Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Πρόταση ΕΑΚΠ για Κανονισμό Μεταθέσεων

Share

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η πρόταση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών για σύνταξη νέου αξιοκρατικού Κανονισμού Μεταθέσεων συνδέεται άρρηκτα με τη θέση της για την ουσιαστική Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνδυασμό με το γενικότερο πλαίσιο αιτημάτων της, όπως έχουν κοινοποιηθεί προς όλους τους συναδέλφους και τους αρμόδιους φορείς. Στην πρότασή μας περιλαμβάνεται ολοκληρωμένο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 12 άρθρων.

Για τη συγκεκριμένη πρόταση, δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή των πολιτικών των αντιλαϊκών κυβερνήσεων. Ωστόσο καταθέτουμε την πρόταση και δηλώνουμε ότι θα διεκδικηθεί στο δρόμο του αγώνα, στα πλαίσια της δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος.

Βασικό κριτήριο για τη δημιουργία της πρότασης είναι ο σεβασμός και η εξυπηρέτηση των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των υπαλλήλων του Π.Σ. και ταυτόχρονα η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, χωρίς φυσικά το ένα να υφίσταται σε βάρος του άλλου.

Επίσης προϋποθέτει την παράλληλη θέσπιση δικλείδων εφαρμογής του, ώστε να σταματήσει η απόπειρα εκμαυλισμού συνειδήσεων μέσω των ρουσφετολογικών πρακτικών, με τις μακρόχρονες αποσπάσεις, τις παράνομες μεταθέσεις και τις επιλεκτικές μετακινήσεις ημετέρων.

Επιπλέον, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις των νομοθετημάτων και των προτεινόμενων Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής μέσω του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν ως απώτερο στόχο την υποτυπώδη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών με συνεχές ξεσπίτωμα με μεταθέσεις και μετακινήσεις των πυροσβεστών, αντί των απαραίτητων προσλήψεων. Οι κυβερνήσεις που δημιούργησαν τα κενά και συρρίκνωσαν το προσωπικό του Π.Σ., δεν προσέλαβαν και δεν προσλαμβάνουν το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό και θέλουν να καλύπτουν τα κενά με συνεχές ξεσπίτωμα των πυροσβεστικών υπαλλήλων. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο, με την ίδρυση των Π.Υ. στα ιδιωτικοποιημένα αεροδρόμια και τους αυτοκινητοδρόμους και τις νέες υποχρεώσεις που ανέλαβε το Π.Σ.. Είμαστε κάθετα αντίθετοι και με τις προτάσεις του προεδρείου της πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πυροσβεστών (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και συνολικά των συνδικαλιστικών παρατάξεων (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ), που προτείνουν ανάλογο Κανονισμό Μεταθέσεων με ξεσπίτωμα των συναδέλφων, όπως σχεδιάζουν δηλαδή και όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις.

Για τους παραπάνω λόγους, απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να εφαρμοστεί ο Κανονισμός Μεταθέσεων που προτείνουμε, είναι οι ακόλουθες:

 • Αύξηση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού για τις δαπάνες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο βαθμό που θα καλύπτονται πλήρως, οι απαιτούμενες ανάγκες λειτουργίας και το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών του.

 • Καμιά κατάργηση υπηρεσιών του Π.Σ. και αναβάθμισή τους με αλλαγή του οργανογράμματος και αύξηση του αριθμού οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της χώρας, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνεχώς διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες κατά περιοχή, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων.

 • Άμεση κάλυψη των σημερινών πραγματικών κενών οργανικών θέσεων σε μόνιμο προσωπικό των Υπηρεσιών του Σώματος, που ξεπερνούν το 35% της οργανικής δύναμης. Προσλήψεις πλέον των 4.000 Δοκίμων Πυροσβεστών και Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων μέσα στην επόμενη διετία, ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες που δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον μετάθεσης, από τους υπηρετούντες υπαλλήλους.

Οι προσλήψεις των υπαλλήλων του Π.Σ. να αφορούν αποκλειστικά την κάλυψη των κατά τόπους κενών οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών σε πόλη ή περιοχή και να προβλέπουν αρχικά υποχρεωτική παραμονή 18 μηνών για εκτέλεση υπηρεσίας, σε μάχιμες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των Διοικήσεων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που θα δηλώνονται από τους υπαλλήλους ένα μήνα πριν την αποφοίτησή τους από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 • Ανάκληση της μείωσης των θέσεων των Πυροσβεστικών Κλιμακίων με προοπτική αναβάθμισης σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς, πρόβλεψη των απαιτούμενων αυτοτελών οργανικών θέσεων πυροσβεστικών υπαλλήλων για το Αρχηγείο Π.Σ. τις Περιφερειακές Διοικήσεις, τις Διοικήσεις Νομών και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα, καθώς και σύσταση οργανικών θέσεων Πυροσβεστών για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών Περιοχών που δεν υφίστανται. Όπως επίσης και ορθό υπολογισμό των πραγματικών οργανικών θέσεων των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 266/2000).

 • Ανάκληση των μεταθέσεων και των μετακινήσεων που ξεσπιτώνουν τους πυροσβέστες. Να επιστρέψουν στα σπίτια τους όλοι οι συνάδελφοι που μετατέθηκαν χωρίς τη θέλησή τους και μέχρι τότε να εξασφαλιστεί η δωρεάν σίτιση και η διαμονή τους σε κατάλληλες κατοικίες, με ευθύνη του κράτους.

 • Για τις νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα οι Π.Υ. Αεροδρομίων), καθώς και για άλλες πυροσβεστικές υπηρεσίες (Σταθμούς ή Κλιμάκια), που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πυροσβεστικούς υπαλλήλους για να υπηρετήσουν σε αυτές, τότε να πραγματοποιούνται αποσπάσεις υπαλλήλων 4μηνης διάρκειας με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις (ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης), καθώς και τη δωρεάν διαμονή σε κατοικίες που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διαβίωσης, με αποκλειστική ευθύνη της υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους, θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση στις παραπάνω υπηρεσίες των Δοκίμων πυροσβεστών και αξιωματικών των τελευταίων εκπαιδευτικών σειρών, με την αποφοίτησή τους από τις οικείες σχολές που έχουν δηλώσει την περιοχή όπου εδρεύουν οι υπηρεσίες αυτές ως τόπο συμφερόντων. Σε περίπτωση που μετατιθέμενοι και τοποθετούμενοι πυροσβέστες, αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία εύρεσης κατοικίας ή κάλυψης υπέρογκων εξόδων διαμονής, να εξασφαλίζεται η δωρεάν διαμονή τους με ευθύνη του κράτους και της υπηρεσίας.

 • Άμεση μετάθεση προς την πόλη συμφερόντων, όσων πυροσβεστικών υπαλλήλων παραμένουν εκτός τόπου συμφερόντων, εξαιτίας των καταστρατηγήσεων και τις στρεβλώσεων του Κανονισμού Μεταθέσεων, με τις τοποθετήσεις νεότερων υπαλλήλων στον τόπο συμφερόντων τους ή την έλλειψη των απαιτούμενων προσλήψεων στην υπηρεσία που υπηρετούν. Οι ανωτέρω υπάλληλοι εφόσον δεν υπάρχουν πραγματικά κενά στην Υπηρεσία – τόπο συμφερόντων τους, θα παραμένουν ως υπεράριθμοι μέχρι την δημιουργία πραγματικών κενών, λόγω μετάθεσης, παραίτησης, ή αποστρατείας άλλων υπαλλήλων. Δυνατότητα δήλωσης τόπου συμφερόντων σε όλους τους Πυροσβέστες – Αρχιπυροσβέστες – Πυρονόμους και μετάθεση σε αυτόν με την πρόσληψη νέων υπαλλήλων. Μετάθεση σταδιακά προς τον τόπο συμφερόντων και για όλους τους Αξιωματικούς μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου.

 • Τροποποίηση του υφιστάμενου συστήματος προσλήψεων των πανελλαδικών εξετάσεων με πρόβλεψη για δήλωση τόπου – υπηρεσίας που επιθυμεί να υπηρετήσει ο υποψήφιος πυροσβέστης. Τροποποίηση των ειδικών κριτηρίων για τις σωματικές ικανότητες, με κατάργηση του ρατσιστικού και ατελέσφορου κριτηρίου του ύψους. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης με δημιουργία Πυροσβεστικών Σχολών επιπέδου Α.Τ.Ε.Ι. σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες σε επίπεδο κατάρτισης. Εισαγωγή των υποψηφίων πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Σχολή με διάρκεια σπουδών 3 έτη, εκ των οποίων οι 6 μήνες θα περιλαμβάνουν την πρακτική εξάσκηση πριν την τοποθέτηση στις υπηρεσίες.

 • Οι εξετάσεις για τις παραγωγικές Σχολές του Σώματος, να διεξάγονται για την κάλυψη των πραγματικών κενών θέσεων κάθε Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οργανόγραμμα της.

 • Αυστηρός έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων, με αντίστοιχες κυρώσεις για οποιαδήποτε μορφή παραβίασης και καταστρατήγησης, των διατάξεων του Κανονισμού.

 • Αναβάθμιση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων, με σύσταση Περιφερειακών Συμβουλίων με πλήρεις αρμοδιότητες λειτουργίας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και λειτουργία Κεντρικού Συμβουλίου Μεταθέσεων, με αρμοδιότητες λειτουργίας δευτεροβάθμιου υπηρεσιακού οργάνου, για την εξέταση ενστάσεων, προσφυγών κ.λ.π.

Ο προτεινόμενος Κανονισμός Μεταθέσεων θα ισχύσει με ορισμένες απαραίτητες τροποποιήσεις και κατά τη μετατροπή της Υπηρεσίας σε Πολιτική Διοικητική Υπηρεσία του Κράτους, με διαχωρισμό Διοικητικού και Επιχειρησιακού Τομέα και απεγκλωβισμό από τα Σώματα Ασφαλείας, στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής της αποστολής, που αποτελεί την πάγια θέση της Ε.Α.Κ.Π. από την ίδρυσή της και έχει εκφραστεί μέσα από την πρότασή της για την Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και το συνολικό πλαίσιο αιτημάτων της. Επίσης δηλώνουμε ότι η υλοποίηση και της συγκεκριμένης πρότασης, θα διεκδικηθεί και θα κριθεί στο δρόμο του κοινού αγώνα με συνδικάτα και φορείς του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος, στα πλαίσια της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών όλων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Ακολουθεί η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1

Μεταθέσεις

Οι μεταθέσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων από το βαθμό του Πυροσβέστη, μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου, διενεργούνται στις εξής περιπτώσεις:  

α. Για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

β. Για λόγους υγείας.

γ. Λόγω σπουδών.

δ. Λόγω συνυπηρέτησης συζύγων ή κατόπιν αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης.

ε. Λόγω των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11, του παρόντος Διατάγματος.

στ. Επί προαγωγής υπαλλήλων μετά την αποφοίτησή τους από τις παραγωγικές σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και λόγω προαγωγής στον βαθμό του Αντιπυράρχου, όταν δεν προβλέπεται θέση στο βαθμό τους στην Υπηρεσία που μέχρι την προαγωγή τους, είχαν δηλώσει ως πόλη συμφερόντων τους.

Άρθρο 2

Πόλη συμφερόντων

1. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από τον βαθμό του Πυροσβέστη μέχρι και τον βαθμό του Αντιπυράρχου, που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, υποχρεούνται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης της πόλης στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν και η οποία λογίζεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, ως πόλη συμφερόντων τους. Ως «πόλη» για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, θεωρείται η περιοχή στην οποία εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πυροσβεστικός Σταθμός ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται η πόλη που υπηρετούν, ως πόλη συμφερόντων τους. Την ίδια υποχρέωση για δήλωση πόλης συμφερόντων έχουν εφεξής και οι Δόκιμοι Πυροσβέστες, όπως και οι νεοπροσληφθέντες Δόκιμοι Αξιωματικοί, με υποβολή της ανωτέρω δήλωσης κατά τον τελευταίο μήνα φοίτησής τους στις οικείες Σχολές. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται στην πόλη συμφερόντων τους, είναι καταρχήν αμετακίνητοι, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 4,5 και 6 και 7 και των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος, μέχρι την προαγωγή τους στο βαθμό του Αντιπυράρχου. Σε περίπτωση που κατά την προαγωγή τους σε Αντιπύραρχο, δεν προβλέπεται θέση στο βαθμό τους στην πόλη συμφερόντων τους, τότε οι υπάλληλοι αυτοί μετατίθενται με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος. Επίσης οι υπηρετούντες υπάλληλοι μέχρι και τον βαθμό του Αντιπυράρχου, καθώς και όσοι προσλαμβάνονται εφεξής στο Πυροσβεστικό Σώμα για την κάλυψη των κατά τόπους οργανικών κενών θέσεων, θα έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν πόλη συμφερόντων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι για να μετατεθούν σε αυτήν, θα πρέπει να υπάρχει κενή οργανική θέση και να προηγηθεί ή να προβλεφθεί ανάλογη πρόσληψη ή μετάθεση ομοιοβάθμου ή πυροσβεστικού υπαλλήλου που δύναται να εκτελεί τα αυτά καθήκοντα, για την θέση που κατέχουν.

Ως πόλη συμφερόντων τους, οι υπάλληλοι δύναται να επιλέξουν:

α. Την πόλη γέννησής τους, εφόσον σ’ αυτή εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πυροσβεστικός Σταθμός ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ή την πλησιέστερη προς τον τόπο γέννησής τους πόλη στην οποία εδρεύουν αντίστοιχες Υπηρεσίες.

β. Την πόλη στην οποία υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και

γ. Την πόλη στην οποία αποδεδειγμένα με συμβολαιογραφική πράξη, έχουν ιδιόκτητη κατοικία οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους. 

2. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α και γ οι υπάλληλοι Ειδικών Καθηκόντων, μπορούν να δηλώσουν την πλησιέστερη στον τόπο γέννησης ή κατοικίας των ιδίων ή συζύγων τους πόλη, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Ειδική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αν υπάλληλοι δηλώσουν διαφορετική πόλη συμφερόντων, από τις ανωτέρω περιπτώσεις, οφείλουν με αναφορά τους να αιτιολογήσουν επαρκώς, την επιλογή τους αυτή. Η αναφορά εισάγεται στο αρμόδιο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο εξετάζει τη βασιμότητα ή μη των λόγων, βάση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων. Εάν το Συμβούλιο κρίνει επαρκείς τους προτεινόμενους λόγους, με απόφασή του, που γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους, εγκρίνει την πόλη που επέλεξε ο/η εκάστοτε υπάλληλος, ως πόλη συμφερόντων του. Σε διαφορετική περίπτωση οι υπάλληλοι υποχρεούνται να επιλέξουν μία από τις πόλεις, που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό, εξακολουθούν να ισχύουν.

