Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας για συζήτηση ως προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων στο Δ.Σ. της Ένωσης την Τετάρτη 14/7/2021

Share

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

.    Της  Ένωσης  Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού  Σώματος  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας     .

Τηλ.: 6974881331,   fax: 2674022211,   web site: www.eakp.gr,   email: info@eakp.gr

                                                                                                                                                            Λαμία 13/7/ 2021

 

                                                       Προς: Προεδρείο Δ.Σ. Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας

                                                  Κοιν/ση: Μέλη Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδος – Μ.Μ.Ε

 

Θέμα: « Προτάσεις για συζήτηση ως προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων στο Δ.Σ. της Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/7/2021 ».

Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς Ελλάδας, υποβάλλει δύο προ ημερήσιας διάταξης θέματα για να συζητηθούν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 14/7/ 2021.

1ο Θέμα προ Ημερήσιας Διάταξης: « Άμεση ανάδειξη των κινδύνων και των σοβαρών επιπτώσεων που υπάρχουν στην υγεία των πυροσβεστών κατά την εργασία τους.  Με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Πυροσβέστη στην Χίο επανέρχεται επιτακτικά η αναγκαιότητα των προληπτικών υγειονομικών εξετάσεων των πυροσβεστών ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στους κίνδυνους που εκτίθενται οι πυροσβέστες. Τα ποικίλα επιβαρυντικά για την υγεία τους περιβάλλοντα στοιχεία είναι παρά πολλά. Όπως η ύπαρξη έντονων καπνών, αιωρούμενων σωματιδίων, υπολειμμάτων καύσης, διοξίνες σε πυρκαγιές χωματερών, χημικά παράγωγα  από αστικά και βιομηχανικά συμβάντα και αλλά πολλά. Μέσα σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες των καιόμενων υλικών και των θερμοκρασιών του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνεχόμενη κόπωση λόγω ιδιομορφίας των συμβάντων και της συνεχόμενης υπερεργασίας.

Η υπέρβαση του τακτικού χρόνου εργασίας των πυροσβεστών, ιδιαίτερα στα μεγάλα δασικά συμβάντα, χωρίς ανώτατα καθορισμένα χρονικά όρια, μέχρι εξαντλήσεως, είναι συχνό φαινόμενο.

Η συχνή εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα και διασώσεις ποικίλων περιπτώσεων, υπό αντίξοες συνθήκες, εκτός από την έντονη σωματική καταπόνηση δημιουργούν μεγάλη ψυχική επιβάρυνση.

Τα φαινόμενα εκδήλωσης σοβαρότατων παθήσεων στους υπαλλήλους του Π.Σ, όπως καρδιοπάθειες, κακοήθειες, διαφόρων μορφών ηπατίτιδες, μυοσκελετικές κακώσεις και μία σειρά άλλων παθολογικών ή ψυχικών ασθενειών και μόνιμων αναπηριών, συνέπεια της χρόνιας επαφής με μολυσματικούς παράγοντες, της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και της μόνιμης ύπαρξης επαγγελματικού άγχους, είναι συνέπεια όλων αυτών και της εντατικοποίησης της εργασίας.

Η κύρια αιτία που δεν εφαρμόζονται ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας της ζωής των πυροσβεστών, είναι η πολιτική περικοπών όλων των κυβερνήσεων, που στερεί από τον προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος τα απαιτούμενα ποσά που χρειάζεται για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η ψήφιση του νόμου 4662/2020 από την σημερινή κυβέρνηση συνέβαλε στην επιπλέον εντατικοποίηση της εργασίας και την χειροτέρευση των εργασιακών συνθηκών των πυροσβεστών και δεν μπορεί να μην παίρνονται υπόψη για το ποιες επιπτώσεις έχουν στην υγεία και στην ψυχική ηρεμία των πυροσβεστών.

Η Ε.Α.Κ.Π. καλεί το προεδρείο να καταγγείλει:  

  • την μη έκδοση ακόμα ( μετά από 15 χρόνια ), των Προεδρικών Διαταγμάτων για τα μέτρα προστασίας στα επιχειρησιακά συμβάντα.
  • την μη εφαρμογή των ήδη θεσμοθετημένων διατάξεων από το 2003 ( νόμος 3144 ) για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, όπως σύσταση και κάλυψη θέσεων γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας, ιατρικοί έλεγχοι, καταγραφή των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών, ασφαλείς χώροι εργασίας, επαρκής καθαριότητα υπηρεσιών κ.α. να ενταχθούν οι πυροσβέστες στα Β.Α.Ε.

Θέμα 2ο προ Ημερήσιας Διάταξης: « Διανύουμε την 2η αντιπυρική περίοδο από τη ψήφιση του νόμου 4662/2020 και οι πυροσβέστες νιώθουν στο πετσί τους την αντεργατική εφαρμογή του. Το σωματείο πρέπει έστω και την τελευταία στιγμή να πάρει αποφάσεις για την οργάνωση κινητοποιήσεων ».

Ως Ε.Α.Κ.Π. έχουμε επιβεβαιωθεί πλήρως σε ότι αφορά την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, το ξεσπίτωμα των πυροσβεστών κ.α. Οι αρνητικές συνέπειες από την εφαρμογή του νέου νόμου, που δεν τον έχουμε ακόμα γνωρίσει στην πλήρη εξέλιξή του, ήρθαν για να παραμείνουν. Οι επιφυλακές με τους χάρτες επικινδυνότητας είναι πλέον γεγονός, καθώς και η δημιουργία πεζοπόρων τμημάτων από τα άτομα που « πλεονάζουν » στις υπηρεσίες από την επιβολή της υπερεργασίας και με αυτόν τον τρόπο οδηγούν τους πυροσβέστες σε περεταίρω καταπόνηση. Μεταφέροντας την αγωνία των μελών της Ένωσής μας απαιτούμε από το Δ.Σ. έστω και τώρα να αναλάβει τις ευθύνες του.

Επιτέλους, να αποφασίσει ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο ότι πλέον ήρθε η ώρα να πάρει αποφάσεις για την οργάνωση κινητοποιήσεων, καλώντας όλες τις πρωτοβάθμιες ενώσεις και την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., για να διεκδικήσουμε τα δίκια των πυροσβεστών, οριοθετημένα μέσα σε ένα βασικό διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων, όπως:

  • Αύξηση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού για τις δαπάνες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο βαθμό που θα καλύπτονται πλήρως, οι απαιτούμενες ανάγκες λειτουργίας και το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών του.
  • Εφαρμογή της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα συμβάντα. Ένταξη στα Β.Α.Ε. Χορήγηση όλων των απαραίτητων ατομικών μέσων προστασίας και παράλληλα καθημερινή καθαριότητα όλων των υπηρεσιών. Χορήγηση σύγχρονων Μ.Α.Π. για την ασφαλέστερη εμπλοκή των πυροσβεστών στα συμβάντα.
  • Προστασία του σταθερού χρόνου εργασίας με πλήρη εφαρμογή της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας των 37,5 ωρών. Κατάργηση όλων των επιφυλακών και θέσπιση χρηματικής αποζημίωσης για την υπερεργασία μας, καθώς και εφάπαξ χρηματική αποζημίωση των χιλιάδων οφειλόμενων ρεπό.
  • Κατάργηση του κανονισμού μεταθέσεων, επαναφορά του αμετάθετου σε συνδυασμό με προσλήψεις κατά τόπους, ανάκληση του οργανογράμματος του αριθμού υπηρετούντων των υπηρεσιών του Π.Σ. και αντικατάστασή του με νέο που θα λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες, ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού των Πυροσβεστικών Κλιμακίων με προοπτική αναβάθμισης σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς.
  • Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και πενταετών πυροσβεστών για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών της πολιτικής προστασίας.
  • Πλήρη αποστρατιωτικοποίηση και μετατροπή του Π.Σ. σε πολιτική διοικητική υπηρεσία του κράτους στην βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής του αποστολής, με αρμοδιότητες την αντιμετώπιση των αστικών και δασικών πυρκαγιών, τις διασώσεις και την προληπτική πυρασφάλεια.

Οι δικαιολογίες που λάνσαρε το προεδρείο όταν καθησύχαζε τους συναδέλφους στην αρχή του προηγούμενου χρόνου κατά την ψήφιση του νόμου, ότι  με διευκρινιστικές διαταγές και με συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες θα επιφέρουν αλλαγές στις παθογένειες του νόμου,  έχουν πέσει προ πολλού στο κενό.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη ενημέρωση για όλα τα προβλήματα που αφορούν καθημερινά τους πυροσβέστες και παρεμβαίνει προς κάθε κατεύθυνση για την αντιμετώπιση τους.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο