Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Λήψη απόφασης περί υπογραφής ή μη ψηφίσματος διαμαρτυρίας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου για πειθαρχική δίωξη σε βάρος αιρετού εκπροσώπου των πυροσβεστών μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας Αρχιπυροσβέστη Κέκη Κων/νου

Share

Αριθ. Απόφ.:217/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 13o /2019 πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί υπογραφής ή μη ψηφίσματος διαμαρτυρίας για πειθαρχική δίωξη σε βάρος αιρετού εκπροσώπου των πυροσβεστών μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας Αρχιπυροσβέστη Κέκη Κων/νου.

Σήμερα την 16 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Κριεζών (αριθ.αποφ.210/14) ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 16680/11-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζέρβα Γεωργίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζέρβας Γεώργιος

2. Πιλάτης Ιωάννης

3. Θεοδώρου Αλέξανδρος

4. Μπαράκος Νικόλαος

5. Μπόκαρης Γεώργιος

6. Αναγνώστου Παναγιώτης

7. Κότσαρης Γεώργιος

8. Δημάς Κων/νος

9. Σαμαράς Χρήστος

10. Ανδριώτη Αθηνά

11. Μαστοκώστας Νικόλαος

12. Σαμαρά – Μπότη Μαρία

13. Θωμάς Δημήτριος

14. Μπάτσα-Θωμά Αρετή

15. Ποθητάκης Άγγελος

16. Κιούσης Νικόλαος

17. Βλάχος Αναστάσιος

18. Μάγειρας Δημήτριος

19. Κόλλια- Βότση Σοφία

20. Στουπή Ελένη

21. Ντόβολης Ευάγγελος

22. Ζέρβας Θεμιστοκλής

23. Χριστόπουλος Βασίλειος

24. Θαλασσινού Αλεξάνδρα

25. Γλυκός Ταξιάρχης

26.Κέκης Κωνσταντίνος

27. Καρτελιάς Κωνσταντίνος

( Ο κ. Ντόβολης Ευάγγελος προσέρχεται κατά την συζήτηση του Δεύτερου προ ημερησίας διάταξης θέματος.)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και οι Εκπρόσωποι αυτών και παρευρέθησαν:

Παπαδιόχος Γεώργιος ( Αλιβερίου), Γραβαρίτης Λάμπρος (Καλεντζίου), Μούντριχας Βασίλειος ( Αγ. Γεωργίου ),Κόλλιας Κωνσταντίνος ( Κάτω Κουρούνι),Κουτούλας Δημήτριος( Θαρρουνίων),Καρτελιάς Δημήτριος ( Ωρολογίου),Λεμπέση Αθηνά ( Κρεμαστού),Μοιρώτσος Ιωάννης ( Δυστίων) ,Ράνιος Ιωάννης ( Βρύσης),Βογιατζής Φίλλιπος ( Καλημεριάνων), Κατσάρη Κλειώ( Οξυλίθου), Ζωντός Δημήτριος ( Γαβαλά),Κατσινής Σταύρος ( Νεοχωρίου),Γιαννακός Δημήτριος ( Πυργίου), Τσακού-Μαρίνου Μαρία ( Πετριών), Ξύγκης Ιωάννης ( Αγ.Λουκά),Σεφερλής Κωνσταντίνος ( Μανικίων), Αποστόλου Κωνσταντίνος (Αργυρού), Μπάνος Νικόλαος ( Κριεζών), Μπουραντάς Σταμάτιος ( Κοσκίνων).

Ο Δήμαρχος, κ. Μπουραντάς Αθανάσιος, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Παππάς Σπύρος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια ενημερώνει το σώμα ότι υπάρχει το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης περί υπογραφής ψηφίσματος διαμαρτυρίας για πειθαρχική δίωξη σε βάρος αιρετού εκπροσώπου των πυροσβεστών μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας Αρχιπυροσβέστη Κέκη Κων/νου», το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την συζήτηση του. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για το ψήφισμα που έχει δοθεί στα μέλη του Δ.Σ. και το οποίο αναφέρει:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Διαμαρτυρίας για την άδικη και καταχρηστική πειθαρχική δίωξη σε βάρος αιρετού εκπροσώπου των πυροσβεστών μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας Αρχιπυροσβέστη Κέκη Κων/νου

Εμείς που υπογράφουμε το κείμενο αυτό, εν ενεργεία και εν αποστρατεία υπάλληλοι του πυροσβεστικού σώματος, εποχικοί, πενταετείς, μόνιμοι, αξιωματικοί και χαμηλόβαθμοι, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, γενικότερα άνθρωποι και φορείς με αυξημένες ευαισθησίες για τα δημοκρατικά δικαιώματα, εκφράζουμε την ανησυχία και την καταδίκη μας για την προσπάθεια που γίνεται να διωχθεί πειθαρχικά ο συνάδελφος και αιρετός εκπρόσωπός Αρχιπυροσβέστης Κέκης Κωνσταντίνος. Δηλώνουμε την εκτίμηση και την συμπαράσταση μας στην αγωνιστική του στάση, γιατί ο συνάδελφός μας αφουγκράστηκε και ως όφειλε, ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετώπισε μεγάλος αριθμός πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας τον Αύγουστο του 2018. Πρόκειται για προβλήματα κυρίως στην διοικητική μέριμνα τα οποία δεν ήτανε μεμονωμένο περιστατικό αφού τα αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο σε αρκετές πυρκαγιές ανά την ελληνική επικράτεια, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό. Επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη των χρόνιων προβλημάτων που ανέδειξε ο αιρετός εκπρόσωπος, που υπάρχουν στην οργάνωση της πυροπροστασίας της χώρας και το εργασιακό μας περιβάλλον. Τα προβλήματα αυτά είναι διαχρονικά αναγνωρισμένα τόσο από την ελληνική κοινωνία όσο και από την ελληνική πολιτεία. Μάλιστα τα προβλήματα αυτά αναγνώρισε επίσημα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε φέτος το 2019 κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο ίδιο σημείο, πλησίον του χωριού Κοντοδεσπότι στην Εύβοια.

Ωστόσο εδώ και πάνω από ένα έτος βρίσκεται σε εξέλιξη Ε.Δ.Ε. σε βάρος του συνδικαλιστή, με τις κατηγορίες ότι ασκεί αβάσιμη κριτική με ψευδείς εκφράσεις από κακή βούληση. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν που αναγνωρίζουν υπηρεσιακοί παράγοντες, πολιτικοί εκπρόσωποι, μέλη της παρούσας κυβέρνησης και εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών, τιμωρούνται ως πειθαρχικό παράπτωμα επειδή εκφράστηκαν επίσημα από τον αιρετό εκπρόσωπο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών στη Στερεά Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι στο πρόσωπο του γενικότερα, αμφισβητείτε το δικαίωμα των εργαζομένων του πυροσβεστικού σώματος και όχι μόνο στον συνδικαλισμό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

  • Να παύσει οριστικά η συγκεκριμένη Ε.Δ.Ε. και η άδικη και καταχρηστική δίωξη του εκλεγμένου εκπροσώπου των εργαζόμενων στο Π.Σ. Αρχ/στη Κέκη Κωνσταντίνου.

  • Να πάψει η καταπάτηση των δημοκρατικά και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Π.Σ. με μεθοδευμένες και εκδικητικές πειθαρχικές διώξεις. Διώξεις που αξιοποιούνται ως μέσον χειραγώγησης των δικαιολογημένων αντιδράσεων των πυροσβεστών για την επισφαλή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί διαχρονικά στο εργασιακό μας περιβάλλον και την συνεχόμενη καταστρατήγηση εργασιακών μας δικαιωμάτων.

  • Να σκύψει επιτέλους η πολιτεία στα καυτά και χρονίζοντα προβλήματα που ανέδειξε για ακόμη μία φορά ο συνάδελφος μας και να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις.

Στην συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση όπου

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και υπογράφει το αναφερόμενο ψήφισμα.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Γι΄ αυτό γράφτηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τα μέλη

ΤΥ Υπογραφή ΤΥ Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ζέρβας Γεώργιος

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο