4. ΔΥΝΑΜΗ –ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1ο μέρος

ΔΥΝΑΜΗ –ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1ο μέρος του Μιχαήλ Μιχαήλ Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Εκπροσώπου της Ενωτικής Αγωνιστικής

Περισσότερα

5. ΔΥΝΑΜΗ –ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2ο μέρος

ΔΥΝΑΜΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2ο μέρος ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ      Το Π.Σ. λοιπόν με υλικοτεχνική υποδομή

Περισσότερα

6. ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΣ

ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΣ Ένα από τα πάγια αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος είναι ο εκδημοκρατισμός του εσωτερικού

Περισσότερα

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.86/2005 (ΥΠΕΡ&ΚΑΤΑ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.86/2005 (ΥΠΕΡ&ΚΑΤΑ) του Μιχαήλ Μιχαήλ Μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Με την δημοσίευση του

Περισσότερα

10. θΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ που προβάλλονται από την ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Τα αιτήματα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας.

Περισσότερα
Share