Αλλαγή της πόλης συμφερόντων, επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Έναρξη λειτουργίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικού Σταθμού ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

β. Γάμου υπαλλήλων.

γ. Λύση του γάμου.

δ. Θανάτου συζύγων.

ε. Απόκτηση πρώτης κατοικίας από υπάλληλους ή συζύγους, σε διαφορετική πόλη. 

στ. Προαγωγή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικού Σταθμού ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

Η αλλαγή πόλης συμφερόντων πραγματοποιείται, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του οικείου πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι αιτήσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων, οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί, εξετάζονται από 1/9 έως 1/12 έκαστου έτους. 

Άρθρο 3

Διαδικασία Μεταθέσεων

1. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και όσοι προσλαμβάνονται εφεξής, μετατίθενται στην Υπηρεσία που δηλώνουν ως πόλη συμφερόντων τους, μόνο εφόσον προκύψει σε αυτή πραγματική κενή οργανική θέση και παράλληλα υλοποίηση ή πρόβλεψη ανάλογης πρόσληψης ή μετάθεσης ομοιοβάθμου ή πυροσβεστικού υπαλλήλου που δύναται να εκτελεί τα αυτά καθήκοντα, στη θέση που κατέχουν, στην Υπηρεσία που υπηρετούν. Προκειμένου να μετατεθούν στην πόλη συμφερόντων τους, λαμβάνεται υπόψη η μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας, ενώ για πυροσβεστικούς υπαλλήλους που προέρχονται από την ίδια εκπαιδευτική σειρά, λαμβάνεται υπόψη και η οικογενειακή τους κατάσταση ως εξής:

α. Προηγούνται οι έγγαμοι έναντι των αγάμων και μεταξύ των εγγάμων υπαλλήλων, οι γονείς των περισσοτέρων τέκνων και σε όμοια περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την αποφοίτησή τους, από τη Σχολή Πυροσβεστών ή Αξιωματικών αντίστοιχα κατά περίπτωση.

β. Μεταξύ των αγάμων υπαλλήλων της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς, λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας, που είχαν κατά την αποφοίτησή τους από τις ανωτέρω σχολές.

Όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, προσλαμβάνονται ως επιτυχόντες ή εξελίσσονται στις ειδικές κατηγορίες του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούν υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες που προβλέπεται θέση της ειδικότητάς τους. 

1α. Κατ εξαίρεση και μόνο για τις τακτικές μεταθέσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο της πρώτης εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, μετατίθενται στις πόλεις συμφερόντων τους όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι παραμένουν εκτός αυτών και έχουν τοποθετηθεί στις υπηρεσίες αυτές νεώτεροι τους, με την προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει αίτηση αλλαγής τόπου συμφερόντων. Εάν δεν υπάρχουν πραγματικά κενά στην Υπηρεσία ή τις Υπηρεσίες της πόλης συμφερόντων τους, οι υπάλληλοι παραμένουν σε αυτές ως υπεράριθμοι, μέχρι την δημιουργία πραγματικού κενού λόγω μετάθεσης, παραίτησης ή αποστρατείας άλλων υπαλλήλων.

2. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι μεταθέσεις αποφασίζονται από το οικείο πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων και κοινοποιούνται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Οι αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό.

3. Ως Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων σε πρωτοβάθμιο περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σε δευτεροβάθμιο κεντρικό επίπεδο, λειτουργούν 5μελή Συμβούλια, που αποτελούνται από τρεις εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, που ορίζονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και δύο αιρετούς εκπροσώπους των πυροσβεστικών υπαλλήλων, από το βαθμό του Πυροσβέστη μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου. Για την εκλογή των αιρετών μελών, εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις, που αφορούν τους λοιπούς πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους. Εκλογείς είναι όλοι οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία της εκλογής πυροσβεστικοί υπάλληλοι και η προκήρυξη των αρχαιρεσιών, καθώς και η ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών σχετικά με τη διεξαγωγή τους, γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

4. Κατά τον μήνα Ιανουάριο έκαστου έτους, από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, συντάσσονται οι εξής πίνακες:

α. Πίνακας που εμφανίζει τις κενές θέσεις κατά πόλη, που θα υπάρξουν κατά το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων. Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις που προκύπτουν από την αποχώρηση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι θέσεις που προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν λόγω επικείμενων μεταθέσεων υπαλλήλων των εκάστοτε Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, περί προαγωγών, ίδρυσης και αναβάθμισης Υπηρεσιών κ.ο.κ.

β. Πίνακας αιτούντων μετάθεσης πυροσβεστικών υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού κατά κλάδο και ειδικότητα, με την προβλεπόμενη σειρά αρχαιότητας και την οικογενειακή κατάσταση έκαστου υπαλλήλου.

Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, μέχρι 10 Φεβρουαρίου. Ενστάσεις κατά του πίνακα μεταθέσεων, μπορούν να υποβληθούν από κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο, που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίησή του. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων μέχρι 10 Μαρτίου, τα δε αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στους υπαλλήλους που υπέβαλαν τις ενστάσεις και σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, ως τις 30 Μαρτίου.

5. Μετά την κοινοποίηση των πινάκων και των ενστάσεων της προηγούμενης παραγράφου, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, φροντίζει για την προώθηση του πίνακα κενών θέσεων και του πίνακα αιτούντων μετάθεσης υπαλλήλων, ενώπιον των πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων. Τα Συμβούλια συνέρχονται μετά από πρόσκληση του προέδρου, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους και αποφασίζουν για τις τακτικές μεταθέσεις, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες μέχρι 10 Ιουνίου και εκτελούνται μέσα στο 1ο 15ηνθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Μεταθέσεων, μπορούν να υποβληθούν από κάθε υπάλληλο, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίησή τους. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων μέχρι 30 Ιουνίου, τα δε αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στους υπαλλήλους που υπέβαλαν τις ενστάσεις και σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, ως τις 10 Ιουλίου.

6. Για τις περιπτώσεις των εκτάκτων μεταθέσεων, τα αρμόδια πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια συνέρχονται μετά από πρόσκληση του Αρχηγού ή της Διεύθυνσης προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Έκτακτες μεταθέσεις γίνονται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α. Για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικού Σταθμού ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου, που λειτουργεί για πρώτη φορά.

β. Λόγω προαγωγής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικού Σταθμού ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

γ. Για λόγους υγείας.

δ. Λόγω σπουδών των υπαλλήλων ή των μελών των οικογενειών τους.

ε. Λόγω υποβολής αιτήσεων για αμοιβαία μετάθεση ή συνυπηρέτηση συζύγων.

στ. Λόγω υποβολής αιτήσεων μετάθεσης, για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11, του παρόντος Διατάγματος.

ζ. Λόγω προαγωγής των υπαλλήλων μετά την αποφοίτησή τους από τις παραγωγικές σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και λόγω προαγωγής στο βαθμό του Αντιπυράρχου, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται θέση του βαθμού τους στην υπηρεσία που μέχρι την προαγωγή τους έχουν δηλώσει ως πόλη συμφερόντων τους.

Οι μεταθέσεις στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια που λειτουργούν για πρώτη φορά ή αναβαθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής, υλοποιούνται με βάση τις αιτήσεις μεταθέσεων των υπάλληλων που έχουν ως πόλη συμφερόντων την πόλη που πρόκειται να λειτουργήσουν ή να αναβαθμιστούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7. Αναστολή χορήγησης φύλλου πορείας στους με οποιοδήποτε τρόπο μετατιθεμένους, δεν επιτρέπεται, εκτός των ευρισκομένων σε μακρά αναρρωτική άδεια. Τα φύλλα πορείας στους υπαλλήλους που μετατίθενται, χορηγούνται την 1η ή την 16η έκαστου  μηνός. Οι έγγαμοι οφείλουν να παρουσιασθούν στην Υπηρεσία που μετατίθενται, 10 ημέρες μετά τη χορήγηση του φύλλου πορείας, ενώ οι άγαμοι μετά από 5.

8. Έκτακτες μεταθέσεις και αποσπάσεις δεν εκτελούνται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου, καθώς και το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ ενός 15νθημέρου προ του Πάσχα και ενός 15νθημέρου μετά το Πάσχα.

Άρθρο 4

Μεταθέσεις για λόγους υγείας

1. Οι μεταθέσεις για λόγους υγείας των πυροσβεστικών υπαλλήλων ή μελών των οικογενειών τους, που πάσχουν από δυσίατο νόσημα, διενεργούνται μετά από αίτηση των υπαλλήλων, για μετάθεση σε πόλη όπου υφίσταται η αναγκαία υγειονομική και νοσοκομειακή υποδομή, για την αντιμετώπιση του δυσίατου νοσήματος. Το δυσίατο του νοσήματος και η αδυναμία αντιμετώπισής του στην πόλη όπου υπηρετούν οι υπάλληλοι, πιστοποιείται από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και με την προσκόμιση βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου για τα μέλη της οικογένειάς τους. Ως μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοούνται οι σύζυγοι και τα τέκνα τους.

2. Αίτηση μετάθεσης για λόγους υγείας, υποβάλλεται οποτεδήποτε και η μετάθεση πραγματοποιείται εντός μηνός, από την υποβολή της αίτησης.

3. Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το δυσίατο του νοσήματος ανανεώνονται κάθε έτος, πλην των περιπτώσεων που το δυσίατο του νοσήματος αποτελεί καταφανώς μόνιμη και μη ανατρέψιμη κατάσταση. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται για λόγους υγείας των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους, λογίζονται στην πόλη που μετατέθηκαν ως υπεράριθμοι. Όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση, επιστρέφουν στην Υπηρεσία απ’ όπου προήλθαν ή μετατίθενται στην πόλη συμφερόντων τους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος.

Άρθρο 5

Μεταθέσεις λόγω σπουδών

1. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση των υπαλλήλων για σπουδές των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους σε δημόσια Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εισαγωγή τους μέσω της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, καθώς και για σπουδές των ιδίων προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφών με τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπόμενων ετών φοίτησης συν δύο έτη, όταν πρόκειται για απόκτηση πρώτου πτυχίου και για μεταπτυχιακό τίτλο, όσο διαρκεί το πρόγραμμα σπουδών συν έξι μήνες. Τα έτη φοίτησης υπολογίζονται από την εγγραφή. Ως μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοούνται οι σύζυγοι και τα τέκνα τους. Οι μεταθέσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και οι υπάλληλοι λογίζονται ως υπεράριθμοι στις Υπηρεσίες που μετατίθενται.

2. Μεταθέσεις λόγω σπουδών για την απόκτηση δεύτερου ή περισσότερων πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μη συναφών με το αντικείμενο εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, είναι δυνατές, κατόπιν έγκρισης του δευτεροβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε υπηρεσίες όπου υφίστανται κενές οργανικές θέσεις.

3. Όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση, οι υπάλληλοι επιστρέφουν στην Υπηρεσία από την οποία προήλθαν ή μετατίθενται στην πόλη συμφερόντων τους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος.

Άρθρο 6

Αμοιβαίες Μεταθέσεις – Μεταθέσεις για συνυπηρέτηση

1. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν αιτήσεώς τους, που υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία που υπηρετούν, εφόσον ανεξαρτήτως βαθμού εκτελούν τα αυτά καθήκοντα. Θεωρείται για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ότι εκτελούν τα ίδια καθήκοντα, οι επιτυχόντες της κατηγορίας μαχίμων που απέκτησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρεσιακή άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω, με αυτούς της κατηγορίας οδηγών. Δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεση, με υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 4,5 και 11 του παρόντος Διατάγματος, καθώς και των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Υποβολή νέας αίτησης για αμοιβαία μετάθεση, δεν επιτρέπεται αν δεν παρέλθει έτος, από την προηγούμενη μετάθεση.

2. Αμοιβαίες μεταθέσεις επιτρέπονται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α. Μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν σε πόλεις συμφερόντων τους. Η έγκριση αμοιβαίας μετάθεσης, συνεπάγεται και την αλλαγή πόλης συμφερόντων των υπαλλήλων.

β. Μεταξύ υπαλλήλων που δεν υπηρετούν σε πόλεις συμφερόντων τους.

3. Οι μεταθέσεις συνυπηρέτησης μεταξύ υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στην ημεδαπή, ενεργούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται οποτεδήποτε, προς την πόλη που υπηρετεί ο ένας εκ των δύο συζύγων, η οποία θα δηλωθεί ως πόλη συνυπηρέτησης. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται σε Υπηρεσία για συνυπηρέτηση με τους συζύγους τους, υπηρετούν εκεί ως υπεράριθμοι για όσο διάστημα συντρέχουν οι συγκεκριμένοι λόγοι.

4. Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, με συζύγους τους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., όπως επίσης και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ενεργούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, όταν αποδεδειγμένα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η συνυπηρέτηση από την Υπηρεσία των συζύγων τους, πλην της περίπτωσης της αίτησης μετάθεσης πυροσβεστικών υπαλλήλων σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση, που είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι μεταθέσεις των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους του άρθρου αυτού, διενεργούνται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων.  

Άρθρο 7

Μεταθέσεις λόγω προαγωγής

1.Οι μεταθέσεις των Πυροσβεστών που εισάγονται στις σχολές Αρχιπυροσβεστών και Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, διενεργούνται είτε προς την πόλη συμφερόντων τους, είτε προς την υπηρεσία της πόλης προτίμησης της οποίας θέση του νεοαποκτηθέντος βαθμού τους, έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να καλύψουν, κατά την διάρκεια των εισαγωγικών τους εξετάσεων και πριν την εισαγωγή τους στις ανωτέρω παραγωγικές σχολές του Σώματος. Η δήλωση της πόλης προτίμησης πραγματοποιείτε από τον υπάλληλο, μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση βαθμοφόρου, στην πόλη συμφερόντων του.

2. Αξιωματικοί που προάγονται στο βαθμό του Αντιπυράρχου και δεν προβλέπεται θέση στο βαθμό τους, στην Υπηρεσία που μέχρι την προαγωγή τους είχαν δηλώσει ως πόλη συμφερόντων τους, μετατίθενται υποχρεωτικά σε οργανική θέση του βαθμού τους, στην πλησιέστερη πόλη εντός των Υπηρεσιών του Νομού, στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία που έχουν δηλώσει ως πόλη συμφερόντων τους.

3. Οι μεταθέσεις των Αξιωματικών από το βαθμό του Πυράρχου και άνω, ενεργούνται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις κρίσεις και τις προαγωγές των Αξιωματικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

4. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εκτός των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3, δεν έχουν εφαρμογή για τους Αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Πυράρχου, Αρχιπυράρχου, Υποστράτηγου και Αντιστράτηγου, οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά, σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους.

Άρθρο 8

Μεταθέσεις των εξερχόμενων από την Πυροσβεστική Ακαδημία

1. Οι μεταθέσεις των πυροσβεστών, καθώς και των νεοπροσληφθέντων Αξιωματικών που εξέρχονται από τις Σχολές Δοκίμων Πυροσβεστών και Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Συστήματος Προσλήψεων, προς την Υπηρεσία για την οποία προσελήφθηκαν, μετά την πάροδο της υποχρεωτικής 18μηνης πρακτικής τους εξάσκησης, σε Υπηρεσίες των Διοικήσεων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Οι Δόκιμοι Πυροσβέστες και Αξιωματικοί, ένα μήνα πριν την αποφοίτηση τους από τις οικείες Σχολές, δηλώνουν μία εκ των τριών Διοικήσεων, που επιθυμούν να τοποθετηθούν για την πρακτική τους εξάσκηση.

2. Οι μεταθέσεις των εξερχόμενων από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου, αποφασίζονται από το δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων.

Άρθρο 9

Αποσπάσεις

1. Αποσπάσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, επιτρέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Για υπηρεσιακούς λόγους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες των Υπηρεσιών.

β. Με αίτησή τους.

Οι αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, διενεργούνται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε αρμόδιου πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Οι αποσπάσεις με αίτηση των υπαλλήλων, διενεργούνται χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και ικανοποιούνται μόνο εφόσον δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα, στις Υπηρεσίες από τις οποίες θα αποσπαστούν. Οι αποσπάσεις αυτές, μπορεί να είναι διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών και επιτρέπεται να διενεργείται μία ανά δύο έτη.

3. Οι αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους, διενεργούνται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών κάθε έτος, εκτός των περιπτώσεων:

α. Της μετάταξης των υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων, στον κλάδο Ειδικών Καθηκόντων.

β. Λειτουργίας παραρτήματος της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε πόλη άλλη εκτός της πόλης έδρας αυτής, όπου οι αποσπάσεις είναι δυνατόν να διαρκέσουν κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της Σχολής αυτής.

γ. Λειτουργίας περιφερειακού πεζοπόρου τμήματος για όσο διάστημα ορισθεί η διάρκειά της. Για την περίπτωση αυτή δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των κριτηρίων της επόμενης παραγράφου, οι αποσπάσεις των υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκαν προς τα πεζοπόρα τμήματα των εκάστοτε περιφερειών, από την ίδρυσή τους. (το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία των αποσπάσεων προς τα πεζοπόρα τμήματα, με τα προβλεπόμενα αντικειμενικά κριτήρια που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, οπότε και καταργείται)

4. Σε περιπτώσεις που οι αποσπάσεις ενεργούνται για υπηρεσιακούς λόγους, είτε αυτές γίνονται με αίτηση των υπαλλήλων είτε όχι, οι υπάλληλοι αποσπώνται από τις Υπηρεσίες που πρόκειται να γίνουν αποσπάσεις, με την ακόλουθη σειρά:

α. Όσοι δεν έχουν αποσπαστεί στο παρελθόν.

β. Όσοι έχουν αποσπασθεί τις λιγότερες φορές, σε σχέση με άλλους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους.

γ. Σε όμοιες περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου αυτής, όταν δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από δηλώσεις των υπαλλήλων, για την κάλυψη με απόσπαση, υπηρεσιακών αναγκών, προηγούνται οι άγαμοι έναντι των έγγαμων.

Μεταξύ των αγάμων υπαλλήλων, προηγούνται όσοι έπονται σε σειρά αρχαιότητας και μεταξύ της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς, λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την αποφοίτησή τους, από την Σχολή Πυροσβεστών ή Αξιωματικών αντίστοιχα κατά περίπτωση.

Μεταξύ των εγγάμων υπαλλήλων, προηγούνται οι γονείς με τα λιγότερα τέκνα, σε όμοια δε περίπτωση, προηγούνται όσοι έπονται σε σειρά αρχαιότητας και μεταξύ υπαλλήλων της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς, λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την αποφοίτησή τους, από την οικεία Σχολή.

Άρθρο 10

Μετακινήσεις προσωπικού μέσα στην ίδια πόλη

1. Οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, μεταξύ Υπηρεσιών που εδρεύουν μέσα στην αυτή πόλη, δε θεωρούνται μεταθέσεις και γίνονται οποτεδήποτε με εισήγηση του Διοικητή Διοίκησης Υπηρεσιών Πόλεως ή Νομού, έγκριση του περιφερειακού Διοικητή και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και απόφαση πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, με τον περιορισμό ότι αυτές δεν μπορεί να είναι περισσότερες από μία (1) ανά δύο έτη για κάθε υπάλληλο, όταν επαρκώς αιτιολογημένες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν.

2. Στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης Αξιωματικών, από οποιαδήποτε Υπηρεσία και αν υπηρετούν, προκειμένου να τοποθετηθούν στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ως Υπασπιστές του Αρχηγού, Υπαρχηγών, Συντονιστών και Διευθυντή Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Για τους ανωτέρω Αξιωματικούς, για όσο χρόνο υπηρετούν στις θέσεις αυτές, δεν ισχύει ο Κανονισμός Μεταθέσεων. Μετά δε τη μετακίνησή τους από τη θέση αυτή, επανέρχονται στην Υπηρεσία από την οποία προήλθαν αν υπάρχει κενή θέση στο βαθμό τους, διαφορετικά μετατίθενται κατά τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.    

3. Για τις μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων προς τις Ε.Μ.Α.Κ. προηγούνται υποχρεωτικά αυτοί που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία, σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή, άλλως αυτοί που έχουν υπηρετήσει μόνον σε Ειδικές Δυνάμεις.

Άρθρο 11

Ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων

1. Στην πόλη συμφερόντων τους μετατίθενται και υπηρετούν, οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός παιδιού και τελούν σε χηρεία ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και 2ου βαθμού, οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός παιδιού, οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας και οι παθόντες εν υπηρεσία «ένεκα ταύτης και δια ταύτην», που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

2. Τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή των προσωρινών Διοικήσεων, των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν σε τριτοβάθμιες, καθώς και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων ενώσεων πανελλαδικής έκτασης, μετατίθενται και υπηρετούν, εφόσον επιθυμούν, για όλο το διάστημα που διαρκεί η θητεία τους, στην πόλη έδρα αντίστοιχα των Συμβουλίων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι περιφερειακοί εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων ενώσεων πανελλαδικής έκτασης, επιτρέπεται να μετατεθούν και να υπηρετήσουν εφόσον επιθυμούν, σε Υπηρεσίες (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Κλιμάκια) εντός της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που εκλέγονται στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορούν εφόσον επιθυμούν, να μετατεθούν και να υπηρετήσουν για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους, σε Υπηρεσία (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πυροσβεστικό Σταθμό ή Κλιμάκιο) που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, του Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος, που έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη Υπηρεσία, μετατίθενται στην πλησιέστερη Υπηρεσία προς την Περιφερειακή Ενότητα, το Δήμο ή το Δημοτικό Διαμέρισμα που εξελέγησαν.

3. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, του παρόντος άρθρου, εκτελούνται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης και οι υπάλληλοι υπηρετούν στις νέες Υπηρεσίες ως υπεράριθμοι, για όσο διάστημα ισχύουν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Άρθρο 12

Τελικές μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος και του Συστήματος Προσλήψεων, θεωρούνται ως ενιαίες πόλεις οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, εκτός Μεγάρων, Λαυρίου, Αίγινας και Σαλαμίνας. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αεροδρομίων, οι Υπηρεσίες Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.), καθώς και οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη με τις ομώνυμες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή τις αντίστοιχες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πόλεων, εφόσον εμπίπτουν εντός των γεωγραφικών ορίων, των πόλεων αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση, ως πόλη έδρα των συγκεκριμένων Υπηρεσιών, θεωρείται η έδρα της ομώνυμης Υπηρεσίας.

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος και προκειμένου για μετάθεση, απόσπαση ή μετακίνηση, γίνεται αναφορά στον όρο “υπάλληλοι,” νοούνται οι μόνιμοι ομοιόβαθμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ή αυτοί στους οποίους νομίμως, μπορούν να ανατεθούν τα αυτά καθήκοντα.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για τον Κανονισμό Μεταθέσεων των πυροσβεστών έχει συνταχθεί και κοινοποιηθεί σε όλους τους συναδέλφους, τα συνδικαλιστικά όργανα του Π.Σ. και τους αρμόδιους φορείς, από το 2010.Έκτοτε τροποποιείτε ανάλογα με τις εξελίξεις και την πλήρη κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του Π.Σ. και των υπαλλήλων του.

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο