Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας προτάσεις θεμάτων για συζήτηση στο Δ.Σ. της Ένωσης στις 10.3.2021

Share

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

.    Της  Ένωσης  Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού  Σώματος  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας     .

Τηλ.: 6974881331,   fax: 2674022211,   web site: www.eakp.gr,   email: info@eakp.gr

                                                                                                                                                 Λαμία 9  Μαρτίου 2021

 

                                                        Προς: Προεδρείο Δ.Σ. Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας

                                                  Κοιν/ση: Μέλη Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδος – Μ.Μ.Ε.

 

Θέμα: « Πρόταση για συζήτηση ως προ ημερήσιας διάταξης θέμα και δύο συμπληρωματικές προτάσεις ως προς το  4ο  και  το 5ο  Θέμα της Η.Δ.  στο Δ.Σ. της Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/3/2021 μέσο τηλεδιάσκεψης ».

 

Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Στερεάς Ελλάδος, υποβάλλει ένα προ ημερήσιας διάταξης θέμα  καθώς και τις δύο συμπληρωματικές προτάσεις στην Η.Δ. για να συζητηθούν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021.

Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης: « Κατάσταση από πλευράς καθαριότητας των Π.Υ. και των Π.Κ. εν μέσο Covid ».

Η Ε.Α.Κ.Π. έχει επισημάνει επανειλημμένα την άμεση αναγκαιότητα για την παροχή επαρκούς καθαριότητας. Έχει ζητήσει την πραγματοποίηση απολυμάνσεων, στους χώρους των κτηριακών εγκαταστάσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η υγεία των συναδέλφων αλλά και των οικογενειών τους.

Αυτό γίνεται πιο επιτακτικό τώρα που βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση της πανδημίας του covid-19 και ενώ θα περίμενε κάνεις να υπήρχε συνεχόμενη παροχή καθαριότητας σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια, αυτή παρέχετε τμηματικά και σε αραιά χρονικά διαστήματα, δεν τηρούνται οι ενδεικνυόμενες υποδείξεις των οδηγιών για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

Στην από 2 Απριλίου 2020 παρέμβασή μας προς την κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τα στοιχεία που είχαμε παραθέσει μετά από σχετική καταγραφή για την κατάσταση που επικρατεί από πλευράς υπηρεσιών καθαριότητας στις 29 πυροσβεστικές δομές της περιφέρειας ήταν αποκαλυπτικά.  (  βλέπε εδώ )

Ημέρες καθαριότητας την εβδομάδα    1      2        3     5     7
Π.Υ. και   Π.Κ.    2              14       11     1     1
Ποσοστό 6,89%   48,27%     37,93%     3,44%   3,44%

Δηλαδή  από τις 29  Πυροσβεστικές Δομές ( 12 Π.Υ. και 17 Π.Κ. ) μόνο 2 έχουν σχεδόν σε καθημερινή βάση καθαριότητα και οι υπόλοιπες  27, δηλαδή το  93,09%,  έχουν το πολύ μέχρι 3 φορές την εβδομάδα  καθαριότητα.  Τι από αυτά τα δεδομένα έχει αλλάξει, αλλά και αν έχει αλλάξει στο θέμα των υπηρεσιών καθαριότητας, πρέπει να αποτελέσει το κύριο ζητούμενο από το Δ.Σ. της Ένωσης  για να προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες .

Η Ε.Α.Κ.Π. ζητά, η Ένωσή μας να αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες και να κάνει παρεμβάσεις έτσι ώστε να παρέχεται συνεχή και επαρκή καθαριότητα, καθώς και να γίνονται τακτικές απολυμάνσεις σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις που εργάζεται το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Επίσης με ευθύνη της υπηρεσίας να γίνονται τεστ επαναλαμβανόμενα σε όλες τις υπηρεσίες της Στερεάς για την ανίχνευση κρουσμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες κρούσματα κορονοϊού εκδηλώθηκαν σε παρά πολλές υπηρεσίες πανελλαδικά και θα πρέπει να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού.

Συμπληρωματική πρόταση στο 4ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: « Στατικός έλεγχος σε Κτιριακά προβλήματα των υπηρεσιών της Στερεάς ».

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τα κτιριακά προβλήματα θα πρέπει επιπρόσθετα να συζητηθεί ο Στατικός έλεγχος των Υπηρεσιών και Κλιμακίων.

Συμφώνα με τα πρόσφατα γεγονότα με τους σεισμούς στη Ελασσόνα και τα προβλήματα που δημιούργησε και σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της περιοχής, κρίνετε επιτακτική η ανάγκη με ευθύνη της υπηρεσίας να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε όσα κτίρια έχουν προβλήματα στατικότητας και είναι κτισμένα πριν τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) του 1984.

Την τελευταία 20ετία, αυτή η αντιμετώπιση άλλαξε ριζικά. Οι σύγχρονοι Αντισεισμικοί Κανονισμοί, δίνουν την ελπίδα ότι οι νέες αντισεισμικές κατασκευές θα συμπεριφερθούν πολύ καλύτερα από τις παλαιότερες στους μελλοντικούς σεισμούς.

   Σύμφωνα με τον ανανεωμένο χάρτη επικινδυνότητας ο ελληνικός χώρος κατανέμεται σε  τρεις       ( 3 ) ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας.

Οι τιμές εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού είναι:

0,16g (ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας g) για την πρώτη ζώνη,

0,24g για τη δεύτερη ζώνη.

0,36g για την τρίτη ζώνη.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της Στερεάς Ελλάδας ανήκει στην δεύτερη ζώνη επικινδυνότητας με αρκετούς σεισμούς στο ενεργητικό της.

Αξίζει να καταγραφεί ότι η χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της γεωλογικής της μορφολογίας είναι μια σεισμογενής χώρα.

Κατέχει την πρώτη θέση από πλευράς σεισμικότητας στην Ευρώπη και την έκτη παγκοσμίως.

Βάση των παραπάνω στοιχείων και λόγο της παλαιότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει το σωματείο μας να πιέσει προς κάθε κατεύθυνση ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια της Περιφέρειας μας που δεν πληρούν  τα κριτήρια του Αντισεισμικού Κανονισμού.

Συμπληρωματική πρόταση στο 5ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: « Στεγασμένα περιπολικά ».

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο και τα περιπολικά, ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ξαναφέρνουμε το θέμα των συστεγασμένων περιπολικών.

Οι πυροσβέστες, είτε είναι μόνιμοι, είτε πενταετείς, είτε εποχικοί, καλούνται να εκτελέσουν την παραπάνω υπηρεσία σε εικοσιτετράωρη βάση εκτιθέμενοι στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ηλιακή ακτινοβολία.

Καθημερινά εκτελούν την υπηρεσία τους πυροσβεστικά περιπολικά για την επιτήρηση δασικών περιοχών και περιοχών με άλση σε συνθήκες που εξαντλούν και επιβαρύνουν τον ανθρώπινο οργανισμό.

Οι συνάδελφοι που εκτελούν την παραπάνω υπηρεσία λόγο των δύσκολων συνθηκών, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα για την κάλυψη αναγκών σίτισής τους, όπως προμήθεια και διατήρηση φαγητού, δροσερού νερού κ.α., αλλά και για την κάλυψη βιολογικών αναγκών.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μέσα στις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες που επιχειρούν ή καλούνται να εκτελέσουν υπηρεσία, πολλές φορές με εξαντλητικά ωράρια καταπονείται και επιβαρύνεται σε μέγιστο βαθμό.

Αυτές οι συνθήκες δεν αρμόζουν σε επαγγελματίες πυροσβέστες, γιατί θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία μας και απαξιώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη και την αξιοπρέπεια μας.

Θα πρέπει να απαιτηθεί η στέγαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, των πυροσβεστικών περιπολικών που επιτηρούν δασικές εκτάσεις και άλση, για την προστασία της υγείας του προσωπικού αλλά και την διαμόρφωση αξιοπρεπών συνθηκών για την εκτέλεση υπηρεσίας.

Ζητάμε, την παρέμβαση του Σωματείου μας προς κάθε υπεύθυνο για την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος της στέγασης των περιπολικών.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη ενημέρωση για όλα τα προβλήματα που αφορούν καθημερινά τους πυροσβέστες και παρεμβαίνει προς κάθε κατεύθυνση για την αντιμετώπιση τους.

Αποτελεί πάγια αρχή της να καταθέτει στο Δ.Σ. τα προβλήματα που οι ίδιοι συνάδελφοι αναδεικνύουν και για τον λόγο αυτό ζητάμε απ’ όλους τους συναδέλφους να συμβάλλουν στην ανάδειξη αυτών των προβλημάτων σε όποια υπηρεσία και αν υπηρετεί ο καθένας, επικοινωνώντας με την Ε.Α.Κ.Π. είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω  του e-mail:  info@eakp.gr

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο