ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ Καληµέρα Κατόπιν πρόσκλησής σας προς ενηµέρωση, σας γνωστοποιώ ότι το πρόβληµά µουδεν έχει διευθετηθεί. Οφείλω δε να οµολογήσω ότι

Περισσότερα

ΕΠΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

7 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ Η Ε.Α.Κ.Π. ζητά την κατανόηση των συναδέλφων για την καθυστέρηση που προέκυψε σε ότι αφορά

Περισσότερα
Share