Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Προτασεις ΕΑΚΠ Στερεας Ελλαδας για θεματα προ ημερησιας διαταξης στο ΔΣ της Ενωσης στις 2.9.2022

Share

Προς: Προεδρείο Δ.Σ. Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας

Κοιν/ση: Μέλη Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδος – Μ.Μ.Ε.

Θέμα: «Πρόταση για συζήτηση θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ. της Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022»

Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς Ελλάδος, υποβάλλει τα παρακάτω θέματα για να συζητηθούν, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 2/9/2022.

Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης: «Για τα κριτήρια εισαγωγής στην Σχολή Αρχιπυροσβεστών»

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θεωρούμε ότι υπάρχουν στρεβλότητες, αδικίες και αντιφάσεις τόσο του ν. 4662/20, όσο και στο Π.Δ. 17/22 αλλά και στην υπ. αριθ. 47443 Φ.201.1/ 28-7-2022 προκήρυξη για την φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. (Βλέπε ανακοίνωση – παρέμβαση Ε.Α.Κ.Π. για Σχολή Απ/στων)

Κατά την παράγραφο 19 του άρθρου 39 στο ν.4662/2020, όπου αναφέρεται στο ποιοι έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Σχολή Αρχιπυροσβεστών, διευκρινίζεται ρητά ότι οι πυροσβέστες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 4 έτη στο βαθμό αυτό. Θεωρούμε παράλογο και άδικο να μην δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής πυροσβεστών που έχουν μικρότερη των τεσσάρων χρόνων εμπειρία και προϋπηρεσία στο Π.Σ. και μάλιστα για την βαθμίδα του υπαξιωματικού του Π.Σ. και όχι του Αξιωματικού!

Ενώ για την Σχολή Ανθυποπυραγών μπορούν να εισαχθούν μέσω πανελληνίων εξετάσεων πολίτες κ.α. τελειόφοιτοι λυκείου όπως και πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (πολιτικοί μηχανικοί, χημικοί κ.α.), χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία ή προϋπηρεσία και οι οποίοι θα κληθούν να εκτελέσουν και μάχιμη υπηρεσία,

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 στο πρόσφατο Π.Δ.17/2022, «Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 15%, καθ’ υπέρβαση των θέσεων που εγκρίνονται κατ’ έτος από την ΠΥΣ 33/2006, προέρχεται υποχρεωτικά από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, οι οποίοι κατατάσσονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο…». Δηλαδή, για να αναβαθμιστεί εν ενεργεία πυροσβέστης στην κατηγορία των αξιωματικών και να αναλάβει κατά πολύ σημαντικότερα καθήκοντα, δεν απαιτείται ούτε μια ώρα προϋπηρεσίας στο βαθμό του Πυροσβέστη ενώ για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών απαιτείται 4ετή εμπειρία! Μάλιστα στην πρώτη περίπτωση εισάγεται και σε προχωρημένο εξάμηνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής ασκούν ήδη καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας, επόπτη, αρχιοδηγού κ.λπ., εκτός της άσκησης των προανακριτικών καθηκόντων και θεμάτων πυρασφάλειας κοινόχρηστων χώρων, άρα κατά την γνώμη μας στο μόνο που πρέπει να επιμορφωθούν είναι στα δύο αυτά επιμέρους αντικείμενα!

Ωστόσο γεγονός είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση έδωσε την δυνατότητα στους Πυρονόμους παραγωγικής σχολής, για την προαγωγή τους σε Αξιωματικούς να υποβάλουν μόνο μια αίτησή για να παρακολουθήσουν την Σχολή Επιμόρφωσης, καταδεικνύει το τρόπο χειρισμού και για την αναβάθμιση των Αρχιπυροσβεστών από μη παραγωγικής σε παραγωγικής σχολής!

Θέση και στόχος διεκδίκησης της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών είναι, η δημιουργία ενός βαθμολογίου που θα εξασφαλίζει την διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ομαλή εξέλιξη της ιεραρχίας σε όλες τις βαθμίδες, με ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη για όλους τους υπαλλήλους και με την αποσύνδεση του βαθμού από τα καθήκοντα.

Στην βάση όλων όσων αναφέρθηκαν, ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών προτείνουμε την παρέμβαση του Σωματείου μας προς κάθε υπεύθυνο για την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος έως ότου να υλοποιηθούν τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις αδικίες και τις αντιφάσεις που προαναφέρθηκαν, ζητάμε την άμεση παρέμβαση ώστε:

  • Στις εξετάσεις για την Σχολή Αρχιπυροσβεστών να έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι πυροσβέστες άσχετα με τα χρόνια υπηρεσίας.
  • Οι πυροσβέστες που μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας φέρουν τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη μη παραγωγικής σχολής, να έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν, μετά από αίτησή τους να συμμετέχουν σε σχολή επιμόρφωσης για να γίνουν Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής σχολής.

Θέμα 2ο προ Ημερήσιας Διάταξης: «Σε περιφερειακό επίπεδο να παρθεί απόφαση για έναρξη κινητοποιήσεων»

Κρίνετε επιτακτική η ανάγκη για την άμεση διοργάνωση κινητοποιήσεων. Ο απολογισμός για τους πυροσβέστες είναι βαρύς μετά την ψήφιση του Ν. 4662/2020, την κοροϊδία νόμου τον Ν.4964/2022 που αφορά την εθελοντική δήλωση εργασίας για την πληρωμή της υπερεργασίας, τις στρεβλώσεις και τις αδικίες εισαγωγείς στην σχολή αρχιπυροσβεστών κτλ. Καλούμε το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας, να πάρει άμεσα απόφαση για να πραγματοποιηθούν δυναμικές ένστολες κινητοποιήσεις και παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Να υπάρξει ανάλογη οργάνωση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, με περιοδείες, συνεντεύξεις τύπου και ανάρτηση πανό σε όλες τις υπηρεσίες.

Με βασικό πλαίσιο διεκδίκησης τα προβλήματα που μαστίζουν στο σύνολο τους το Πυροσβεστικό Σώμα και τους εργαζόμενους αλλά και την Περιφέρεια μας όπως:

  • Η έλλειψη προσωπικού, η αύξηση της χρηματοδότησης για το Π.Σ.
  • Η κατοχύρωση με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και των υπολοίπων πενταετών και εποχικών.
  • Η εφαρμογή του πλήρες πενθημέρου με κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων που νομιμοποιούν την χωρίς όρια υπερεργασία ακόμη και για προληπτικούς λόγους!
  • Η πληρωμή της υπερεργασίας μας υπερωρίες, Κυριακές, αργίες, νυχτερινά, όπως πληρώνονται όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι και όχι σύμφωνα με την «κοροϊδία» του αντι-περιβαλλοντικού νόμου τον 4964/2022 ο οποίος καλεί ουσιαστικά το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού να δηλώσει εθελοντικά ότι επιθυμεί την υπερωριακή απασχόληση
  • Εφαρμογή της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα συμβάντα.
  • Η ένταξη στα Β.Α.Ε. Χορήγηση όλων των απαραίτητων ατομικών μέσων προστασίας και παράλληλα καθημερινή καθαριότητα όλων των υπηρεσιών ενόψει του έκτου κύματος του κορωνοϊού και τις προληπτικές εξετάσεις του προσωπικού.
  • Η κατάργηση του κανονισμού μεταθέσεων επαναφορά του αμετάθετου σε συνδυασμό με προσλήψεις κατά τόπους, ανάκληση του οργανογράμματος του αριθμού υπηρετούντων των υπηρεσιών του Π.Σ. και αντικατάστασή του με νέο που θα λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες.
  • Η ανανέωση του απαρχαιωμένου στόλου οχημάτων, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.)
  • Η αναβάθμισή όλων των Πυροσβεστικών Κλιμακίων σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς στην Περιφέρεια μας και ειδικότερα στην Εύβοια με ανάλογες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Ο λόγος που προτείνουμε κινητοποιήσεις σε τοπικό επίπεδο είναι για καταδείξουμε σε όλες τις άλλες πρωτοβάθμιες ενώσεις και κυρίως στην Ομοσπονδία ότι είναι μονόδρομος πλέον οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Τα υπομνήματα, οι συναντήσεις, οι χειραψίες, τα χαμόγελα μπροστά στο φακό και πίσω από την πλάτη των πυροσβεστών το αλισβερίσι για το πως θα περάσουν οι αντεργατικές πολιτικές πρέπει να πάρει ΤΕΛΟΣ!

Το μόνο που καταλαβαίνουν και απεύχονται να μην το δουν να πραγματώνεται οι εκάστοτε κυβερνώντες είναι το αγωνιστικό ξέσπασμα της οργής των πυροσβεστών για όλη αυτή την καταπίεση, τον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία, την καταστρατήγηση σε βάρος των εργασιακών τους δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας τους που βιώνουν δεκαετίες τώρα!

Θυμηθείτε τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις το Φεβρουάριο του 2010 με τους 3.500 χιλιάδες ένστολους πυροσβέστες από όλη την χώρα να πλημμυρίζουν με παλμό και αγωνιστικά συνθήματα το κέντρο της Αθήνας!

Κάτω από το βάρος αυτού του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου όπου παρά την προσπάθεια της τότε ηγεσίας της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να αποφύγει αυτή την κινητοποίηση αλλά και όταν έγινε να την εκτονώσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, πήραν πίσω τις μεθοδεύσεις για την εφαρμογή του 12ωρου και κατάπιαν την γλώσσα τους όσοι με τις προκλητικές και απαξιωτικές τους δηλώσεις φούντωσαν την δίκαιη οργή των πυροσβεστών! (βλ. παλιό site eakp .gr)

Θυμηθείτε ότι σ’ αυτήν εδώ την περιφέρεια ιδρύθηκε η πρώτη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση σε περιφερειακό επίπεδο και ότι υπάρχει μεγάλη παρακαταθήκη οργάνωσης αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έφεραν αποτελέσματα!

Εδώ πραγματοποιήθηκε το 1995 η πρώτη μαζική ένστολη διαμαρτυρία με πρωτοβουλία της Τοπικής Επιτροπής της Π.Υ. Λαμίας στο κέντρο της πόλης όταν αυτό φάνταζε αδιανόητο για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, όπου μετά από αυτή δρομολογήθηκαν μία σειρά ενέργειες αναβάθμισης υποδομών και συνθηκών διαβίωσης με την συμμετοχή στον σχεδιασμό εκπροσώπων των εργαζομένων.

Ότι η Ένωσή μας το 2001 έδειξε τον δρόμο σε όλες τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις του κλάδου μετά την ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων για αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε τοπικό επίπεδο που είχαν ως αποτέλεσμα μέσα από την σκληρή σύγκρουση με την τότε φυσική ηγεσία για την ανάρτηση των πανό σε όλες τις Π.Υ. της Στερεάς, να εκδοθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου που την δικαίωνε και έτσι δημιουργήθηκε δεδικασμένο δικαίωμα για την ανάρτηση των πανό στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών για το συνδικαλιστικό κίνημα στο Π.Σ.

Στο χέρι μας είναι αγαπητοί συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβουλίου στην αυριανή συνεδρίαση, με μία ανάλογη ομόφωνη απόφαση, να ανάψουμε για ακόμη μία φορά την φλόγα της ελπίδας όχι μόνο στα μέλη της Ένωσής μας αλλά σε όλους τους εργαζόμενους του Πυροσβεστικού Σώματος, ότι μπορούμε να βάλουμε φρένο στον αντεργατικό κατήφορο, να διεκδικήσουμε αυτά που μας στερούν και να πάρουμε πίσω ότι εργασιακά δικαιώματα μας καρατόμησαν τόσα χρόνια!

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο

https://google.com/