ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ

   Παραθέτουμε τις βασικές διατάξεις που καθορίζουν το ωράριο εργασίας του Πυροσβεστικού Προσωπικού για την αξιοποίηση τους από όλους τους συναδέλφους σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν

Περισσότερα

4 ΣΧΕΔΙΑ Δ.Υ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ – ΩΡΑΡΙΟ Π/ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

Δ.Υ.  ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  : www.old.eakp.gr/pdf/anafora18a.doc Δ.Υ.  ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ : www.old.eakp.gr/pdf/anaforaadies.doc Δ.Υ.   ΑΝΑΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ Π/ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ: www.old.eakp.gr/pdf/anaforapa20a.doc

Περισσότερα
Share