1994 Φ.Ε.Κ. 102 τεύχος Α΄ «Ίδρυση Υποδιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις πόλεις του Ηρακλείου και των Χανίων Κρήτης»

 

Κ.Υ.Α. 46266 Φ. 303.1/9-1-1995 Φ.Ε.Κ. 2 τεύχος Β΄ «Καθορισμός τύπου δελτίου ταυτότητας του εν ενεργεία πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία έκδοσης, τήρησης και ενημέρωσης του αρχείου ταυτοτήτων»

 

Π.Δ. 266/1995 Φ.Ε.Κ. 147 τεύχος Α΄ «Ίδρυση Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

Π.Δ. 251/1997 Φ.Ε.Κ. 181 τεύχος Α΄ «Σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Χρηματικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρο μόνο

Π.Δ. 45/1998 Φ.Ε.Κ. 44 τεύχος Α΄ «Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 305/1992 Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρο 2 παρ. 3

 

Π.Δ. 130/1998 Φ.Ε.Κ. 104 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Υγειονομικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 284/1998 Φ.Ε.Κ. 203 τεύχος Α΄ «Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

 

Π.Δ. 397/1998 Φ.Ε.Κ. 276 τεύχος Α΄ «Τροποποιήσεις αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του κεφαλαίου Α του Π.Δ. 170/1996 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 3 παρ. 1 και 2

 

Υ.Α. 17961 Φ. 109.1/4-6-1998 όπως τροποποιήθηκε με την 29181 Φ. 109.1/6-7-1999 όμοια (Καθήκοντα Περιφερειάρχη, Διοικητή Π.Υ. Νομού, Διοικητή Π.Υ. και Διοικητή Π.Κ.)  

 

Π.Δ. 68/1999 Φ.Ε.Κ. 86 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιών και προσωπικού του Πυρ/κού Σώματος» Άρθρο 1 παρ. 1

 

Π.Δ. 247/1999 Φ.Ε.Κ. 203 τεύχος Α΄ « Συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος Π.Δ. 210/1992»

 

Π.Δ. 3/2000 Φ.Ε.Κ. 6 τεύχος Α΄ «Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα Υπηρεσίας με τον τίτλο Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)» Άρθρο 1 παρ. 1

 

Π.Δ. 93/2000 Φ.Ε.Κ. 74 τεύχος Α΄ «Σύσταση Κλάδου Πληροφορικής στο Πυροσβεστικό Σώμα»

 

Π.Δ. 155/2000 Φ.Ε.Κ.133 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1

 

Π.Δ. 239/2000 Φ.Ε.Κ. 201 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 Φ.Ε.Κ. 131 τεύχος Α΄ «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τα Π.Δ. 33/1997, 239/1997, 240/1997, 150/1998, 397/1998, 68/1999 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 4

 

Π.Δ. 343/2000 Φ.Ε.Κ. 296 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν τα προσόντα για τον διορισμό των Υγειονομικών Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Π.Δ. 98/2003 Φ.Ε.Κ. 93 τεύχος Α΄ «Αυξομείωση οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις» Άρθρο 2

 

Π.Δ. 167/2003 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών» Άρθρο 8

 

Π.Δ. 168/2003 Φ.Ε.Κ. 138 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 4

 

Π.Δ. 177/2004 Φ.Ε.Κ. 152 τεύχος Α΄ «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυρ/κού Σώματος»

 

Π.Δ. 118/2005 Φ.Ε.Κ. 175 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» Άρθρο 3

 

Π.Δ. 39/2006 Φ.Ε.Κ. 42 τεύχος Α΄ «Κατάργηση μιας θέσης Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύσταση οργανικών θέσεων Ανωτάτων Αξιωματικών, αναδιάρθρωση του Αρχηγείου και άλλες ρυθμίσεις» Άρθρα 1 – 3

 

Ν. 3511/2006 Φ.Ε.Κ. 258 τεύχος Α΄ «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις»

 

Π.Δ. 97/2008 Φ.Ε.Κ. 152 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 210/1992 Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Υ.Α. 5804 οικ. Φ. 109.1/17-2-2009 Φ.Ε.Κ. 281 τεύχος Β΄ «Κανονισμός λειτουργίας Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών»

 

Π.Δ. 38/2009 Φ.Ε.Κ. 55 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρο 1

 

Π.Δ. 77/2011 Φ.Ε.Κ. 186 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 210/1992 Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄ 99)»

 

Ν. 4058/2012 Φ.Ε.Κ. 63 τεύχος Α΄ «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» Άρθρο 24

 

Π.Δ. 25/2013 Φ.Ε.Κ. 55 τεύχος Α΄ «Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄99) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 55/2010 (Α΄ 93)»

 

Π.Δ. 145/2013 Φ.Ε.Κ. 229 τεύχος Α΄ «Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του π.δ. 210/1992 Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄ 99)»

 

Π.Δ. 3/2014 Φ.Ε.Κ. 6 τεύχος Α΄ «Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄ 99) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού»        

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Ν.Δ. 343/1969 Φ.Ε.Κ. 238 τεύχος Α΄ «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας» Άρθρα 25 – 46

 

Ν.Δ. 935/1971 Φ.Ε.Κ. 149 τεύχος Α΄ «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής και των κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος» Άρθρα 18 – 42

 

Ν. 1339/1983 Φ.Ε.Κ. 35 τεύχος Α΄ «Αποκατάσταση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού  των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια» Άρθρο 12  

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 13 αριθ. πρωτ. 38846 Φ. 216.14/15-10-1991 «Διοικητικές εξετάσεις»

 

Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 13Α αριθ. πρωτ. 39551 Φ. 216.14/31-10-1994 «Ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου»

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Π.Σ.

 

Π.Δ. 203/1995 Φ.Ε.Κ. 109 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1

 

Π.Δ. 239/1997 Φ.Ε.Κ. 177 τεύχος Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 3 παρ. 1  και 4

 

Ν. 4029/2011 Φ.Ε.Κ. 245 τεύχος Α΄ «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»  Κεφάλαιο Γ΄  Άρθρα 33 – 37 και 46

 

Ν. 4058/2012 Φ.Ε.Κ. 63 τεύχος Α΄ «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» Άρθρο 17 παρ. 7, 8 και 9

 

 

Ε  Ν  Ω  Τ  Ι  Κ  Η     Α  Γ  Ω  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Η     Κ  Ι  Ν  Η  Σ  Η     Π  Υ  Ρ  Ο  Σ  Β  Ε  Σ  Τ  Ω  Ν

Ε.  Α.  Κ.  Π.

 

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο