Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Share

ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ε.Α.Κ.Π.

ΠΑΤΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014                                            ΠΡΟΣ: Προεδρείο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

Κοιν/ση: 1) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

2) Στα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

Θέμα: « Διασφάλιση ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας ».

Το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα την Πέμπτη 14 Αυγούστου στο νησί της Λευκάδας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι από αναθυμιάσεις κατά τη διάρκεια εργασιών σε μια δεξαμενή τσίπουρου, συνταράσσοντας και βυθίζοντας σε θλίψη την τοπική κοινωνία του ομώνυμου νησιού και ιδιαίτερα τον οικισμό της Καρυάς. Επιπρόσθετα, τραυματισμός προκλήθηκε σε συνάδελφο μας που εισήρθε στην δεξαμενή στην απόπειρα του να διασώσει τους τρεις άνδρες και εισέπνευσε άγνωστο μέχρι στιγμής στοιχείο-α.

Με αφορμή το λυπηρό αυτό γεγονός η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των θανόντων όπως επίσης και σύντομη ανάρρωση στον συνάδελφο μας.

Παράλληλα, επιβάλλεται να καταγγελθεί η προκλητική αδιαφορία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας που έχει απεμπολήσει τα διαχρονικά αιτήματα των υπάλληλων του Π.Σ και των συνδικαλιστικών τους φορέων για θέσπιση και εφαρμογή των απαιτούμενων εξειδικευμένων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας τους, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και την αποφυγή ατυχημάτων.

Ιδιαίτερα για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που καλείται να επέμβει σε περίπτωση ατυχήματος αποτελεσματικά και με ασφάλεια, η αναγνώριση των στοιχείων εκείνων που προσδιορίζουν τη φύση του κινδύνου και η παροχή απαιτούμενων κατάλληλων μέσων για την εκπλήρωση της αποστολής του και κατ’ επέκταση την εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, είναι άκρως απαραίτητη.

Για να επιτευχθούν υψηλής ποιότητας κα ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της ατομικής προστασίας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, έκτος από την άρτια, εξειδικευμένη και αναβαθμισμένη εκπαίδευση, απαιτείται η χορήγηση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού και μέσων. Η άμεση αντικατάσταση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου και επιβαρυμένου, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη και επαρκή συντήρηση του με ασφαλή πρότυπα επιβάλλεται και πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της πολιτείας.

Εξετάζοντας όλες τις πιθανές περιστάσεις που μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα ατύχημα επικίνδυνων υλικών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε ατυχήματος και ο ειδικός εξοπλισμός που διατίθεται προκείμενου να διασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επιτυχή διεξαγωγή του επιχειρησιακού έργου.

Άκρως αποκαλυπτική η τεράστια « γύμνια » της Πολιτείας όταν:

 • Οι ελλείψεις και η παλαιότητα, σε μεγάλο βαθμό, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού αλλά και των Πυροσβεστικών μέσων διαιωνίζεται με αποτέλεσμα την συνεχή μείωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και τη δημιουργίας επισφαλών συνθηκών εργασίας.

 • Στο νησί της Λευκάδας αλλά και σε όλη την επικράτεια πυροσβεστικά οχήματα λόγω ότι η έλλειψη διαθέσιμων κονδυλίων καθιστά αδύνατη την επισκευή και συντήρηση τους, μένουν ακινητοποιημένα.

 • Το ανθρώπινο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος μάχεται με αλλεπάλληλες παραβιάσεις των εργασιακών του δικαιωμάτων, με φθαρμένα και ελλιπή μέσα ατομικής προστασίας, εκθέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητά.

 • Εύρος κατάλληλων φορητών οργάνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση, μέτρηση και καταγραφή υψηλών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών, εκρηκτικών μειγμάτων αερίων και ατμών στον περιβάλλοντα αέρα και για την έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Πάραυτα με βαρύτατες ευθύνες των καθ’ ύλην αρμόδιων η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας (όπως και άλλες υπηρεσίες) δεν διαθέτουν τέτοιου είδους εξοπλισμό θέτοντας σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τις ζωές των συναδέλφων μας που καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες όπως το παραπάνω συμβάν.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση του προεδρείου της ένωσης μας προκειμένου να :

  • Κοινοποιηθούν προς το σωματείο μας τα αποτελέσματα διενεργούμενων ελέγχων που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν στον ανωτέρω χώρο (οινοποιείο) και αφορούν την προέλευση, το είδος ή ειδή των στοιχείων ή ουσιών που ήρθαν σε επαφή ή εισέπνευσαν οι συνάδελφοι που έλαβαν μέρος στο προαναφερόμενο συμβάν. Εάν πάλι οι αρμόδιες αρχές δεν μερίμνησαν για εφαρμογή ελέγχων να απαιτήσει και να προκαλέσει την άμεση διενέργεια τους.

  • Να αναγκάσει την εργοδοσία να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες υποβολής σε δωρεάν εξειδικευμένους και απαραιτήτους προληπτικούς υγειονομικούς ελέγχους του τραυματισθέντα συναδέλφου καθώς και όσων ενεπλάκησαν στο εν λόγω συμβάν με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει περίπτωση άμεσης ή μελλοντικής επιβάρυνσης τις υγείας τους. Επίσης να εκφράσει την συμπαράσταση στον τραυματισθέντα συνάδελφο και να του παράσχει βοήθεια σε ότι χρειαστεί.

  • Διεκδικήσει την προμήθεια των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών & Πυροσβεστικών Κλιμακίων των απαιτούμενων φορητών οργάνων ώστε να χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση, μέτρηση και καταγραφή υψηλών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών, εκρηκτικών μειγμάτων αερίων και ατμών στον περιβάλλοντα αέρα και για την έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Την χορήγηση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού και μέσων με άμεση αντικατάσταση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου και επιβαρυμένου, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη και επαρκή συντήρηση του με ασφαλή πρότυπα.

  • Καταγγελθεί η πολιτική και φυσική ηγεσία για τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα διεκδικώντας εδώ και τώρα λύσεις ενημερώνοντας παράλληλα τον ελληνικό λαό για τις τραγικές και απαράδεκτες συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες καλείται να ανταποκριθεί το προσωπικό του Π.Σ.

  • Εκδοθούν επιτέλους τα απαιτούμενα διατάγματα για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στο Π.Σ για την αποτροπή επαγγελματικού κινδύνου, βλέπε πρόταση Ε.Α.Κ.Π. www.eakp.gr

Τέλος, διαχρονικά το νευραλγικό και ευαίσθητο δίκτυο πυρασφάλειας της χώρας, κατακερματισμένο, στηρίχτηκε στις πλάτες και το φιλότιμο των πυροσβεστών.

Οι διαχρονικές πολιτικές των κομμάτων εξουσίας, Ε.Ε. δεν υπηρετούν το λαό αλλά άλλου είδους συμφέροντα. Τέτοιες πολιτικές υπονομεύουν το παρόν και το μέλλον της χώρας και ποδηγετούν το δικαίωμα του λαού στην προστασία της ζωής και της περιουσίας του.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, έχει εμπράκτως αποδείξει ότι στέκεται σταθερά στο πλευρό των συναδέλφων πυροσβεστών υπηρετώντας τα δικά τους δικαιώματα και συμφέροντα όπως και του ελληνικού λαού.

Χρόνια τώρα δεν λιποτακτεί από τους ασυμβίβαστους αγώνες και την δυναμική μαζική αντίσταση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν στόχο την εξαθλίωση κάθε λαϊκού σπιτιού.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

.Το μέλος του Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ζαμπάτης Σπυρίδων

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο