ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ

 ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ  Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν υποχρεούμαι να μεταβώ σε δασική πυρκαγιά με εναέριο μέσο παρόλο που δεν είμαι

Περισσότερα
Share